Přejít k článku

Přejít na obsah

 8. KAPITOLA

Bytosti, které jsou vyšší než my

Bytosti, které jsou vyšší než my

EXISTUJÍ bytosti, které jsou vyšší, mocnější a silnější než ty a já. Víš, kdo to je? — Je to Jehova Bůh. A myslíš, že i jeho Syn, Velký učitel, je vyšší než my? — Určitě ano.

Ježíš žil s Bohem v nebi. Byl to Boží duchovní Syn neboli anděl. Stvořil Bůh i jiné anděly? — Ano, stvořil jich miliony. Také andělé jsou vyšší a mocnější než my. (Žalm 104:4; Daniel 7:10)

Vzpomeneš si, jak se jmenoval anděl, který mluvil s Marií? — Jmenoval se Gabriel. Tento anděl Marii řekl, že dítě, které se jí narodí, bude Boží Syn. Život svého duchovního Syna vložil Bůh do Marie. Tak se Ježíš mohl narodit jako miminko. (Lukáš 1:26, 27)

Co se Ježíš zřejmě dozvěděl od Marie a Josefa?

Věříš, že se tento zázrak opravdu stal? — A věříš tomu, že Ježíš dříve žil s Bohem v nebi? — Ježíš řekl, že to tak bylo. Ale jak to Ježíš věděl? Když byl malý, Marie mu pravděpodobně vyprávěla, co jí řekl Gabriel. Také od Josefa se Ježíš zřejmě dozvěděl, že jeho skutečným Otcem je Bůh.

Když byl Ježíš pokřtěn, z nebe se ozval Boží hlas. Bůh řekl: „To je můj Syn.“ (Matouš 3:17) A v noci před svou smrtí se Ježíš modlil: „Otče, nyní mě tedy oslav vedle sebe slávou,  kterou jsem měl vedle tebe, dříve než byl svět.“ (Jan 17:5) Ježíš Boha prosil, aby s ním opět mohl být v nebi. Myslíš, že to bylo možné? — Ano, Jehova Bůh mohl způsobit, aby se Ježíš znovu stal neviditelným duchovním tvorem neboli andělem.

Teď mám jednu důležitou otázku. Co myslíš, jsou všichni andělé dobří? — Kdysi to tak bylo, protože je stvořil Jehova, a všechno, co Jehova dělá, je dobré. Později se však z jednoho anděla stal zlý duchovní tvor. Jak k tomu došlo?

Možná si vzpomeneš, jak jsme mluvili o tom, že Bůh stvořil první lidi, Adama a Evu. Někdo si myslí, že to je vymyšlený příběh. Velký učitel ale věděl, že se to opravdu stalo.

Bůh stvořil Adama a Evu, kteří pak žili v krásné zahradě Eden. Byl to nádherný park, ve kterém byla spousta květin a různých zvířat. Adam s Evou mohli mít hodně dětí a se svou velkou rodinou by v tomto ráji žili navždy. Potřebovali však pochopit něco velmi důležitého. Něco, o čem jsme už mluvili.

Co museli Adam a Eva dělat, aby mohli navždy žít v ráji?

Jehova řekl Adamovi a Evě, že si ze stromů v zahradě mohou vzít jakékoli ovoce, na které budou mít chuť. Byl tam však jeden  strom, jehož ovoce jíst nesměli. Bůh je upozornil na to, co se stane, jestliže to udělají. Řekl: „Určitě zemřeš.“ (1. Mojžíšova 2:17) Víš, co si Adam s Evou museli uvědomit? —

Měli si uvědomit, jak důležitá je poslušnost. Na tom, zda posloucháme Jehovu, závisí náš život. Poslouchat Boha měli i Adam s Evou. Nestačilo, aby to jen slibovali. Muselo to být vidět z jejich jednání. Kdyby Boha poslechli, ukázali by, že ho mají rádi a že chtějí, aby byl jejich Vládcem. Pak by mohli žít navždy v ráji. Ale co by ukázali tím, kdyby si vzali ovoce z toho stromu? —

Ukázali by, že si toho, co od Boha dostali, vůbec neváží. Představ si, že jsi v zahradě Eden. Budeš Jehovu poslouchat? — Adam a Eva zpočátku Boha poslouchali. Potom se však objevil jeden tvor, který byl mocnější než oni, a ten Evu naváděl, aby Jehovu neposlechla. Co myslíš, kdo to byl? —

Kdo ve skutečnosti mluvil s Evou?

Bible říká, že s Evou mluvil had. Ty ale přece víš, že hadi nemohou mluvit. Jak je tedy možné, že tenhle had mluvil? — Jenom to tak vypadalo. Ale ve  skutečnosti mluvil ten mocný tvor neboli anděl. Ten anděl vymýšlel špatnosti. Chtěl totiž, aby Adam s Evou uctívali jeho. Chtěl, aby dělali to, co jim řekne. Chtěl být stejně mocný jako Bůh.

Tento zlý anděl proto způsobil, aby o špatných věcech začala přemýšlet i Eva. Udělal to tak, aby se zdálo, že s Evou mluví had: ‚Bůh vám neřekl pravdu. Když budete jíst z toho stromu, nezemřete. Budete stejně moudří jako Bůh.‘ Co myslíš, říkal ten hlas pravdu? —

Eva začala toužit po něčem, co od Boha nedostala. Vzala si ovoce ze zakázaného stromu a dala ho i Adamovi. Adam dobře věděl, co had řekl, a nevěřil tomu. Ale jeho touha zalíbit se Evě byla větší než jeho láska k Bohu. A tak ovoce ze zakázaného stromu jedl i Adam. (1. Mojžíšova 3:1–6; 1. Timoteovi 2:14)

Jak to dopadlo? — Adam s Evou přestali být dokonalí, zestárli a zemřeli. A protože byli nedokonalí, byly nedokonalé také jejich děti. Všichni lidé nakonec stárnou a umírají. Bůh nelhal! Na tom, zda jsme poslušní,  skutečně závisí náš život. (Římanům 5:12) Z Bible se dozvídáme, že anděl, který lhal Evě, se jmenuje Satan Ďábel. A dalším andělům, kteří začali dělat špatnosti, se říká démoni. (Jakub 2:19; Zjevení 12:9)

Co se s Adamem a Evou stalo kvůli tomu, že neposlechli Boha?

Co myslíš, jak je možné, že z dobrého anděla, kterého stvořil Bůh, se stal někdo tak zlý? — Tím, že začal přemýšlet o špatných věcech. Chtěl být ze všech nejdůležitější. Věděl, že Bůh řekl Adamovi a Evě, aby měli děti. A Satan si přál, aby všichni lidé uctívali jeho. Ďábel chce, aby nikdo neposlouchal Jehovu. Proto se snaží lidi zlákat, aby přemýšleli o špatných věcech. (Jakub 1:13–15)

Ďábel říká, že Jehovu nikdo doopravdy nemiluje. Tvrdí, že ani ty, ani já Boha nemáme rádi a že nechceme dělat to, co Jehova říká. Satan tvrdí, že Boha posloucháme jen tehdy, když se nám všechno daří. Má ale Ďábel pravdu? Skutečně jsme takoví? —

Velký učitel řekl, že Ďábel je lhář. Ježíš poslouchal Jehovu a tím dokázal, že ho opravdu miluje. A poslouchal Boha nejen tehdy, když to pro něj bylo snadné. Poslouchal Boha vždycky, i když mu kvůli tomu druzí lidé dělali těžkosti. Věrně Jehovu poslouchal až do smrti. Proto mu Bůh znovu dal život, a tak Ježíš může žít navždy.

Co myslíš, kdo je naším největším nepřítelem? — Správně, je to Satan Ďábel. Můžeš ho vidět? — Samozřejmě, že ne. Přesto víme, že existuje a že je vyšší a mocnější, než jsme my. Kdo je ale ještě vyšší než Ďábel? — Jehova Bůh. A my víme, že Bůh nás před ním může chránit.

Teď si přečteme biblické texty, které ukazují, koho bychom měli uctívat: 5. Mojžíšova 30:19, 20; Jozue 24:14, 15; Přísloví 27:11 a Matouš 4:10.