Přejít k článku

Přejít na obsah

Vlevo: Shromáždění pod širým nebem v Londýně, 1945; vpravo: Sjezdový den v Malawi, 2012

 5. ČÁST

Království poskytuje vzdělání – Služebníci krále dostávají školení

Království poskytuje vzdělání – Služebníci krále dostávají školení

 POVZBUDIVĚ se usměješ na řečníka, který stojí na pódiu. Je to mladý bratr z vašeho sboru a poprvé má proslov na krajském sjezdu. Zatímco mu s potěšením nasloucháš, říkáš si, jak úžasné školení Boží lid dostává. Vzpomínáš si na jeho první úkoly a teď jasně vidíš, jaký pokrok udělal. Pomohla mu v tom i průkopnická škola. A nedávno s manželkou absolvoval školu pro zvěstovatele Království. Jeho vynikající proslov končí, ty tleskáš, podíváš se kolem sebe a znovu si uvědomíš, že školení, které dostáváme, je opravdu jedinečné.

V Bibli se mluví o době, kdy všichni Boží služebníci budou „vyučeni Jehovou“. (Iz. 54:13) A právě v té době dnes žijeme. Vzdělávání získáváme nejen díky našim publikacím, ale také prostřednictvím shromáždění, sjezdů a různých škol, jejichž účelem je připravit nás na konkrétní úkoly v Jehovově organizaci. V této části si ukážeme, že všechno to školení, které dostáváme, je jasným dokladem toho, že Boží království panuje.

V TÉTO ČÁSTI

16. KAPITOLA

Uctívají Boha společně

Jak můžeme mít z našich shromáždění co největší užitek?

17. KAPITOLA

Služebníci Království dostávají školení

Jak teokratické školy pomáhají služebníkům Království, aby dokázali dobře plnit své úkoly?