Přejít k článku

Přejít na obsah

 32. KAPITOLA

Jak Jehova chránil Ježíše

Jak Jehova chránil Ježíše

JEHOVA se někdy podivuhodně postará o ty, kdo jsou malí a nedovedou se ochránit před nebezpečím. Když půjdeš na procházku do přírody, třeba si všimneš, jak to Jehova dělá. To, co uvidíš, možná nejdřív nepochopíš.

Představ si, že najednou uvidíš na zemi ptáka. Je kousek od tebe a připadá ti, že je zraněný. Jedno křídlo táhne za sebou. Přiblížíš se k němu a on trochu popoběhne. Jdeš za ním, ale on je stále kousek před tebou. Pak najednou odletí. Vůbec nic mu nebylo! Víš, proč ten pták předstíral, že je zraněný? —

V blízkém křoví bylo totiž schované hnízdo a v něm ptáčata. Jejich matka se bála, že je najdeš a ublížíš jim. Proto předstírala, že je zraněná, a snažila se tě odlákat co nejdál od hnízda. Chránila tak svá ptáčata. Víš, kdo podobně chrání nás? — V Bibli je napsáno, že Jehova je jako orel, který ochraňuje svá mláďata. (5. Mojžíšova 32:11, 12)

Jak tento pták chrání svá mláďata?

Jehovovým nejmilovanějším dítětem je jeho Syn Ježíš. Když byl Ježíš v nebi, byl mocnou  duchovní osobou, podobně jako jeho Otec. V té době se o sebe dokázal postarat sám. Potom se však narodil na zemi a byl úplně bezmocný. Potřeboval, aby ho někdo chránil.

Bůh chtěl, aby Ježíš vykonal na zemi důležitý úkol. Ježíš ale musel vyrůst, protože tento úkol mohl splnit jen jako dokonalý dospělý člověk. Satan však chtěl Ježíše zabít. Pokusil se o to už v době, když byl Ježíš malý. Jehova ale svého Syna chránil. Budu ti ten příběh vyprávět.

Krátce potom, co se Ježíš narodil, Satan způsobil, že v jedné zemi na východě se stalo něco zvláštního. Několik astrologů, což jsou lidé, kteří zkoumají hvězdy, spatřilo na obloze neznámou hvězdu. Astrologové šli za touto hvězdou stovky kilometrů až do Jeruzaléma. Tam se ptali, kde se narodil král Židů. Muži, kteří věděli, co se o tom píše v Bibli, jim řekli: „V Betlémě.“ (Matouš 2:1–6)

Jakou výstrahu dal Bůh astrologům, aby ochránil Ježíše?

 V té době vládl v Jeruzalémě zlý král Herodes. Když se dozvěděl o tom, že se v nedalekém Betlémě narodil nový král, řekl astrologům: ‚Jděte, a až najdete to malé dítě, přijďte mi říct, kde je.‘ Víš, proč to chtěl Herodes vědět? — Protože na Ježíše žárlil a chtěl ho zabít.

Bůh však svého Syna chránil. Astrologové nakonec Ježíše našli a dali mu dary. Ale později je Bůh ve snu varoval, aby už k Herodovi nechodili. Šli tedy domů jinou cestou a do Jeruzaléma se nevrátili. Když to Herodes zjistil, velmi se rozzlobil. Za každou cenu chtěl Ježíše zabít, a proto dal příkaz, aby v Betlémě byli usmrceni všichni chlapci ve věku do dvou let. Ježíš však už v Betlémě nebyl.

Víš, jak byl Ježíš zachráněn? — Když astrologové odešli, Jehova přikázal Josefovi, manželovi Marie, aby se svou rodinou utekl do Egypta. Tam byl Ježíš před zlým Herodem v bezpečí. Marie, Josef a Ježíš se za několik let z Egypta vrátili. Tehdy dal Bůh Josefovi zvláštní sen, ve kterém mu řekl, aby se s rodinou přestěhoval do Nazaretu. Tam Ježíšovi nehrozilo nebezpečí. (Matouš 2:7–23)

Jakým způsobem byl malý Ježíš zachráněn podruhé?

Rozumíš tomu, jakým způsobem Jehova svého Syna chránil? — Malé děti jsou jako ta ptáčata, která jejich matka ukryla v křoví. Potřebují, aby je někdo chránil, stejně jako to potřeboval Ježíš, když byl malý. Myslíš, že to potřebuješ i ty? —  Určitě, někdo by ti totiž mohl ublížit. Napadá tě, kdo by to mohl být? —

Bible říká, že Satan je jako řvoucí lev, který nás chce ulovit. Lvi rádi číhají na malá zvířata, a podobně i Satan a jeho démoni chtějí ublížit malým dětem. (1. Petra 5:8) Ale Jehova je silnější než Satan. Jehova může chránit děti, které ho milují, a také utěšit ty, kterým Satan ublížil.

Vzpomeň si, o čem jsme mluvili v 10. kapitole této knihy. K čemu se nás Ďábel a jeho démoni snaží zlákat? — Chtějí, aby lidé měli takové pohlavní styky, o kterých Bůh říká, že jsou špatné. Víš, kdo smí mít pohlavní styky? — Jedině dospělí lidé, muž a žena, kteří jsou spolu v manželství.

Někteří dospělí však chtějí mít pohlavní styky s dětmi. Od takových lidí se chlapci a dívky mohou naučit velmi špatné věci. Tyto děti možná začnou zacházet se svými pohlavními orgány nesprávným způsobem. To se kdysi dělo v Sodomě. Bible říká, že lidé z tohoto města, muži „od chlapce po starce“, chtěli mít pohlavní styky s muži, kteří přišli navštívit Lota. (1. Mojžíšova 19:4, 5)

Stejně jako Ježíš, i ty potřebuješ, aby tě někdo chránil. Někteří dospělí, a možná i některé děti, by tě totiž mohli svádět ke špatnému jednání. Mohou ti říkat, že se s tebou chtějí pomazlit, ale přitom tě budou osahávat. Takoví lidé často předstírají, že se s tebou chtějí kamarádit. Možná ti dokonce dají nějaký dárek, když slíbíš, že nikomu neprozradíš, co s tebou chtěli dělat. Ale jsou sobečtí, stejně jako Satan a jeho démoni. Proto, aby sexuálně uspokojili sami sebe, jsou ochotni dokonce zneužívat děti. Takové jednání je velmi špatné!

 Víš, jak se takoví lidé snaží sexuálně uspokojit sami sebe? — Mohou chtít hladit tvoje pohlavní orgány nebo se před tebou budou chtít svléknout. Nikomu nesmíš dovolit, aby si hrál s tvými pohlavními orgány! A to ani svému sourozenci, mamince nebo tatínkovi. Tyto části těla ti nesmí nikdo osahávat.

Co musíš říct a udělat, kdyby tě někdo chtěl osahávat?

Co myslíš, jak se můžeš chránit před lidmi, kteří dělají takové špatné věci? — Nikdy nesmíš dovolit, aby tě někdo osahával. Kdyby se o to někdo snažil, pevně a nahlas řekni: „Nech mě! Já to na tebe řeknu!“ A kdyby ti ten člověk tvrdil, že za to, co se stalo, můžeš ty, nevěř mu. Není to pravda. Hned jdi a řekni, co ten člověk chtěl udělat, ať je to kdokoli. Určitě to na něj pověz, i kdyby ti říkal, že to bude vaše tajemství. I když ti slíbí spoustu dárků nebo ti naopak bude vyhrožovat, uteč a řekni to na něj.

Nemusíš mít přehnaný strach, ale musíš jednat opatrně. Když tě tedy rodiče varují před některými lidmi nebo před nebezpečnými místy, musíš je poslechnout. Poslušnost tě bude chránit, aby ti zlí lidé neublížili.

Přečteme si o tom, jak se můžeš ochránit před škodlivým sexuálním chováním. Najdeme si 1. Mojžíšovu 39:7–12; Přísloví 4:14–16; 14:15, 16; 1. Korinťanům 6:18 a 2. Petra 2:14.