Přejít k článku

Přejít na obsah

 14. LEKCE

Boží přátelé nedělají špatné věci

Boží přátelé nedělají špatné věci

Satan lidi svádí k tomu, aby dělali špatné věci. Ten, kdo chce být Božím přítelem, musí nenávidět to, co nenávidí Jehova. (Žalm 97:10) Toto jsou některé z věcí, jimž se Boží přátelé vyhýbají:

Sexuální hříchy. „Nezcizoložíš.“ (2. Mojžíšova 20:14) Také není správné mít pohlavní styky před manželstvím. (1. Korinťanům 6:18)

Opilství. „Opilci ... nezdědí Boží království.“ (1. Korinťanům 6:10)

Vražda, potrat. „Nezavraždíš.“ (2. Mojžíšova 20:13)

Krádež. „Nebudeš krást.“ (2. Mojžíšova 20:15)

Lhaní. Jehova nenávidí „falešný jazyk“. (Přísloví 6:17)

 Násilí a neovládaný hněv. „Každého, kdo miluje násilí, [Jehova] jistě nenávidí.“ (Žalm 11:5) „Skutky těla [zahrnují] ... výbuchy hněvu.“ (Galaťanům 5:19, 20)

Hazardní hraní. ‚Přestaňte se společensky stýkat s kýmkoli, kdo je chamtivec.‘ (1. Korinťanům 5:11)

Rasová a etnická nenávist. „Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Matouš 5:43, 44)

Věci, které nám říká Bůh, jsou k našemu dobru. Není vždy snadné nedělat špatné věci. Avšak s Jehovovou pomocí a s pomocí jeho svědků se můžete těch věcí, které se Bohu nelíbí, vyvarovat. (Izajáš 48:17; Filipanům 4:13; Hebrejcům 10:24, 25)