Přejít k článku

Přejít na obsah

 48. KAPITOLA

V Božím pokojném novém světě můžeš žít i ty

V Božím pokojném novém světě můžeš žít i ty

BŮH chtěl, aby Adam a Eva žili v zahradě Eden. Adam s Evou však byli neposlušní, a proto zemřeli. Přesto Bůh jejich potomkům, a tedy i nám, slíbil věčný život v ráji. V Bibli je napsáno: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29)

V Bibli se také mluví o ‚nových nebesích‘ a ‚nové zemi‘. (Izajáš 65:17; 2. Petra 3:13) Slovo „nebesa“ někdy označuje dnešní lidské vlády. Ježíš Kristus a ti, kdo s ním budou vládnout v nebi, budou tvořit „nová nebesa“ neboli Boží spravedlivou vládu. Tato „nová nebesa“ budou už brzy panovat nad zemí a způsobí, že na celém světě bude mír a pokoj. Život pod takovou vládou bude opravdu nádherný!

A víš, co to znamená „nová země“? — Tuto „novou zemi“ budou tvořit lidé, kteří milují Jehovu. Je důležité vědět, že někdy jsou v Bibli slovem „země“ označeni lidé, a ne planeta Země. (1. Mojžíšova 11:1; Žalm 66:4; 96:1) „Nová země“ jsou tedy lidé, kteří budou žít zde na zemi.

Současný ničemný svět už nebude existovat. Vzpomeň si, co se stalo při potopě v Noemových dnech. Tehdy byl odstraněn svět ničemných lidí. A jak jsme si už říkali, současný zlý svět bude zničen v Armagedonu. Teď se podíváme, jak bude vypadat život v Božím novém světě.

 Chceš žít navždy v pokojných podmínkách nového světa? — Věčný život nám nemůže zajistit žádný lékař. Neexistuje žádný lék proti umírání. Věčný život můžeme získat jedině tak, že se budeme přibližovat k Bohu. Velký učitel nám řekl, jak to máme dělat.

Jeho slova si přečteme z Bible. Najdeme si Jana, 17. kapitolu a 3. verš. Je zde napsáno: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“

Co tedy podle Ježíšových slov musíme dělat, abychom mohli žít věčně? — Musíme poznávat našeho nebeského Otce Jehovu a také jeho Syna, který za nás obětoval život. To znamená, že je nutné studovat Bibli. A v tom nám pomáhá i tato kniha Co se dozvídáme od Velkého učitele.

Poznávat Jehovu je opravdu nezbytné. Musíme se o něm učit každý den, stejně jako musíme každý den jíst. Bible říká: „Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst.“ (Matouš 4:4)

Poznávat musíme také Ježíše Krista, kterého Bůh poslal na zem a tak nás osvobodil od hříchu. Bible říká: „V žádném jiném není záchrana.“ A také je napsáno: „Kdo projevuje víru v Syna, má věčný život.“ (Skutky 4:12; Jan 3:36) Víš, co to znamená ‚projevovat víru‘ v Ježíše? — Znamená to v Ježíše věřit a uvědomovat si, že bez něj nemůžeme získat věčný život. Jestliže projevujeme víru v Ježíše, budeme každý den naslouchat Velkému učiteli a jednat podle toho, co říkal.

Jedním způsobem, jak se můžeš učit od Velkého učitele, je to, když si tuto knihu budeš pravidelně číst, prohlížet si obrázky  a přemýšlet o nich. Vyzkoušej si, zda na otázky u obrázků dokážeš odpovědět. Čti si tuto knihu také se svou maminkou nebo s tatínkem. Když si ji nemůžeš číst s rodiči, čti si v ní s některým jiným dospělým. Můžeš ji číst i s jinými dětmi. Bavilo by tě pomáhat jim, aby poznávaly Velkého učitele a tak se dozvěděly, co musí dělat, aby mohly žít navždy v Božím novém světě? —

V jednom biblickém textu čteme, že „svět pomíjí“. Ale z tohoto verše se také dozvídáme, co je nutné k tomu, abychom mohli žít navždy v Božím novém světě. Je tam dále napsáno: „Ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ (1. Jana 2:17) Co myslíš, co tedy máme dělat, abychom mohli žít navždy? — Musíme stále poznávat Jehovu a jeho milovaného Syna Ježíše, abychom věděli, jak máme jednat. Jehovu a Ježíše můžeš díky této knize lépe poznat i ty.