Přejít k článku

Přejít na obsah

 10. KAPITOLA

Ježíš je mocnější než démoni

Ježíš je mocnější než démoni

VZPOMÍNÁŠ si, jak došlo k tomu, že se jeden z Božích andělů stal Satanem Ďáblem? — Sobecky toužil po tom, aby ho lidé uctívali, a proto se obrátil proti Bohu. Přidali se k Satanovi i jiní andělé? — Přidali. A Bible je nazývá ‚Satanovi andělé‘ neboli démoni. (Zjevení 12:9)

Myslíš, že tito zlí andělé věří v Boha? — Ano. Jak čteme v Bibli, ‚démoni věří, že Bůh existuje‘. (Jakub 2:19) Ale mají velký strach. Vědí totiž, že je Bůh potrestá za špatné věci, které dělají. Víš, co špatného démoni dělají? —

Bible říká, že tito andělé opustili svůj domov v nebi a přišli na zem, aby zde žili jako lidé. Chtěli mít pohlavní styky s krásnými ženami. (1. Mojžíšova 6:1, 2; Juda 6) Víš, co to je pohlavní styk? —

K pohlavnímu styku dochází tehdy, když se muž  a žena mají moc rádi a jsou si tělesně velmi blízko. Pak může mamince v bříšku začít růst miminko. Ale andělé nemají mít pohlavní styky. Bůh řekl, že pohlavní styky mohou mít pouze muž a žena, kteří spolu žijí v manželství. A tak, když se jim narodí děťátko, starají se o něj oba.

Co špatného udělali tito andělé?

Andělé si ale vytvořili lidská těla a měli pohlavní styky se ženami. Z dětí, které se těmto ženám narodily, pak vyrostli obři. Ti byli velmi krutí a ubližovali lidem. Proto Bůh způsobil velkou potopu, při které obři a také všichni zlí lidé zahynuli. Noemovi ale Bůh řekl, aby postavil archu, což bylo velké plavidlo, ve kterém se zachránilo několik lidí. Byli to však pouze lidé, kteří jednali správně. Velký učitel řekl, že na to, co se stalo při potopě, bychom nikdy neměli zapomenout. (1. Mojžíšova 6:3, 4, 13, 14; Lukáš 17:26, 27)

Co se ale při potopě stalo s těmi zlými anděly? — Opustili lidská těla, která si vytvořili, a vrátili se do nebe. Teď už to ale nebyli Boží andělé.  Stali se z nich Satanovi andělé neboli démoni. Víš, co se stalo s jejich dětmi, s těmi obry? — Zahynuli při potopě. A stejně tak přišli o život všichni lidé, kteří Boha neposlouchali.

Proč je nyní na zemi více problémů než kdykoli dříve?

Po potopě už Bůh nikdy nepřipustil, aby se démoni zhmotňovali. Nemůžeme je tedy vidět. Ale démoni se nás stále snaží zlákat, abychom dělali co nejhorší věci. Působí lidem více problémů než kdykoli dříve, protože byli z nebe svrženi na zem.

Víš, proč démony nemůžeme vidět? — Protože nemají takové tělo, jako máme my, jsou pro nás neviditelní. Ale jsme si jisti, že existují. V Bibli čteme, že Satan ‚zavádí na scestí lidi na celém světě‘ a že mu démoni pomáhají. (Zjevení 12:9, 12)

Mohl by Ďábel se svými démony přelstít i nás? — Kdybychom nebyli opatrní, tak ano. Ale nemusíme z nich mít strach. Velký učitel řekl: ‚Ďábel nemá nade mnou moc.‘ I nás bude Bůh chránit, aby nad námi Ďábel a jeho démoni neměli moc. Musíme však Boha ve všem poslouchat. (Jan 14:30)

Je důležité vědět, k jakým špatným věcem nás démoni budou chtít zlákat. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili. Co špatného démoni dělali, když přišli na zem? — Před potopou andělé dělali něco, na co neměli právo. Měli pohlavní styky se ženami. Dnes se démonům líbí, když lidé dělají něco, co Boží zákon zakazuje. A to se týká i pohlavních styků. Řekni mi: Jedině kdo smí mít pohlavní styky? — Jedině muž a žena, kteří jsou spolu v manželství.

Dnes je ale běžné, že pohlavní styky spolu mají i velmi mladí chlapci a dívky, a to je špatné. Když Jehova stvořil lidi, chtěl, aby určité části těla sloužily ke zvláštnímu účelu, ale pouze  lidem v manželství. Bible mluví o mužském ‚pohlavním orgánu‘ neboli penisu. (3. Mojžíšova 15:1–3) Ženským pohlavním orgánům se říká rodidla. Když lidé dělají to, co Jehova zakazuje, démoni z toho mají radost. Například se jim líbí, když si chlapec a dívka hrají s pohlavními orgány toho druhého. My ale nechceme dělat radost démonům, že ne? —

Démonům se však líbí ještě další věci, které Jehova nenávidí. Napadá tě, co by to mohlo být? — Například násilí. (Žalm 11:5) Násilníci jsou krutí a ubližují druhým. Vzpomeň si, co dělali obři, synové démonů.

Démoni také rádi děsí lidi. Někdy se vydávají za někoho, kdo už zemřel. Možná dokonce napodobují jeho hlas. A tak se démonům daří mnohé lidi přesvědčit o tom, že mrtví jsou vlastně naživu a že je možné s nimi mluvit. Proto se také tolik lidí zabývá spiritismem.

 Musíme si tedy dávat pozor, aby nás Satan a jeho démoni neoklamali. Bible varuje, že ‚Satan se snaží, aby vypadal jako dobrý anděl, a jeho služebníci dělají totéž‘. (2. Korinťanům 11:14, 15) Démoni jsou ale zlí. Dokonce se snaží o to, abychom byli jako oni. Povíme si teď, jak to dělají.

Víš, jak se lidé naučí jednat násilně, žít nemravně nebo zabývat se spiritismem? — Například tím, že sledují určité televizní programy a filmy, hrají některé počítačové hry a videohry, brouzdají po internetu a čtou komiksy. Co myslíš, když budeme dělat takové věci, přiblížíme se tím k Bohu, nebo k Ďáblovi a jeho démonům? —

Co se může stát, když se díváme na násilí?

Víš, kdo chce, abychom se dívali na to, co je špatné? — Ano, je to Satan a jeho démoni. Co tedy musíme dělat? — Musíme číst, poslouchat a dívat se na to, co je k našemu dobru a co nás nebude odvádět od Jehovy. Napadá tě, co dobrého to může být? —

Co je k našemu dobru?

Když děláme to, co je dobré, nemusíme se démonů bát. Ježíš je silnější než oni a démoni z něj mají strach. To je vidět například z toho, že na Ježíše jednou v hrůze volali: „Přišel jsi nás zahubit?“ (Marek 1:24) Až Ježíš zničí Satana a jeho démony, všichni lidé budou šťastní. Můžeme si být jisti, že než se to stane, Ježíš nás bude před démony chránit. Musíme však Ježíšovi a jeho nebeskému Otci důvěřovat.

O tom, co musíme dělat, si přečteme v 1. Petra 5:8, 9 a Jakubovi 4:7, 8.