Přejít k článku

Přejít na obsah

 12. LEKCE

Vřelost a empatie

Vřelost a empatie

1. Tesaloničanům 2:7, 8

STRUČNĚ: Dávej najevo emoce a to, že ti na posluchačích záleží.

JAK NA TO:

  • Přemýšlej o posluchačích. Aby ses emočně naladil, připomeň si, s jakými problémy se potýkají. Zkus si představit, jak se asi cítí.

  • Pečlivě vybírej slova. Snaž se posluchače povzbudit, utěšit a posílit. Vyhýbej se výrazům, které by je mohly zbytečně urazit. Nemluv pohrdavě o lidech, kteří nejsou svědky Jehovovými, ani o tom, čemu věří.

  • Dávej najevo, že ti na posluchačích záleží. Ukaž, že se o ně upřímně zajímáš, a to tím, že budeš mluvit laskavým tónem a používat vhodná gesta. Mysli na to, jak se tváříš, a často se usmívej.