Přejít k článku

Přejít na obsah

 3. KAPITOLA

Ten, kdo vytvořil všechno

Ten, kdo vytvořil všechno

Kdo vytvořil všechny živé tvory?

CHCEŠ se dozvědět něco skutečně zajímavého? — Podívej se třeba na svou ruku a sevři a otevři dlaň. Teď zkus vzít něco do ruky. Tvoje ruce dokážou spoustu věcí a jde jim to dobře. Víš, kdo naše ruce vytvořil? —

Ten, kdo vytvořil i naše ústa, nos a oči. Je to Bůh, Otec Velkého učitele. Jsme moc rádi, že nás tak vytvořil. Díky očím vidíme mnoho věcí. Můžeme obdivovat pestré květiny na zelené louce a dívat se na modrou oblohu. Můžeme dokonce pozorovat hladová ptáčata, třeba taková, jaká jsou tady na obrázku. Vidíme kolem sebe tolik zajímavých věcí. Nepřipadá ti to úžasné? —

Kdo ale tyto věci udělal? Byl to nějaký člověk? Nebyl. Lidé mohou postavit dům, ale žádný člověk nedokáže vytvořit květiny, které rostou na louce. Lidé nedovedou vytvořit ptáčka, poupátko ani žádnou jinou živou věc. Napadlo tě to už někdy? —

Tím, kdo všechny tyto věci udělal, je Bůh. Vytvořil nejen nebe a zemi, ale také lidi. Stvořil prvního muže a první ženu. To řekl i Ježíš, Velký učitel. (Matouš 19:4–6)

 Jak ale Ježíš věděl, že Bůh vytvořil muže a ženu? Viděl, jak to Bůh dělá? — Ano, viděl. Byl v té době s Bohem. Ježíš byl totiž úplně první, koho Bůh vytvořil. Ježíš byl anděl a žil se svým Otcem v nebi.

V Bibli čteme, že Bůh řekl: „Udělejme člověka.“ (1. Mojžíšova 1:26) Víš, komu to řekl? — Svému Synovi. Právě tomu, který později přišel na zem a dostal jméno Ježíš.

Když tedy nasloucháme Ježíšovi, máme úžasnou možnost naslouchat tomu, kdo společně s Bohem vytvořil zemi a všechno ostatní. Ježíš svému Otci v nebi pomáhal, a při tom se toho hodně naučil. Není tedy divu, že je to Velký učitel.

Než Bůh stvořil svého Syna, byl sám. Co myslíš, bylo mu smutno? — Ne, nebylo. Proč tedy stvořil další živé tvory? —  Z lásky, protože chtěl, aby se ze života radoval i někdo jiný. Za to, že nám dal život, bychom Bohu měli děkovat.

Ve všem, co Bůh dělá, můžeme vidět jeho lásku. Vytvořil například slunce. Slunce nám dává světlo a hřeje nás. Kdybychom neměli slunce, všude by byla hrozná zima a na zemi by nebyl žádný život. Co myslíš, není to fajn, že Bůh udělal slunce? —

Bůh také zařídil, aby pršelo. Když prší, možná z toho nemáš radost, protože nemůžeš jít ven. Déšť ale potřebují květiny, aby mohly růst. Až tedy uvidíme krásné květiny, komu bychom za ně měli poděkovat? — Bohu. A komu bychom měli poděkovat, když jíme nějaké dobré ovoce nebo zeleninu? — Měli bychom poděkovat Bohu, protože nic z toho by nevyrostlo, kdyby nevytvořil slunce a déšť.

Představ si, že se tě někdo zeptá: ‚Udělal Bůh také lidi a zvířata?‘ Co mu řekneš? — Správné by bylo říct mu: „Ano, Bůh udělal lidi i zvířata.“ Ale co když někdo nevěří, že lidi skutečně vytvořil Bůh? Co když řekne, že lidé vznikli ze zvířat? Nic takového Bible neříká. Je v ní napsáno, že všechno živé stvořil Bůh. (1. Mojžíšova 1:26–31)

Každý dům musel někdo postavit. Kdo ale vytvořil květiny, stromy a zvířata?

Někdo však možná řekne, že nevěří v Boha. Co mu na to odpovíš? — Můžeš ukázat na nějaký dům a zeptat se: „Kdo ho postavil?“ Každý ví, že ho někdo musel postavit. Dům se přece nepostavil sám od sebe, viď? (Hebrejcům 3:4)

Potom mu někde na louce nebo na zahradě ukaž nějakou květinu a zeptej se ho: „Kdo ji udělal?“ Udělat květinu nedokáže žádný člověk. Ale někdo ji vytvořit  musel. Stejně jako se dům nepostavil sám od sebe, ani květina nevznikla jen tak. Udělal ji Bůh.

Když pak na té louce zůstanete chvíli zticha, uslyšíte zpívat ptáky. Můžeš se tedy zeptat: „Kdo udělal ty ptáky a naučil je zpívat?“ Opět to byl Bůh. To On stvořil nebe a zemi a všechno živé. Bůh je jediný, kdo dává život.

Někdo však tomu, co nemůže vidět, možná nevěří. A tak řekne: ‚Věřím jen tomu, co vidím.‘ Pro takové lidi je možná těžké věřit v Boha, protože ho nemohou vidět.

Je pravda, že Boha nemůžeme vidět. V Bibli je napsáno: ‚Žádný člověk nemůže vidět Boha.‘ Vidět ho nemůže nikdo na zemi — žádný muž, žena ani dítě. Proto by nikdo neměl udělat sochu Boha nebo namalovat jeho obraz. Bůh nám to dokonce zakazuje. Bohu by se tedy nelíbilo, kdybychom takové sochy nebo obrazy měli doma. (2. Mojžíšova 20:4, 5; 33:20; Jan 1:18)

Jestliže však Boha nevidíš, jak můžeš vědět, že nějaký Bůh skutečně existuje? Přemýšlej například o větru. Můžeš ho vidět? — Ne, nikdo ho nemůže vidět. Vidíš ale, co se děje, když vítr fouká. Když se opře do větví stromů, začnou se listy v jejich korunách třepotat. Proto víš, že vítr existuje.

Jak víš, že existuje vítr?

Vidět můžeš také to, co udělal Bůh. Když se díváš na květinu nebo ptáka, vidíš vlastně něco, co vytvořil Bůh. Proto věříš, že Bůh skutečně existuje.

Někdo se tě ale může zeptat: ‚Kdo udělal slunce a zemi?‘ V Bibli se píše: „Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Ano, vytvořil mnoho nádherných věcí! Co tomu říkáš? —

 Život je skutečně úžasný! Můžeme poslouchat, jak krásně zpívají ptáci, a obdivovat pestré květiny a všechno ostatní, co Bůh vytvořil. A pochutnáváme si na jídle, které od Boha máme.

Za to všechno bychom měli Bohu děkovat. Především bychom mu měli děkovat za to, že nám dal život. Ale pokud si opravdu vážíme toho, co nám Bůh dává, budeme dělat ještě něco jiného. Víš, co máme dělat? — Je důležité, abychom poznávali, co nám Bůh říká v Bibli, a abychom podle toho jednali. Tak Tomu, kdo vytvořil všechno, můžeme nejlépe ukázat, že ho máme opravdu rádi.

Jak můžeme Bohu ukázat, že si vážíme všeho, co udělal? Přečteme si, co je napsáno v Žalmu 139:14; v Janovi 4:23, 24; v 1. Jana 5:21 a ve Zjevení 4:11.