Přejít k článku

Přejít na obsah

Vlevo: Humanitární pomoc ze Švýcarska určená bratrům v Německu, 1946; vpravo: Svědkové v Japonsku znovu staví sál Království, který zničila tsunami, 2011

 6. ČÁST

Podpora Království – Stavební projekty a humanitární pomoc

Podpora Království – Stavební projekty a humanitární pomoc

 PŘICHÁZÍŠ do sálu Království a skoro to tam nepoznáváš. Vždycky jsi byl na tu budovu hrdý a rád vzpomínáš, jak jsi ji před několika lety pomáhal stavět. Ale teď jsi na ni hrdý ještě víc. Váš sál se totiž dočasně změnil v humanitární centrum. Když oblast, ve které žiješ, zpustošily ničivé povodně, výbor odbočky okamžitě zajistil, aby ti, kdo byli katastrofou postiženi, dostali jídlo, oblečení, pitnou vodu a další nezbytnosti. Všechny darované věci jsou přehledně uspořádané. Přicházejí bratři a sestry, dostávají to, co potřebují, a mnozí mají v očích slzy vděčnosti.

Ježíš řekl, že výrazným poznávacím znakem jeho následovníků bude vzájemná láska. (Jan 13:34, 35) V této části budeme uvažovat o tom, jak se křesťanská láska projevuje při stavebních projektech a při humanitárních akcích, které svědkové Jehovovi organizují. Právě tato láska je jedním z jasných dokladů toho, že žijeme pod vládou Ježíšova království.

V TÉTO ČÁSTI

18. KAPITOLA

Jak jsou činnosti související s Královstvím financovány

Jak Boží organizace získává peníze? A na co je používá?

19. KAPITOLA

Stavební projekty, které oslavují Jehovu

Místa k uctívání přinášejí Bohu slávu, ale je něco, čeho si Jehova váží ještě víc.

20. KAPITOLA

Humanitární činnost přináší chválu Jehovovi

Jak víme, že humanitární činnost je součástí naší posvátné služby Jehovovi?