Přejít k článku

Přejít na obsah

 19. KAPITOLA

Stavební projekty, které oslavují Jehovu

Stavební projekty, které oslavují Jehovu

NÁMĚT KAPITOLY

Celosvětová stavební činnost podporuje zájmy Království

1., 2. (a) Z čeho mají Jehovovi služebníci už odedávna radost? (b) Čeho si Jehova váží?

UŽ ODEDÁVNA se Jehovovi věrní služebníci radují, když mohou stavět budovy, které přispívají k oslavě Božího jména. Například Izraelité se s nadšením podíleli na stavbě svatostánku a štědře darovali potřebný materiál. (2. Mojž. 35:30–35; 36:1, 4–7)

2 To, čeho si Jehova nejvíc váží a co mu přináší největší chválu, však nejsou samotné stavební materiály. (Mat. 23:16, 17) Tím nejcennějším darem je pro něj uctívání, které mu jeho služebníci prokazují a ke kterému patří i jejich ochota a horlivá práce. (2. Mojž. 35:21; Mar. 12:41–44; 1. Tim. 6:17–19) To je důležitá skutečnost. Proč? Protože budovy mají omezenou životnost. Například svatostánek a chrám už neexistují. Přesto Jehova nezapomněl na štědrost a úsilí svých věrných služebníků, kteří jejich stavbu podporovali. (Přečti 1. Korinťanům 15:58; Hebrejcům 6:10.)

3. O čem pojednává tato kapitola?

3 Na výstavbě budov určených k uctívání usilovně pracujeme i my, novodobí Jehovovi služebníci. A pod vedením krále Ježíše Krista v tom dosahujeme úžasných výsledků. Je zřejmé, že Jehova našim snahám žehná. (Žalm 127:1) V této kapitole se zamyslíme nad stavební činností Božího lidu a nad tím, jak Jehovovi přináší chválu. Kromě toho si uvedeme vyjádření několika křesťanů, kteří se na této práci podílejí.

Výstavba sálů Království

4. (a) Proč jsou zapotřebí další místa k uctívání? (b) Proč došlo ke sloučení některých odboček? (Viz rámeček „ Výstavba odboček a měnící se okolnosti“.)

4 16. kapitole jsme si ukázali, že Jehova si přeje, abychom se k uctívání scházeli. (Hebr. 10:25) Shromáždění upevňují naši víru a posilují naše nadšení pro službu. Jak se poslední dny chýlí ke konci, Jehova kazatelskou činnost neustále urychluje. Díky tomu přichází do jeho organizace  každý rok stovky tisíc lidí. (Iz. 60:22) Vzhledem k rostoucímu počtu poddaných Božího království jsou zapotřebí jednak další tiskárny pro výrobu biblických publikací a jednak další místa k uctívání.

5. Proč je pojmenování „sál Království“ výstižné? (Viz také rámeček „ Kostel Nového světla“.)

5 Badatelé Bible si velmi brzy uvědomili, že potřebují vlastní prostory, kde by se mohli scházet. Zdá se, že jedna z prvních takových budov byla roku 1890 postavena v Západní Virginii. Do 30. let Jehovovi služebníci postavili nebo zrenovovali řadu míst k uctívání, ale tyto prostory ještě neměly žádné konkrétní pojmenování. To se změnilo v roce 1935, kdy bratr Rutherford přijel na Havajské ostrovy. V areálu nové odbočky se stavěla budova, kde se měla konat shromáždění. Když bratr Rutherford dostal otázku, jak by se měla jmenovat, odpověděl: „Co myslíš, neměli bychom jí říkat ‚sál Království‘? Vždyť to je přece to, co  děláme: kážeme dobrou zprávu o Království.“ (Mat. 24:14) Toto výstižné pojmenování dostala nejen zmíněná budova na Havaji, ale krátce nato i většina dalších prostor, kde sbory svědků Jehovových po celém světě pořádaly shromáždění.

6., 7. V čem byly rychlostavby sálů Království přínosem?

6 V 70. letech bylo sálů Království zapotřebí čím dál víc. Bratři ve Spojených státech proto vymysleli efektivní metodu, díky níž bylo možné postavit hezký a praktický sál Království za pouhých několik dní. Do roku 1983 bylo takových sálů ve Spojených státech a Kanadě postaveno přibližně 200. Aby práce probíhaly kvalitně a organizovaně, bratři začali na různých místech vytvářet stavební výbory. Ty se natolik osvědčily, že v roce 1986 vedoucí sbor toto opatření oficiálně schválil a roku 1987 už bylo ve Spojených státech 60 regionálních stavebních výborů (RSV). * Do roku 1992 byly RSV vytvořeny také v Argentině, Austrálii, Francii, Japonsku, Jižní Africe, Mexiku, Německu a ve Španělsku. Bratři, kteří usilovně pracují na stavbách sálů Království a sjezdových sálů, si určitě zaslouží naši podporu, protože jejich práce je součástí posvátné služby.

7 Rychlostavby sálů Království byly pro lidi v okolí velkým svědectvím. Například jedny španělské noviny uveřejnily  článek „Víra hory přenáší“, ve kterém informovaly o stavbě sálu Království ve městě Martos. V článku byla nadhozena otázka: „Jak je možné, že v dnešním světě, ve kterém vládne sobectví, dobrovolníci z různých oblastí [Španělska] obětavě cestují do města Martos, aby postavili budovu, která zlomila všechny rekordy v rychlosti, dokonalosti a organizaci?“ Jako odpověď na tuto otázku noviny citovaly slova jednoho dobrovolníka: „Je to proto, že jsme lid, který vyučuje Jehova.“

Stavby v zemích s omezenými prostředky

8. Jaký program vedoucí sbor schválil v roce 1999 a proč?

8 Koncem 20. století začalo Jehovových služebníků rychle přibývat i v zemích, kde bratři nemají tolik prostředků. Tamní sbory se ze všech sil snažily vybudovat místa, kde by se mohla konat shromáždění. V některých zemích se ale svědkové setkávali s posměchem a předsudky, protože jejich sály Království byly v porovnání s jinými náboženskými budovami velmi prosté. V roce 1999 však vedoucí sbor schválil program, jehož účelem bylo urychlit výstavbu sálů Království v rozvojových zemích. Prostředky poskytli svědkové v bohatších zemích, čímž „došlo k vyrovnání“. (Přečti 2. Korinťanům 8:13–15.) A bratři a sestry z různých zemí se nabídli, že při těchto stavbách budou pomáhat.

9. Jaký úkol měli Boží služebníci před sebou a čeho dosáhli?

 9 Zpočátku se zdálo, že Boží služebníci stojí před téměř nesplnitelným úkolem. Ve zprávě z roku 2001 bylo uvedeno, že v 88 rozvojových zemích je zapotřebí víc než 18 300 sálů Království. S podporou Božího ducha a našeho krále Ježíše Krista však žádný úkol není nesplnitelný. (Mat. 19:26) V průběhu 15 let, od roku 1999 do roku 2013, Boží služebníci postavili v rámci tohoto programu 26 849 sálů Království. * A protože Jehova kazatelské činnosti stále žehná, bylo roku 2013 v chudších zemích zapotřebí ještě přibližně 6 500 sálů Království a toto číslo každý rok roste o několik set.

Stavby sálů Království v zemích s omezenými prostředky jsou spojeny se specifickými problémy

10.–12. Proč můžeme říct, že stavba sálů Království přispívá k oslavě Jehovova jména?

10 Proč můžeme říct, že stavba sálů Království přispívá k oslavě Jehovova jména? Zpráva z odbočky v Zimbabwe uvedla: „V průběhu prvního měsíce od postavení sálu Království se účast na shromážděních obvykle zdvojnásobí.“ V mnoha zemích se zdá, že dokud není postaveno vhodné místo k uctívání, lidé se zdráhají na shromáždění přijít. Jakmile je ale sál Království dokončen, rychle se zaplní a brzy je zapotřebí další. Tím, co lidi přitahuje k Jehovovi, však není jen hezká budova. Jejich postoj k Boží organizaci ovlivňuje i to, když vidí, že křesťané při stavbě sálu projevují skutečnou lásku. Uvažujme o několika příkladech.

11 Indonésie. Když jeden muž, který sledoval stavbu sálu Království, zjistil, že všichni, kdo se na ní podílejí, jsou dobrovolníci, řekl: „Vy jste opravdu úžasní! I když za to nedostáváte zaplaceno, pracujete s nadšením a radostí. Mám dojem, že vaše náboženství je úplně jiné než všechna ostatní.“

12 Ukrajina. Jistá žena, která kolem staveniště chodila každý den, poznala, že pracovníci jsou svědkové Jehovovi a že budova, kterou staví, je sál Království. Řekla: „Moje sestra se stala svědkem, a tak jsem o vás už něco slyšela. Když jsem pak sledovala tu stavbu, rozhodla jsem se, že bych do téhle duchovní rodiny taky chtěla patřit. Viděla jsem, jak hezky se k sobě chováte.“ Žena začala studovat Bibli a v roce 2010 byla pokřtěna.

13., 14. (a) Co je vidět z reakce manželů, kteří sledovali stavbu sálu Království? (b) Jak můžeš přispívat k tomu, aby váš sál Království přinášel chválu Jehovovu jménu?

13 Argentina. Za bratrem, který dohlížel na stavbu sálu Království, přišel manželský pár. Muž řekl: „Nějakou dobu už tu vaši stavbu sledujeme a . . . rádi bychom se tady učili o Bohu.“ Potom se zeptal: „Co máme udělat, abychom mohli chodit na vaše setkání?“ Manželé přijali nabídku studia, ale jen pod podmínkou, že se ho bude smět účastnit celá rodina. Bratři s tím samozřejmě rádi souhlasili.

 14 Ty sám ses stavby vašeho sálu Království možná účastnit nemohl, ale přesto můžeš dělat hodně pro to, aby tato budova přinášela chválu Jehovovu jménu. Můžeš například s nadšením zvát na shromáždění své zájemce, ty, za nimiž chodíš na opětovné návštěvy, a další lidi. Můžeš také pomáhat při úklidu a údržbě. A pokud budeš dobře plánovat, můžeš finančně přispívat na provoz vašeho sálu Království nebo na výstavbu míst k uctívání v jiných částech světa. (Přečti 1. Korinťanům 16:2.) Tím vším můžeš oslavovat Jehovovo jméno.

„Tvůj lid se ochotně nabídne“

15.–17. (a) Kdo se z velké části podílí na stavební činnosti? (b) Co tě zaujalo na vyjádření manželů, kteří pracují na stavebních projektech v zahraničí?

15 Na výstavbě sálů Království, sjezdových sálů a odboček se z velké části podílejí místní bratři a sestry. Často jim ale pomáhají svědkové z jiných zemí, kteří mají se stavebnictvím zkušenosti. Někteří z těchto dobrovolníků si zařídili věci tak, aby mohli na stavebních projektech v různých zemích pracovat několik týdnů. Jiní se dali k dispozici na řadu let a cestují z jedné stavby na druhou.

Timo a Lina Lappalainenovi (16. odstavec)

16 Práce na stavebních projektech v zahraničí je někdy spojena se specifickými problémy, ale zároveň je velmi odměňující. Například manželé Timo a Lina pomáhají při stavbách sálů Království, sjezdových sálů a odboček v Asii, Evropě a Jižní Americe. Timo říká: „V posledních 30 letech jsem se stěhoval průměrně jednou za dva roky.“ Lina se za Tima provdala před 25 lety. Dodává: „S Timem jsem sloužila už v deseti zemích. Zvyknout si na nové jídlo, nové  podnebí, nový jazyk a nový obvod a najít si nové přátele vyžaduje hodně času a energie.“ * Stojí všechna ta námaha za to? Lina říká: „I když jsou některé situace náročné, výsledkem je ohromné požehnání. Bratři a sestry nám projevují pohostinnost a lásku a cítíme, jak se o nás Jehova stará. Také vidíme, jak se splňuje Ježíšův slib, který je zapsaný v Markovi 10:29, 30. Získali jsme stonásobně duchovních bratrů, sester a matek.“ Timo dodává: „To, že můžeme využívat své schopnosti k tomu nejvznešenějšímu účelu – podílet se na rozšiřování králova majetku –, nám přináší hluboké uspokojení.“

17 Darren a Sarah, kteří už pomáhali na stavbách v Africe, Asii, Evropě, Jižní a Střední Americe a v jižním Tichomoří, se shodují na tom, že dostávají víc, než dávají. Navzdory všem náročným situacím Darren říká: „Spolupracovat s bratry z různých koutů světa je velká čest. Vidím, že naše láska k Jehovovi je jako šňůra, která obepíná celý svět a všechny nás spojuje.“ Sarah dodává: „Od bratrů a sester z různých kultur jsem se hodně naučila. Když vidím, jaké oběti ve službě Jehovovi přinášejí, povzbuzuje mě to, abych mu i já dál sloužila ze všech sil.“

18. Jak se plní proroctví zapsané v Žalmu 110:1–3?

18 Král David prorokoval, že i když poddaní Božího království budou čelit různým těžkostem, ochotně se nabídnou a budou sloužit zájmům tohoto království. (Přečti Žalm 110:1–3.) Ke splňování těchto prorockých slov přispívá každý, kdo svou prací tuto vládu podporuje. (1. Kor. 3:9) Desítky odboček, stovky sjezdových sálů a desetitisíce sálů Království po celém světě jsou jasným dokladem toho, že Boží království je skutečné a že panuje. Považujeme za velkou čest, že můžeme sloužit králi Ježíši Kristu a svou prací přinášet Jehovovi chválu, která mu plným právem náleží.

^ 6. odst. V roce 2013 bylo ve Spojených státech víc než 230 000 dobrovolníků, kteří byli schváleni pro spolupráci se 132 místními regionálními stavebními výbory. Výbory v této zemi každoročně koordinovaly stavbu přibližně 75 nových sálů Království a podílely se na opravě či rekonstrukci dalších přibližně 900 sálů.

^ 9. odst. Toto číslo nezahrnuje sály Království, které byly postaveny v zemích, jež nejsou zapojeny do tohoto programu.

^ 16. odst. Mezinárodní služebníci a dobrovolníci sice tráví většinu času prací na stavbě, ale večer a o víkendu se s místními sbory také podílejí na kazatelské službě.