Přejít k článku

Přejít na obsah

Vlevo: Sestra v Alabamě přehrává gramofonovou desku s přednáškou bratra Rutherforda, konec třicátých let 20. století; vpravo: Švýcarsko

 1. ČÁST

Pravda o Království – Duchovní pokrm v pravý čas

Pravda o Království – Duchovní pokrm v pravý čas

 TVÉMU zájemci se rozzáří oči. Pochopil totiž význam verše, který jste si právě přečetli. Překvapeně říká: „Takže podle Bible můžeme žít věčně v ráji, přímo tady na zemi?“ Tvůj spolupracovník mu s úsměvem odpoví: „Sám jste to četl.“ Zájemce ohromeně zavrtí hlavou: „Nechápu, proč mi to dřív nikdo neřekl.“ V tu chvíli si vzpomeneš, že něco podobného jsi od něj slyšel před několika týdny, kdy se dozvěděl, že Boží jméno je Jehova.

Už jsi takovou situaci zažil? Mnozí Boží služebníci ano. Podobné momenty nám pokaždé připomenou, že poznání pravdy je skutečně drahocenným darem. Polož si ale otázku: Díky čemu se ke mně ten dar dostal? V této části se nad uvedenou otázkou zamyslíme. To, jak Boží lid postupně získává duchovní pochopení, je totiž jasným dokladem, že Boží království je skutečné. Už sto let se jeho král Ježíš Kristus aktivně stará o to, aby se Boží služebníci dozvídali pravdu.

V TÉTO ČÁSTI

3. KAPITOLA

Jehova zjevuje svůj záměr

Bylo království součástí Božího záměru už od počátku? Jaké pravdy o Království Ježíš objasnil?

4. KAPITOLA

Jehova oslavuje své jméno

Čeho Jehova prostřednictvím Království dosáhl v souvislosti s oslavením svého jména? Jak můžeš k posvěcení Božího jména přispívat ty osobně?

5. KAPITOLA

Král odkrývá pravdy o Království

Přečtěte si o tom, co je Boží království, kdo jsou jeho vládci a poddaní a čím se vyznačuje věrnost vůči této vládě.