Přejít k článku

Přejít na obsah

Co děti potřebují od svých rodičů

Co děti potřebují od svých rodičů

VŠICHNI rodiče se podílejí na něčem, co přesahuje lidské chápání. Otec i matka přispějí k tomu, že vznikne nový život. Není tedy divu, že o narození dítěte lidé často mluví jako o „zázraku zrození“.

Když se dítě narodí, pro rodiče to znamená řadu nových povinností. Malé dítě je na svých rodičích plně závislé. Jejich péči však potřebuje i v pozdějších letech, a nejde jenom o to, aby uspokojovali jeho fyzické potřeby. Rodiče musí svému dítěti pomáhat, aby se rozvíjelo také po duševní, citové, mravní a duchovní stránce.

Pro zdravý vývoj dítě nutně potřebuje, aby mu rodiče projevovali lásku. To znamená víc než jen to, aby mu říkali, že ho mají rádi. Dítě to musí vidět z jejich jednání. Potřebuje, aby mu rodiče dávali dobrý příklad. Neobejde se bez mravního vedení a praktických zásad pro život. Takovou péči by dítě mělo dostávat už odmalička. Jinak se může stát, že se později dostane do vážných těžkostí.

Ty nejlepší zásady najdeme v Bibli. Pokud rodiče poučují své děti na základě Bible, přináší to velký užitek. Děti si tak uvědomí, že rady, které od svých rodičů dostávají, nejsou myšlenky nějakého člověka, ale že to jsou slova našeho Stvořitele, našeho nebeského Otce. Takové rady budou mít v jejich očích daleko větší váhu.

Rodiče jsou v Bibli vybízeni k tomu, aby se usilovně snažili vštípit do mysli svých dětí správné zásady. Ale jak děti rostou, mnozí rodiče zjišťují, že je velmi těžké mluvit s nimi o určitých otázkách, přestože se často jedná o otázky velmi důležité. Kniha Co se dozvídáme od Velkého učitele byla vydána právě proto, aby vám v tomto ohledu pomohla. Tato kniha, v níž  najdete různé duchovní náměty, je určena k tomu, abyste ji četli společně se svými dětmi. Především by však měla sloužit jako základ pro společné rozhovory.

Cílem této knihy je vést děti k tomu, aby se k jednotlivým námětům volně vyjadřovaly. Kniha obsahuje řadu otázek. Každá otázka, za kterou následuje pomlčka (—), slouží k tomu, aby se dítě mohlo vyjádřit. Studium bude pro děti zajímavější, když se ho budou aktivně účastnit. V opačném případě děti rychle ztratí o probíranou látku zájem.

Ještě důležitější je ale to, že díky těmto otázkám můžete poznat, jak vaše děti uvažují. Vůbec nevadí, že zřejmě neodpoví vždycky správně. Na každou otázku totiž navazují další myšlenky, které dětem pomohou, aby rozvíjely schopnost uvažovat.

V této knize najdete více než 230 obrázků. U většiny z nich je popiska, která slouží k tomu, aby se děti mohly vyjádřit jak k obrázku, tak k tomu, co jste si přečetli. Proto si s dětmi o jednotlivých obrázcích povídejte. Ilustrace mohou být vynikající pomůckou k tomu, aby děti jasně porozuměly hlavní myšlence.

Když se vaše děti učí číst, povzbuzujte je k tomu, aby si tuto knihu četly nejen samy pro sebe, ale také nahlas. Čím častěji si ji budou číst, tím více tyto myšlenky zapůsobí na jejich mysl a srdce. Aby se však mezi vámi a vašimi dětmi prohlubovala vzájemná náklonnost a úcta, je nutné, abyste tuto knihu četli společně a pravidelně.

V dnešní době je zkaženost rozšířená v takové míře, jaká ještě před několika desítkami let byla naprosto nepředstavitelná. Děti dnes vyrůstají v prostředí, kde je běžné takové jednání jako mimomanželský sex nebo spiritistické praktiky. Proto potřebují, aby je někdo chránil. Pomoci vám v tom může tato kniha, která o jednotlivých námětech pojednává citlivě a zároveň otevřeně. Děti však především potřebují, aby je někdo učil poznávat našeho nebeského Otce Jehovu Boha, Zdroj veškeré moudrosti. To, že je nutné poznávat Jehovu, ukázal také Ježíš, Velký učitel. Věříme, že celé vaší rodině tato kniha pomůže, abyste svým životem dělali radost Jehovovi. Přinese vám to trvalý užitek.