Přejít k článku

Přejít na obsah

Vlevo: V roce 1926 se v brooklynském betelu naposledy slavily Vánoce; vpravo: Lidé si všímají, že svědkové Jehovovi jsou jiní

 3. ČÁST

Měřítka Království – Hledají Boží spravedlnost

Měřítka Království – Hledají Boží spravedlnost

 POTKÁŠ svého souseda a popřeješ mu dobrý den. Poslední dobou máš pocit, že si tebe i tvojí rodiny víc všímá. I on tě pozdraví a řekne: „Můžu se vás na něco zeptat? Čím to je, že jste tak jiní?“ „Jak to myslíte?“ řekneš překvapeně. „Vím, že jste svědkové Jehovovi,“ odpoví. „Nejste jako lidé z jiných církví – neslavíte svátky, odmítáte bojovat a nechodíte k volbám. Nikdo z vás nekouří. A zdá se mi, že celá vaše rodina má pevné zásady. Jak to, že se v tolika věcech lišíte?“

Víš, že odpověď na tuto otázku je jednoduchá – lišíme se proto, že se podřizujeme vládě Božího království. Náš král Ježíš nás stále přečišťuje. Pomáhá nám, abychom chodili v jeho stopách a tak se od tohoto zkaženého světa odlišovali. V této části si ukážeme, jak král mesiášského království přispívá k Jehovově slávě tím, že v duchovním, mravním a organizačním ohledu přečišťuje Boží lid.

V TÉTO ČÁSTI

10. KAPITOLA

Král duchovně přečišťuje své následovníky

Co mají společného Vánoce a kříž?

11. KAPITOLA

Mravní přečišťování – Zrcadlí Boží svatost

Od roku 1914 mají pro Boží lid zvláštní význam strážnice a brány z Ezekielova vidění chrámu.

12. KAPITOLA

Organizovaně slouží Bohu pokoje

Bible nestaví nepořádek do protikladu s pořádkem, ale s pokojem. Proč? A jak se to týká dnešních křesťanů?