Přejít k článku

Přejít na obsah

Dopis od vedoucího sboru

Dopis od vedoucího sboru

Milí zvěstovatelé Království,

představte si, že je pátek ráno 2. října 1914 a vy jste členy brooklynské rodiny betel. Sedíte u stolu na svém obvyklém místě a čekáte, až přijde bratr Russell. Pak se otevřou dveře a on vejde do jídelny. Jak je jeho zvykem, na chvíli se zastaví a radostně pozdraví rodinu betel slovy: „Přeji vám všem dobré ráno.“ Ale potom, místo aby se hned posadil do čela stolu, krátce zatleská a pronese úžasné oznámení: „Časy pohanů skončily; vláda jejich králů pominula!“ Jenom stěží ovládnete svou radost – na tuto chvíli jste čekali tak dlouho! Jídelnou se rozezní nadšený potlesk.

Od tohoto památného rána uplynulo už mnoho desítek let. Čeho Boží království od té doby dosáhlo? Je toho opravdu hodně. Prostřednictvím  této vlády Jehova až dosud přečišťuje a školí své služebníky, jejichž počet vzrostl z několika tisíc v roce 1914 na téměř 8 milionů v dnešní době. Jaký užitek máte z tohoto školení vy sami?

Dnes často slýcháme, jak někdo z bratrů říká něco ve smyslu: „Jehovův nebeský vůz je opravdu v pohybu.“ A je to tak. Od roku 1914 se tento vůz, který představuje neviditelnou část Jehovovy organizace, pohybuje velmi rychle. Řadu dokladů najdete i v této knize. Ve snaze oznamovat dobrou zprávu po celém světě zvěstovatelé Království vždy využívali nejrůznější metody, například noviny, informační pochody, filmy a diapozitivy, karty se svědectvím, gramofony, rozhlas nebo internet.

Díky Jehovovu požehnání vydáváme a bezplatně nabízíme působivé biblické publikace ve víc než 670 jazycích. Obětaví dobrovolníci staví sály Království, sjezdové sály a odbočky, a to v bohatších zemích i v zemích s omezenými prostředky. A když udeří nějaká přírodní pohroma, do zasažené oblasti se okamžitě vydají bratři a sestry, kteří svou ochotnou a láskyplnou pomocí dávají najevo, že se narodili „pro čas tísně“. (Přísl. 17:17)

Občas se stává, že duchovenstvo a další odpůrci „výnosem vytváří těžkosti“. Když ale znovu a znovu vidíme, jak jejich zlomyslné snahy nakonec přispívají „k pokroku dobré zprávy“, velmi to posiluje naši víru. (Žalm 94:20; Fil. 1:12)

Vážíme si toho, že společně s vámi můžeme tvořit Kristovu „čeleď“. Chceme vás ujistit, že vás máme velmi rádi. Modlíme se, aby tato kniha přispěla k tomu, že si víc než kdy dřív budete vážit svého duchovního dědictví. (Mat. 24:45)

Posíláme vám srdečné pozdravy.

Vaši bratři,

vedoucí sbor svědků Jehovových