Přejít k článku

Přejít na obsah

 17. LEKCE

Srozumitelné vyjadřování

Srozumitelné vyjadřování

1. Korinťanům 14:9

STRUČNĚ: Pomáhej posluchačům chápat smysl toho, co říkáš.

JAK NA TO:

  • Látku si důkladně prostuduj. Když námětu dobře porozumíš, budeš ho umět vysvětlit jednoduše a vlastními slovy.

  • Používej krátké věty a jednoduchá slovní spojení. I když delší souvětí můžou být namístě, hlavní myšlenky vyjadřuj výstižnými větami a slovními spojeními.

  • Neznámé pojmy vysvětluj. Používej co nejméně výrazů, které posluchači neznají. Když už je použít musíš, vysvětli je. To samé udělej, když mluvíš o nějaké biblické postavě, mírách, váhách nebo zvycích ze starověku.