Přejít k článku

Přejít na obsah

 23. KAPITOLA

Proč lidé bývají nemocní

Proč lidé bývají nemocní

ZNÁŠ někoho, kdo je nemocný? — Někdy asi i ty musíš zůstat v posteli, protože máš rýmu nebo tě bolí břicho. Někteří lidé jsou hodně nemocní. Dokonce nemohou sami vstát z postele. To se často stává starým lidem.

Každý je někdy nemocný. Ale víš, proč jsou lidé nemocní, proč stárnou a umírají? — Jednou k Ježíšovi přinesli muže, který nemohl chodit. Ježíš vysvětlil, proč lidé bývají nemocní a proč umírají. Poslechni si, co se tehdy stalo.

Ježíš bydlel v jednom městě u Galilejského moře. Jednou za ním přišel zástup lidí. Bylo jich tolik, že se už nevešli do domu. Stáli venku a nemohli se dostat ani ke dveřím. A pořád přicházeli další. Mezi nimi byli čtyři muži, kteří nesli na nosítkách ochrnutého muže.

Co myslíš, proč toho ochrnutého muže přinesli k Ježíšovi? — Věřili, že mu Ježíš pomůže a vyléčí ho. Ale dům byl plný lidí. Víš, jak to udělali, aby se ochrnutý muž dostal k Ježíšovi? —

Vidíme to tady na obrázku. Nejdříve toho muže vynesli na střechu. To nebylo tak těžké, protože tehdy byly na domech rovné střechy. Potom udělali ve střeše díru, a nemocného, který ležel na nosítkách, spustili dolů. Ti muži tak ukázali, že mají velkou víru.

 Když lidé v domě viděli, co se stalo, byli velmi překvapeni. Ochrnutý muž byl přímo mezi nimi! Co na to říkal Ježíš, když viděl, co ti muži udělali? Myslíš, že se rozzlobil? — Vůbec ne. Byl rád, že ti muži mají takovou víru. Ochrnutému řekl: „Tvé hříchy jsou odpuštěny.“

Co Ježíš řekl ochrnutému muži?

Někteří lidé si ale mysleli, že to Ježíš neměl říkat. Mysleli si, že nemůže odpouštět hříchy. Ale Ježíš jim chtěl ukázat, že to může udělat. Řekl tedy tomu muži: „Vstaň, zvedni svá nosítka a jdi domů.“

Jakmile to Ježíš řekl, ten muž byl uzdraven. Už nebyl ochrnutý. Mohl vstát ze  svých nosítek a mohl normálně chodit. Lidé, kteří ten zázrak viděli, byli velmi překvapeni. Nikdy předtím nic tak úžasného nezažili. Chválili Jehovu za to, že k nim poslal Velkého učitele, který dokáže vyléčit lidi. (Marek 2:1–12)

Co se z této události dozvídáme?

Co myslíš, co se z této události dozvídáme? — Z toho, co se stalo, je jasně vidět, že Ježíš má moc odpouštět lidem hříchy a uzdravovat je. Ale dozvídáme se ještě něco jiného, něco velmi důležitého. Lidé jsou nemocní proto, že jsou hříšní.

Každý člověk je někdy nemocný. Znamená to tedy, že jsme všichni hříšníci? — Ano. Bible říká, že všichni jsme se narodili hříšní. Víš, co to znamená? — Znamená to, že jsme se narodili nedokonalí. Někdy děláme špatné věci, i když chceme jednat správně. Víš, jak se to stalo, že jsme všichni hříšníci? —

Narodili jsme se hříšní proto, že první člověk, Adam, neposlechl Boha. Porušil Boží zákon, a tak se dopustil hříchu. A my všichni jsme ten hřích po Adamovi zdědili. Víš, jak se to stalo, že všichni lidé zdědili hřích? Vysvětlíme si to na jednom příkladu.

Jak došlo k tomu, že jsou všichni lidé hříšní?

Možná někdy mamince pomáháš, když peče bábovku. Co myslíš, jak bude ta bábovka vypadat, když forma bude promáčknutá?  — Na každé bábovce, kterou v té formě upečete, bude vidět stejná vada.

Adam porušil Boží zákon, a tak ztratil dokonalost. Tím jakoby získal nějakou vadu. Potom Adam s Evou měli děti. Co myslíš, komu se ty děti podobaly? — Všechny jejich děti měly stejnou vadu, byly nedokonalé.

Děti se většinou nenarodí s takovou vadou, která je vidět. Nechybí jim ruka nebo noha. Ale nedokonalost, se kterou se každý člověk narodí, je tak velká, že lidé onemocní a časem zemřou.

Ale někteří lidé jsou nemocní častěji než druzí. Proč je to tak? Myslíš, že se narodili s větším hříchem? — Ne. Všichni lidé mají stejný hřích. Všichni jsme se narodili nedokonalí. A tak každý člověk je občas nemocný. Onemocní i lidé, kteří se snaží dodržovat všechny Boží zákony a nedělat nic špatného.

Až bude odstraněn hřích, budeme úplně zdraví

Proč jsou tedy někteří lidé nemocní častěji než druzí? — Z různých důvodů. Například proto, že nemají dost jídla. Nebo možná nejedí zdravě. Třeba jedí příliš mnoho sladkostí. Dalším důvodem může být i to, že chodí pozdě spát, a tak si málo odpočinou. Onemocnět mohou také proto, že chodí ven do zimy a nejsou teple oblečeni. Ale někteří lidé pečují o své zdraví, a přesto často onemocní, protože jsou velmi slabí.

 Myslíš, že přijde doba, kdy žádný člověk nebude nemocný? Kdy lidé nebudou hříšní? — Vzpomínáš si, co Ježíš udělal, aby pomohl ochrnutému muži? — Ježíš mu odpustil hříchy a uzdravil ho. Ukázal tak, že jednoho dne stejným způsobem pomůže každému, kdo se snaží jednat správně.

Když se budeme snažit, abychom nehřešili, a budeme nenávidět to, co je špatné, Ježíš nás uzdraví. Je Králem Božího Království a v budoucnosti nás zbaví naší nedokonalosti. Hřích ale nebude odstraněn ze dne na den. Nějakou dobu to bude trvat. Až nebudeme hříšní, potom už nikdy nebudeme nemocní. Každý člověk bude úplně zdravý. Bude to skutečně nádherná doba.

Další myšlenky o tom, jak hřích ovlivňuje všechny lidi, si přečteme v Jobovi 14:4; v Žalmu 51:5; v Římanům 3:23; 5:12 a 6:23.