Přejít k článku

Přejít na obsah

 2. LEKCE

Bůh je tím nejlepším přítelem, jakého můžete mít

Bůh je tím nejlepším přítelem, jakého můžete mít

Stát se přítelem Boha je to nejlepší, co můžete zažít. Bůh vás naučí, jak být šťastný a žít v bezpečí; osvobodí vás od mnoha nesprávných nauk a škodlivých zvyků. Bude naslouchat vašim modlitbám. Pomůže vám, abyste měl vnitřní klid a důvěru. (Žalm 71:5; 73:28) V době potíží vás Bůh podepře. (Žalm 18:18) A nabízí vám dar věčného života. (Římanům 6:23)

Tím, že se přiblížíte k Bohu, přiblížíte se i k Božím přátelům. Stanou se také vašimi přáteli. Budou v podstatě jako vaši bratři a sestry. Rádi vás budou učit o Bohu, pomáhat vám a povzbuzovat vás.

Bohu nejsme rovni. Chcete-li usilovat o přátelství s Bohem, musíte pochopit jednu důležitou skutečnost. Přátelství s Bohem není přátelství dvou rovnocenných bytostí. Bůh je daleko starší, moudřejší a mnohem mocnější, než jsme my. Je to náš spravedlivý Vládce. Chceme-li tedy být jeho přáteli, musíme mu naslouchat a dělat to, co nám říká. Je to vždy k našemu dobru. (Izajáš 48:18)