Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky ke studiu Mojí knihy biblických příběhů

Otázky ke studiu Mojí knihy biblických příběhů

Příběh 1

Bůh začíná tvořit

 1. Odkud pocházejí všechny dobré věci a co k takovým věcem patří?

 2. Co Bůh vytvořil nejdřív?

 3. Proč byl první anděl výjimečný?

 4. Víš, jak na začátku vypadala země? (Podívej se na obrázek.)

 5. Jak začal Bůh zemi připravovat, aby na ní mohla žít zvířata a lidé?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jeremjáše 10:12.

  Jaké Boží vlastnosti poznáváme z toho, co stvořil? (Iz. 40:26; Řím. 11:33)

 2. Přečti Kolosanům 1:15–17.

  Jakou úlohu měl při stvoření Ježíš a jaký postoj bychom tedy k němu měli mít? (Kol. 1:1517)

 3. Přečti 1. Mojžíšovu 1:1–10.

  1. Jak vznikla země? (1. Mojž. 1:1)

  2. Co se stalo v prvním stvořitelském dnu? (1. Mojž. 1:35)

  3. Co se stalo ve druhém stvořitelském dnu? (1. Mojž. 1:7, 8)

Příběh 2

Krásná zahrada

 1. Jak Bůh připravoval zemi, aby se mohla stát naším domovem?

 2. Jaká různá zvířata Bůh vytvořil? (Podívej se na obrázek.)

 3. V čem byla zahrada Eden zvláštní?

 4. Jak měla podle Božího záměru vypadat celá země?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 1:11–25.

  1. Co Bůh vytvořil ve třetím stvořitelském dnu? (1. Mojž. 1:12)

  2. Co se stalo během čtvrtého stvořitelského dne? (1. Mojž. 1:16)

  3. Jaké druhy zvířat Bůh vytvořil v pátém a šestém stvořitelském dnu? (1. Mojž. 1:20, 21, 25)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 2:8, 9.

  Jaké dva zvláštní stromy Bůh zasadil v zahradě a co tyto stromy symbolizovaly?

Příběh 3

První muž a žena

 1. V čem je tento obrázek jiný než obrázek v příběhu 2?

 2. Kdo vytvořil prvního muže a jak se tento muž jmenoval?

 3. Jakou práci dal Jehova Adamovi?

 4. Proč Jehova způsobil, aby Adam tvrdě usnul?

 5. Jak dlouho měli Adam a Eva žít a co Jehova chtěl, aby dělali?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Žalm 83:18.

  Jaké má Bůh jméno a jaké postavení má vzhledem k zemi? (Jer. 16:21; Dan. 4:17)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 1:26–31.

  1. Čím vyvrcholila Boží činnost v šestém stvořitelském dnu a v čem se ten výtvor lišil od zvířat? (1. Mojž. 1:26)

  2. Co Jehova opatřil lidem i zvířatům? (1. Mojž. 1:30)

 3. Přečti 1. Mojžíšovu 2:7–25.

  1. Podle čeho měl Adam pojmenovat zvířata? (1. Mojž. 2:19)

  2. Jak nám 1. Mojžíšova 2:24 pomáhá pochopit Jehovův názor na manželství, rozluku a rozvod? (Mat. 19:46, 9)

Příběh 4

Proč přišli o svůj domov

 1. Co se stalo Adamovi a Evě, jak je to vidět na obrázku?

 2. Proč je Jehova potrestal?

 3. Co řekl had Evě?

 4. Kdo způsobil, že had promluvil?

 5. Proč Adam s Evou přišli o svůj krásný domov v ráji?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 2:16, 17 a 3:1-13, 24.

  1. Na co se had zeptal Evy a jak tím očernil Jehovu? (1. Mojž. 3:15; 1. Jana 5:3)

  2. V čem je pro nás Eva varovným příkladem? (Fil. 4:8; Jak. 1:14, 15; 1. Jana 2:16)

  3. Jak dali Adam s Evou najevo, že se chtějí vyhnout odpovědnosti za své chování? (1. Mojž. 3:12, 13)

  4. Jak byla Jehovova svrchovanost podpořena tím, že na východě zahrady Eden stáli cherubíni? (1. Mojž. 3:24)

 2. Přečti Zjevení 12:9.

  Jak úspěšný byl Satan ve své snaze obrátit lidstvo proti Božímu panství? (1. Jana 5:19)

Příběh 5

Začíná tvrdý život

 1. Jak se Adamovi a Evě žilo potom, co byli vyhnáni ze zahrady Eden?

 2. Co se s Adamem a Evou začalo dít a proč?

 3. Proč musely stárnout a umírat i děti Adama a Evy?

 4. Jak mohli Adam a Eva se svými dětmi žít, kdyby poslechli Jehovu?

 5. Jaké těžkosti si Eva způsobila svou neposlušností?

 6. Jak se jmenovali první dva synové Adama a Evy?

 7. Čí jsou ty ostatní děti, které vidíš na obrázku?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 3:16-23 a 4:1, 2.

  1. Jak Adamův život ovlivnilo to, že zemská půda byla prokleta? (1. Mojž. 3:1719; Řím. 8:20, 22)

  2. Proč bylo vhodné, že první žena dostala jméno Eva neboli „živá“? (1. Mojž. 3:20)

  3. Jak Jehova projevil Adamovi a Evě laskavost potom, co zhřešili? (1. Mojž. 3:7, 21)

 2. Přečti Zjevení 21:3, 4.

  Na odstranění kterých ‚dřívějších věcí‘ se těšíš?

Příběh 6

Dobrý a zlý syn

 1. Čím se stal Kain a čím Abel?

 2. Jaké dary Kain a Abel přinesli Jehovovi?

 3. Proč se Jehovovi líbil Abelův dar, ale ne Kainův?

 4. Jakým člověkem byl Kain a jak se ho Jehova snažil napravit?

 5. Co Kain udělal, když přišel se svým bratrem na pole?

 6. Víš, co se s Kainem stalo, když zabil svého bratra?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 4:2-26.

  1. Jak Jehova popsal nebezpečný stav, do kterého se Kain dostal? (1. Mojž. 4:7)

  2. Jakými slovy dal Kain najevo postoj svého srdce? (1. Mojž. 4:9)

  3. Jak se Jehova dívá na prolévání nevinné krve? (1. Mojž. 4:10; Iz. 26:21)

 2. Přečti 1. Jana 3:11, 12.

  1. Proč se Kain rozpálil hněvem a v čem je to pro nás dnes varováním? (1. Mojž. 4:4, 5; Přísl. 14:30; 28:22)

  2. Jak Bible ukazuje, že můžeme zůstat Jehovovi věrní i tehdy, když se proti němu postaví všichni naši příbuzní? (Žalm 27:10; Mat. 10:21, 22)

 3. Přečti Jana 11:25.

  Co Jehova slibuje všem, kdo zemřou pro spravedlnost? (Jan 5:24)

Příběh 7

Statečný muž

 1. Čím se Enoch lišil od ostatních lidí?

 2. Proč lidé v Enochově době byli tak zlí?

 3. Jaké špatné věci tehdy lidé dělali? (Podívej se na obrázek.)

 4. Proč Enoch musel být statečný?

 5. Kolika let se tehdy lidé dožívali, ale jak dlouho žil Enoch?

 6. Co se dělo potom, co Enoch zemřel?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 5:21–24, 27.

  1. Jaký vztah měl Enoch k Jehovovi? (1. Mojž. 5:24)

  2. Kdo byl podle Bible nejstarší člověk, jaký kdy žil, a v jakém věku zemřel? (1. Mojž. 5:27)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 6:5.

  Jak se po Enochově smrti zhoršily podmínky na zemi a v čem se to podobá dnešní době? (2. Tim. 3:13)

 3. Přečti Hebrejcům 11:5.

  Jaká Enochova vlastnost se ‚líbila Bohu‘ a k čemu to vedlo? (1. Mojž. 5:22)

 4. Přečti Judu 14, 15.

  Jak mohou Enochovu odvahu napodobovat dnešní křesťané, když varují lidi před blížícím se Armagedonem? (2. Tim. 4:2; Hebr. 13:6)

Příběh 8

Obři na zemi

 1. Co se stalo, když někteří z Božích andělů začali poslouchat Satana?

 2. Proč někteří andělé přestali plnit své úkoly v nebi a přišli dolů na zem?

 3. Co bylo špatného na tom, že andělé přišli na zem, aby zde žili jako lidé?

 4. Čím se děti andělů lišily od ostatních dětí?

 5. Co tito potomci andělů dělali, když se z nich stali obři? (Podívej se na obrázek.)

 6. Jak se jmenoval dobrý muž, který žil na zemi po Enochově smrti, a proč ho Bůh měl rád?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 6:1–8.

  Jak může podle 1. Mojžíšovy 6:6 naše chování působit na Jehovovy city? (Žalm 78:40, 41; Přísl. 27:11)

 2. Přečti Judu 6.

  Jaké varování vyplývá ze situace andělů, kteří si v Noemových dnech „neudrželi své původní postavení“? (1. Kor. 3:59; 2. Petra 2:4, 9, 10)

Příběh 9

Noe staví archu

 1. Kolik lidí tvořilo Noemovu rodinu a jak se jmenovali jeho tři synové?

 2. Jaký neobvyklý úkol dal Bůh Noemovi a proč?

 3. Jak reagovali ostatní lidé, když jim Noe říkal, aby vešli do archy?

 4. Co měl podle Božího pokynu Noe udělat se zvířaty?

 5. Co potom museli Noe a jeho rodina dělat, když Bůh zavřel dveře archy?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 6:9–22.

  1. Proč můžeme říci, že Noe byl vynikající služebník pravého Boha? (1. Mojž. 6:9, 22)

  2. Jak Jehova pohlíží na násilí a jak by to mělo ovlivnit náš výběr zábavy? (1. Mojž. 6:11, 12; Žalm 11:5)

  3. Jak můžeme napodobovat Noema, když dostáváme pokyny od Jehovovy organizace? (1. Mojž. 6:22; 1. Jana 5:3)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 7:1–9.

  Proč je povzbuzující vědět, že Jehova se na nedokonalého Noema díval jako na spravedlivého člověka? (1. Mojž. 7:1; Přísl. 10:16; Iz. 26:7)

Příběh 10

Potopa

 1. Proč se už nikdo nemohl dostat do archy, když začalo pršet?

 2. Kolik dní a nocí nechal Jehova padat déšť a kam až voda vystoupila?

 3. Co se stalo s archou, když voda začala zaplavovat zemi?

 4. Přežili potopu obři? A co se stalo s jejich otci?

 5. Co se stalo s archou po pěti měsících?

 6. Proč Noe vypustil z archy krkavce?

 7. Jak Noe zjistil, že voda na zemi již opadla?

 8. Jaký pokyn dal Bůh Noemovi a jeho rodině potom, co v arše strávili více než rok?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 7:10–24.

  1. Jaké rozsáhlé škody na životech způsobila potopa? (1. Mojž. 7:23)

  2. Jak dlouho to trvalo, než vody potopy opadly? (1. Mojž. 7:24)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 8:1–17.

  Jak 1. Mojžíšova 8:17 ukazuje, že Jehovův původní záměr se zemí se nezměnil? (1. Mojž. 1:22)

 3. Přečti 1. Petra 3:19, 20.

  1. Jaké odsouzení čekalo neposlušné anděly, když se vrátili do nebe? (Juda 6)

  2. Jak zpráva o Noemovi a jeho rodině posiluje naši důvěru v to, že Jehova je schopen osvobodit svůj lid? (2. Petra 2:9)

Příběh 11

První duha

 1. Co Noe udělal, když vyšel z archy, jak je to vidět na obrázku?

 2. Jaký příkaz dal Bůh Noemovi a jeho rodině po potopě?

 3. Co Bůh slíbil?

 4. Na co bychom si měli vzpomenout, když vidíme duhu?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 8:18–22.

  1. Jak můžeme předkládat Jehovovi „uklidňující vůni“? (1. Mojž. 8:21; Hebr. 13:15, 16)

  2. Co Jehova řekl o lidském srdci a na co bychom si proto měli dávat pozor? (1. Mojž. 8:21; Mat. 5:18, 19)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 9:9–17.

  1. Jakou smlouvu Jehova uzavřel se všemi zemskými tvory? (1. Mojž. 9:10, 11)

  2. Jak dlouho zůstane smlouva duhy v platnosti? (1. Mojž. 9:16)

Příběh 12

Stavba velké věže

 1. Kdo to byl Nimrod a co si o něm myslel Bůh?

 2. Proč ti lidé na obrázku vyrábějí cihly?

 3. Proč se tato stavba Jehovovi nelíbila?

 4. Jak Jehova překazil stavbu velké věže?

 5. Jak bylo to město nazváno a co toto jméno znamená?

 6. Co se stalo, když Jehova lidem zmátl jazyk?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 10:1, 8–10.

  Jaké vlastnosti Nimrod projevoval a v čem je to pro nás varovným příkladem? (Přísl. 3:31)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 11:1–9.

  Z jaké pohnutky chtěli lidé postavit velkou věž a proč byl tento plán odsouzen k nezdaru? (1. Mojž. 11:4; Přísl. 16:18; Jan 5:44)

Příběh 13

Abraham — Boží přítel

 1. Jací lidé žili ve městě Ur?

 2. Kdo je ten muž na obrázku, kdy se narodil a kde žil?

 3. Co Bůh přikázal Abrahamovi?

 4. Proč byl Abraham nazván Božím přítelem?

 5. Kdo opustil Ur spolu s Abrahamem?

 6. Co Bůh řekl, když Abraham přišel do země Kanaán?

 7. Jaký slib Jehova pronesl, když Abrahamovi bylo 99 let?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 11:27–32.

  1. V jakém příbuzenském vztahu byli Abraham a Lot? (1. Mojž. 11:27)

  2. O Terachovi je řečeno, že to byl on, kdo přestěhoval svou rodinu do Kanaánu. Jak tedy víme, že ve skutečnosti k tomu dal podnět Abraham, a proč to udělal? (1. Mojž. 11:31; Sk. 7:24)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 12:1–7.

  Jak Jehova rozšířil abrahamskou smlouvu, když se Abraham dostal do Kanaánu? (1. Mojž. 12:7)

 3. Přečti 1. Mojžíšovu 17:1–8, 15–17.

  1. Jak bylo Abramovi změněno jméno, když mu bylo 99 let, a proč? (1. Mojž. 17:5)

  2. Jaký slib dal Jehova Sáře? (1. Mojž. 17:15, 16)

 4. Přečti 1. Mojžíšovu 18:9–19.

  1. Jakou odpovědnost mají otcové podle 1. Mojžíšovy 18:19? (5. Mojž. 6:6, 7; Ef. 6:4)

  2. Z jakého zážitku Sáry je vidět, že před Jehovou nemůžeme nic skrýt? (1. Mojž. 18:12, 15; Žalm 44:21)

Příběh 14

Bůh vyzkoušel Abrahamovu víru

 1. Co Jehova slíbil Abrahamovi a jak tento slib dodržel?

 2. Pomocí obrázku vyprávěj, jak Bůh vyzkoušel Abrahamovu víru.

 3. Co Abraham udělal, i když nechápal, proč to Jehova chce?

 4. Co se stalo, když Abraham vzal nůž a chystal se zabít svého syna?

 5. Jak silnou víru v Boha měl Abraham?

 6. Co Abraham nakonec obětoval a jak mu to Jehova opatřil?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 21:1–7.

  Proč Abraham osmý den obřezal svého syna? (1. Mojž. 17:1012; 21:4)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 22:1–18.

  Jak Izák projevil podřízenost svému otci Abrahamovi a v jakém smyslu to bylo předobrazem budoucí události mnohem většího významu? (1. Mojž. 22:79; 1. Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)

Příběh 15

Lotova manželka se ohlédla

 1. Proč se Abraham a Lot rozešli?

 2. Proč se Lot rozhodl, že bude žít v Sodomě?

 3. Jací lidé žili v Sodomě?

 4. Jaké varování dali Lotovi dva andělé?

 5. Proč se z Lotovy manželky stal solný sloup?

 6. Jak se můžeme poučit z toho, co se stalo Lotově manželce?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 13:5–13.

  Jak můžeme napodobovat Abrahama, když mezi námi a někým jiným vznikne problém? (1. Mojž. 13:8, 9; Řím. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 18:20–33.

  Proč je Jehovovo jednání s Abrahamem zárukou toho, že Jehova a Ježíš budou soudit spravedlivě? (1. Mojž. 18:25, 26; Mat. 25:3133)

 3. Přečti 1. Mojžíšovu 19:1–29.

  1. Jaký je na základě této biblické zprávy Boží názor na homosexualitu? (1. Mojž. 19:5, 13; 3. Mojž. 20:13)

  2. Jak na Boží pokyny reagoval Abraham a jak na ně reagoval Lot, a co se z toho můžeme naučit? (1. Mojž. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Přečti Lukáše 17:28–32.

  Jaký vztah k hmotným věcem měla Lotova manželka a v čem je to pro nás varovný příklad? (Luk. 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:1921, 25)

 5. Přečti 2. Petra 2:6–8.

  Jaký postoj bychom podle Lotova příkladu měli zaujmout k bezbožnému světu kolem nás? (Ezek. 9:4; 1. Jana 2:1517)

Příběh 16

Izák dostává dobrou manželku

 1. Kdo je ten muž a ta žena na obrázku?

 2. Jak se Abraham postaral o to, aby jeho syn dostal dobrou manželku? Proč to udělal?

 3. Jak byla vyslyšena modlitba Abrahamova sluhy?

 4. Jak odpověděla Rebeka na otázku, zda si chce vzít Izáka za manžela?

 5. Proč byl Izák opět šťastný?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 24:1–67.

  1. Jaké dobré vlastnosti projevila Rebeka, když u studny potkala Abrahamova sluhu? (1. Mojž. 24:1720; Přísl. 31:17, 31)

  2. V jakém ohledu by si křesťané v dnešní době měli vzít příklad z toho, jak Abraham vybral manželku pro Izáka? (1. Mojž. 24:37, 38; 1. Kor. 7:39; 2. Kor. 6:14)

  3. Proč bychom si měli, podobně jako Izák, vyhradit čas na rozjímání? (1. Mojž. 24:63; Žalm 77:12; Fil. 4:8)

Příběh 17

Rozdílná dvojčata

 1. Kdo byli Esau a Jákob a v čem se od sebe lišili?

 2. Kolik let bylo Esauovi a Jákobovi, když zemřel jejich dědeček Abraham?

 3. Čím Esau způsobil bolest své matce a otci?

 4. Proč se Esau rozzlobil na svého bratra Jákoba?

 5. Co důležitého řekl Izák svému synu Jákobovi?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 25:5–11, 20–34.

  1. Co Jehova předpověděl o dvou synech Rebeky? (1. Mojž. 25:23)

  2. V čem se lišil postoj Jákoba a Esaua k právu prvorozeného? (1. Mojž. 25:3134)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 26:34, 35; 27:1–46 a 28:1–5.

  1. Z čeho je vidět, že Esau neměl dostatečné ocenění pro duchovní věci? (1. Mojž. 26:34, 35; 27:46)

  2. Co měl podle Izáka udělat Jákob, aby získal Jehovovo požehnání? (1. Mojž. 28:14)

 3. Přečti Hebrejcům 12:16, 17.

  Co se stane s těmi, kdo opovrhují posvátnými věcmi, jak je to vidět z příkladu Esaua?

Příběh 18

Jákob jde do Charanu

 1. Kdo je ta mladá žena na obrázku a co pro ni Jákob udělal?

 2. Co Jákob ochotně slíbil, aby si mohl vzít Ráchel za manželku?

 3. Co udělal Laban, když přišel čas svatby Jákoba a Ráchel?

 4. S čím Jákob souhlasil, aby se mohl oženit s Ráchel?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 29:1–30.

  1. Jakým způsobem Jákob prokázal, že je čestný, i když ho Laban podvedl, a co se z toho můžeme naučit? (1. Mojž. 25:27; 29:2628; Mat. 5:37)

  2. Jak je z příkladu Jákoba vidět, že mezi láskou a zamilovaností je rozdíl? (1. Mojž. 29:18, 20, 30; Pís. 8:6)

  3. Jak se jmenovaly čtyři ženy, které se staly součástí Jákobovy rodiny a později mu porodily syny? (1. Mojž. 29:23, 24, 28, 29)

Příběh 19

Jákob má velkou rodinu

 1. Jak se jmenovalo šest synů, které Jákobovi porodila jeho první manželka Lea?

 2. Které dva syny porodila Jákobovi Zilpa, služka Ley?

 3. Jak se jmenovali dva synové, které Jákobovi porodila Ráchelina služka Bilha?

 4. Které dva syny porodila Ráchel, ale co se stalo po narození toho druhého?

 5. Kolik Jákobových synů vidíš na obrázku, a jaký národ z nich později vznikl?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 29:32–35; 30:1–26 a 35:16–19.

  Jaká jména často ve starověku dostávali hebrejští chlapci a jak je to vidět z příkladu dvanácti Jákobových synů?

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 37:35.

  Jak víme, že Jákob měl více než jednu dceru, i když se Bible jmenovitě zmiňuje pouze o Dině? (1. Mojž. 37:34, 35)

Příběh 20

Dina se dostává do těžkostí

 1. Proč Abraham a Izák nechtěli, aby si jejich děti braly za manžely a za manželky lidi z Kanaánu?

 2. Mohlo se Jákobovi líbit to, že se jeho dcera přátelila s kananejskými dívkami?

 3. Kdo je ten muž na obrázku, který se dívá na Dinu, a co špatného udělal?

 4. Co udělali Simeon a Levi, když se dozvěděli, co se stalo jejich sestře Dině?

 5. Souhlasil Jákob s tím, co Simeon a Levi udělali?

 6. Jak vlastně začaly všechny ty těžkosti, které měla Jákobova rodina?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 34:1–31.

  1. Ocitla se Dina ve společnosti kananejských dívek jen náhodou? Vysvětlete to. (1. Mojž. 34:1)

  2. Proč byla i Dina do určité míry odpovědná za ztrátu svého panenství? (Gal. 6:7)

  3. Jak mohou mladí v dnešní době dát najevo, že si varovný příklad Diny vzali k srdci? (Přísl. 13:20; 1. Kor. 15:33; 1. Jana 5:19)

Příběh 21

Bratři nenávidí Josefa

 1. Proč na Josefa jeho bratři žárlili a jak se k němu chovali?

 2. Co bratři chtěli Josefovi udělat, ale co nakonec řekl Ruben?

 3. Co se stalo, když kolem nich šlo několik išmaelských obchodníků?

 4. Co Josefovi bratři udělali, aby si jejich otec myslel, že Josef je mrtvý?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 37:1–35.

  1. Jak může pomoci Josefův příklad křesťanům, když se rozhodují, zda mají oznámit provinění někoho ze sboru? (1. Mojž. 37:2; 3. Mojž. 5:1; 1. Kor. 1:11)

  2. Co bylo příčinou toho, že Josefovi bratři jednali se svým sourozencem zrádně? (1. Mojž. 37:11, 18; Přísl. 27:4; Jak. 3:1416)

  3. Co je přirozené, když člověk truchlí jako Jákob? (1. Mojž. 37:35)

Příběh 22

Josef je ve vězení

 1. V kolika letech byl Josef odveden do Egypta a co se tam s ním dělo?

 2. Proč se Josef dostal do vězení?

 3. Jaký úkol dostal Josef ve vězení?

 4. Co Josef ve vězení udělal pro faraónova číšníka a pekaře?

 5. Co se stalo, když byl číšník propuštěn?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 39:1–23.

  Co Josefa vedlo k tomu, že od Potifarovy manželky utekl, i když do té doby Bůh nedal žádný psaný zákon zakazující cizoložství? (1. Mojž. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 40:1–23.

  1. Krátce shrň číšníkův sen a také výklad, který dal Jehova Josefovi. (1. Mojž. 40:913)

  2. Jaký sen měl pekař a co ten sen znamenal? (1. Mojž. 40:1619)

  3. Jak v dnešní době třída věrného a rozvážného otroka napodobuje Josefův postoj? (1. Mojž. 40:8; Žalm 36:9; Jan 17:17; Sk. 17:2, 3)

  4. Jak 1. Mojžíšova 40:20 objasňuje křesťanský názor na oslavu narozenin? (Kaz. 7:1; Mar. 6:2128)

Příběh 23

Faraónovy sny

 1. Co se jedné noci stalo faraónovi?

 2. Proč si číšník nakonec vzpomněl na Josefa?

 3. Jaké dva sny se zdály faraónovi? (Podívej se na obrázek.)

 4. Jak Josef tyto sny vysvětlil?

 5. Jak se Josef stal druhým nejdůležitějším mužem v Egyptě, hned po faraónovi?

 6. Proč přišli Josefovi bratři do Egypta a proč Josefa nepoznali?

 7. Na který sen si Josef vzpomněl a co díky tomu snu pochopil?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 41:1–57.

  1. Jak Josef obrátil pozornost na Jehovu a jakým způsobem mohou dnes křesťané napodobovat Josefův příklad? (1. Mojž. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1. Petra 2:12)

  2. V jakém ohledu roky hojnosti a roky hladu v Egyptě připomínají to, že mezi duchovním stavem novodobého Jehovova lidu a duchovním stavem křesťanstva je propastný rozdíl? (1. Mojž. 41:29, 30; Amos 8:11, 12)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 42:1–8 a 50:20.

  Bylo by nesprávné, kdyby Jehovův ctitel vyjádřil úctu nějakému člověku ve vysokém postavení tím, že se před ním podle zvyku dané země pokloní? (1. Mojž. 42:6)

Příběh 24

Josef zkouší své bratry

 1. Proč Josef své bratry obvinil z toho, že jsou zvědové?

 2. Proč nakonec Jákob dovolil, aby jeho nejmladší syn Benjamín šel do Egypta?

 3. Jak se Josefův stříbrný pohár dostal do Benjamínova vaku?

 4. Co byl Juda ochoten udělat, aby se Benjamín mohl vrátit domů?

 5. Jak se Josefovi bratři změnili?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 42:9–38.

  V jakém ohledu je Josefovo vyjádření v 1. Mojžíšově 42:18 znamenitým příkladem pro bratry, kteří v dnešní době poskytují vedení v Jehovově organizaci? (Neh. 5:15; 2. Kor. 7:1, 2)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 43:1–34.

  1. Z čeho je zřejmé, že mluvčím bratrů se stal Juda, a ne prvorozený Ruben? (1. Mojž. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1. Par. 5:2)

  2. Jak Josef vyzkoušel své bratry a proč? (1. Mojž. 43:33, 34)

 3. Přečti 1. Mojžíšovu 44:1–34.

  1. Jakou lest Josef použil, aby skryl svou totožnost před svými bratry? (1. Mojž. 44:5, 15; 3. Mojž. 19:26)

  2. Jak Josefovi bratři ukázali, že ke svému bratrovi už nemají nenávistný postoj? (1. Mojž. 44:13, 33, 34)

Příběh 25

Rodina se stěhuje do Egypta

 1. Co se stalo, když Josef svým bratrům řekl, kdo vlastně je?

 2. Co Josef vysvětlil svým bratrům?

 3. Co řekl faraón, když se dozvěděl o Josefových bratrech?

 4. Jak velká byla Jákobova rodina, když se přestěhovala do Egypta?

 5. Jak se Jákobově rodině začalo říkat a proč?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Mojžíšovu 45:1–28.

  Jak je z biblické zprávy o Josefovi patrné, že Jehova může obrátit k dobrému cokoli, co má jeho služebníkům uškodit? (1. Mojž. 45:58; Iz. 8:10; Fil. 1:1214)

 2. Přečti 1. Mojžíšovu 46:1–27.

  Jaké ujištění dal Jehova Jákobovi na jeho cestě do Egypta? (1. Mojž. 46:14, ppč. ke 4. verši)

Příběh 26

Job je věrný Bohu

 1. Kdo to byl Job?

 2. Co se Satan snažil udělat, a podařilo se mu to?

 3. Co Jehova Satanovi dovolil a proč?

 4. Proč Jobovi jeho manželka řekla, aby ‚proklel Boha a zemřel‘? (Podívej se na obrázek.)

 5. Jak Jehova Jobovi požehnal a proč? (Podívej se na druhý obrázek.)

 6. Jak Jehova požehná nám, když ho budeme stále věrně poslouchat jako Job?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Joba 1:1–22.

  Jak mohou Joba napodobovat dnešní křesťané? (Job 1:1; Fil. 2:15; 2. Petra 3:14)

 2. Přečti Joba 2:1–13.

  Jak na Satanovo pronásledování reagoval Job, a jak naproti tomu reagovala jeho manželka? (Job 2:9, 10; Přísl. 19:3; Mich. 7:7; Mal. 3:14)

 3. Přečti Joba 42:10–17.

  1. V čem se odměna, kterou za svou věrnost dostal Job, podobá odměně, kterou obdržel Ježíš? (Job 42:12; Fil. 2:911)

  2. K čemu nás povzbuzuje vědomí, že Job za svou ryzost Bohu obdržel požehnání? (Job 42:10, 12; Hebr. 6:10; Jak. 1:24, 12; 5:11)

Příběh 27

V Egyptě vládne zlý král

 1. Kdo je ten muž s bičem, kterého vidíš na obrázku, a koho bije?

 2. Co se stalo s Izraelity, když Josef zemřel?

 3. Proč Egypťané dostali z Izraelitů strach?

 4. Jaký příkaz dal faraón ženám, které pomáhaly izraelským ženám při porodu?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 1:6–22.

  1. Jak Jehova začal splňovat slib, který dal Abrahamovi? (2. Mojž. 1:7; 1. Mojž. 12:2; Sk. 7:17)

  2. Jak hebrejské porodní báby projevily úctu ke svatosti života? (2. Mojž. 1:17; 1. Mojž. 9:6)

  3. Jak byly porodní báby odměněny za svou věrnost Jehovovi? (2. Mojž. 1:20, 21; Přísl. 19:17)

  4. Jak se Satan snažil zmařit Jehovův záměr týkající se slíbeného Abrahamova semene? (2. Mojž. 1:22; Mat. 2:16)

Příběh 28

Jak byl zachráněn malý Mojžíš

 1. Kdo je to děťátko na obrázku a koho se drží za prst?

 2. Co udělala maminka Mojžíše, aby ho Egypťané neusmrtili?

 3. Kdo je ta holčička na obrázku a co udělala?

 4. Co Miriam nabídla faraónově dceři, která našla malého Mojžíše?

 5. Co princezna řekla Mojžíšově mamince?

Doplňující otázka:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 2:1–10.

  Jak vychovávala a učila malého Mojžíše jeho matka a jaký příklad dala rodičům v dnešní době? (2. Mojž. 2:9, 10; 5. Mojž. 6:69; Přísl. 22:6; Ef. 6:4; 2. Tim. 3:15)

Příběh 29

Proč Mojžíš uprchl

 1. Kde Mojžíš vyrostl, ale co věděl o svých rodičích?

 2. Co Mojžíš udělal, když mu bylo 40 let?

 3. Co Mojžíš řekl Izraelitovi, který se pral, a jak mu ten muž odpověděl?

 4. Proč musel Mojžíš uprchnout z Egypta?

 5. Kam Mojžíš utekl a s kým se tam setkal?

 6. Co Mojžíš dělal dalších 40 let po útěku z Egypta?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 2:11–25.

  Jak dal Mojžíš najevo, že je věrně oddaný Jehovovi a jeho lidu, přestože byl mnoho let vzděláván v egyptské moudrosti? (2. Mojž. 2:11, 12; Hebr. 11:24)

 2. Přečti Skutky 7:22–29.

  Jaké poučení vyplývá z toho, že se Mojžíš snažil zachránit Izrael z egyptského otroctví vlastními silami? (Sk. 7:2325; 1. Petra 5:6, 10)

Příběh 30

Hořící keř

 1. Jak se jmenuje hora, kterou vidíš na obrázku?

 2. Co neobvyklého uviděl Mojžíš, když se svými ovcemi přišel k této hoře?

 3. Co řekl hlas z hořícího keře a čí hlas to byl?

 4. Co Mojžíš odpověděl, když ho Bůh pověřil tím, aby vyvedl jeho lid z Egypta?

 5. Jak měl Mojžíš lidem odpovědět na otázku, kdo ho poslal?

 6. Jak měl Mojžíš dokázat, že ho poslal Bůh?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 3:1–22.

  Jak ze zkušenosti Mojžíše vidíme, že nás Jehova podpoří v plnění teokratických úkolů, i když máme pocit, že to nedokážeme? (2. Mojž. 3:11, 13; 2. Kor. 3:5, 6)

 2. Přečti 2. Mojžíšovu 4:1–20.

  1. Jak se Mojžíš změnil během 40 let v Midianu a co se z toho mohou naučit ti, kdo usilují o výsady ve sboru? (2. Mojž. 2:11, 12; 4:10, 13; Mich. 6:8; 1. Tim. 3:1, 6, 10)

  2. Čím si na základě Mojžíšova příkladu můžeme být jisti, i když nás prostřednictvím své organizace Jehova ukázňuje? (2. Mojž. 4:1214; Žalm 103:14; Hebr. 12:411)

Příběh 31

Mojžíš a Áron přicházejí k faraónovi

 1. Jak Izraelité reagovali na zázraky, které předvedl Mojžíš s Áronem?

 2. Co Mojžíš a Áron řekli faraónovi a co na to faraón odpověděl?

 3. Co se stalo, když Áron hodil na zem svou hůl? (Podívej se na obrázek.)

 4. Jaké ponaučení dal Jehova faraónovi, a jak na to faraón reagoval?

 5. Co se stalo po desáté ráně?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 4:27–31 a 5:1–23.

  Co faraón myslel tím, když řekl „Jehovu vůbec neznám“? (2. Mojž. 5:2; 1. Sam. 2:12; Řím. 1:21)

 2. Přečti 2. Mojžíšovu 6:1–13, 26–30.

  1. V jakém smyslu se Jehova nedal poznat Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi? (2. Mojž. 3:13, 14; 6:3; 1. Mojž. 12:8)

  2. Jaké ujištění získáváme z toho, že Mojžíš byl Jehovou používán, ačkoli se k tomu cítil nedostatečný? (2. Mojž. 6:12, 30; Luk. 21:1315)

 3. Přečti 2. Mojžíšovu 7:1–13.

  1. V čem jsou pro dnešní Boží služebníky příkladem Mojžíš a Áron, kteří faraónovi odvážně oznamovali Jehovovy rozsudky? (2. Mojž. 7:2, 3, 6; Sk. 4:2931)

  2. Jak Jehova ukázal, že je mocnější než egyptští bohové? (2. Mojž. 7:12; 1. Par. 29:12)

Příběh 32

Deset ran

 1. Podle obrázků popiš první tři rány, které Jehova přivedl na Egypt.

 2. V čem se první tři rány lišily od ostatních?

 3. Co se stalo při čtvrté, páté a šesté ráně?

 4. Popiš sedmou, osmou a devátou ránu.

 5. Co Jehova Izraelitům nařídil před tím, než začala desátá rána?

 6. Co bylo desátou ranou a co se stalo potom?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 7:19–8:23.

  1. Co při třetí ráně od Jehovy museli uznat egyptští kněží provozující magii, ačkoli první dvě rány dokázali napodobit? (2. Mojž. 8:18, 19; Mat. 12:2428)

  2. Jak se při čtvrté ráně ukázalo, že Jehova je schopen ochránit svůj lid, a jak toto vědomí pomáhá Božímu lidu dnes, před začátkem předpověděného „velkého soužení“? (2. Mojž. 8:22, 23; Zjev. 7:13, 14; 2. Par. 16:9)

 2. Přečti 2. Mojžíšovu 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23–25 a 10:13–15, 21–23.

  1. Které dvě skupiny nedokázaly zabránit deseti ranám a jak to ovlivňuje náš pohled na podobné skupiny dnes? (2. Mojž. 8:10, 18, 19; 9:14)

  2. Jak 2. Mojžíšova 9:16 objasňuje, proč Jehova dovolil, aby Satan existoval až do dnešní doby? (2. Mojž. 9:16; Řím. 9:21, 22)

 3. Přečti 2. Mojžíšovu 12:21–32.

  Proč můžeme říci, že Pasach umožnil záchranu mnoha lidem, a co Pasach předstiňoval? (2. Mojž. 12:2123; Jan 1:29; Řím. 5:18, 19, 21; 1. Kor. 5:7)

Příběh 33

Přechod přes Rudé moře

 1. Kolik izraelských mužů odešlo spolu s ženami a dětmi z Egypta a kdo ještě s nimi odešel?

 2. Co si faraón řekl, když Izraelité odešli, a co potom udělal?

 3. Co Jehova udělal, aby Egypťané nemohli zaútočit na jeho lid?

 4. Co se stalo, když Mojžíš vztáhl svou hůl proti Rudému moři, a co udělali Izraelité?

 5. Co se stalo, když Egypťané vyrazili za Izraelity po mořském dně?

 6. Jak Izraelité dali najevo, že jsou šťastní a že jsou vděční za záchranu od Jehovy?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 12:33–36.

  Jak se Jehova postaral o to, aby jeho lid dostal náhradu za všechny ty roky, kdy v otroctví sloužil Egypťanům? (2. Mojž. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Přečti 2. Mojžíšovu 14:1–31.

  V čem jsou Mojžíšova slova ve 2. Mojžíšově 14:13, 14 povzbuzením pro Jehovovy služebníky, kteří žijí v době před armagedonskou bitvou? (2. Par. 20:17; Žalm 91:8)

 3. Přečti 2. Mojžíšovu 15:1–8, 20, 21.

  1. Proč by Boží služebníci měli Jehovovi zpívat písně chvály? (2. Mojž. 15:1, 2; Žalm 105:2, 3; Zjev. 15:3, 4)

  2. Jaký příklad dala dnešním křesťanským ženám Miriam a ostatní ženy, které s ní u Rudého moře chválily Jehovu? (2. Mojž. 15:20, 21; Žalm 68:11)

Příběh 34

Nový pokrm

 1. Co ti lidé na obrázku sbírají ze země?

 2. Jaké pokyny ohledně manny dal Mojžíš lidu?

 3. Co měli lidé udělat šestý den a proč?

 4. Jaký zázrak Jehova udělal, když si lidé mannu schovali na sedmý den?

 5. Jak dlouho Jehova sytil Izraelity mannou?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 16:1–36 a 4. Mojžíšovu 11:7–9.

  1. Jak 2. Mojžíšova 16:8 ukazuje, že bychom měli uznávat jmenované muže v křesťanském sboru? (Hebr. 13:17)

  2. Jak si Izraelité na poušti denně připomínali svou závislost na Jehovovi? (2. Mojž. 16:1416, 35; 5. Mojž. 8:2, 3)

  3. Co podle Ježíšových slov manna předstiňovala a jaký užitek tento „chléb z nebe“ přináší? (Jan 6:3135, 40)

 2. Přečti Jozua 5:10–12.

  Kolik let Izraelité jedli mannu, v čem to pro ně bylo zkouškou a co se z této zprávy můžeme naučit? (2. Mojž. 16:35; 4. Mojž. 11:46; 1. Kor. 10:10, 11)

Příběh 35

Jehova dává své zákony

 1. Kde se Izraelité utábořili asi za dva měsíce po odchodu z Egypta?

 2. Co Jehova od svého lidu žádal a jak na to lid odpověděl?

 3. Proč Jehova dal Mojžíšovi dva ploché kameny?

 4. Které další zákony kromě Deseti přikázání dal Jehova Izraelitům?

 5. O kterých dvou zákonech Ježíš řekl, že jsou největší?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 19:1–25; 20:1–21; 24:12–18 a 31:18.

  Jak nám slova zaznamenaná ve 2. Mojžíšově 19:8 pomáhají pochopit, co znamená křesťanské zasvěcení? (Mat. 16:24; 1. Petra 4:13)

 2. Přečti 5. Mojžíšovu 6:4–6; 3. Mojžíšovu 19:18 a Matouše 22:36–40.

  Jak křesťané dávají najevo svou lásku k Bohu a k bližnímu? (Mar. 6:34; Sk. 4:20; Řím. 15:2)

Příběh 36

Zlaté tele

 1. Co dělají lidé na obrázku a proč?

 2. Proč se Jehova velmi rozhněval a co udělal Mojžíš, když viděl jednání lidu?

 3. Co Mojžíš přikázal některým mužům?

 4. Co se z tohoto příběhu můžeme naučit?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 32:1–35.

  1. Jak je z této zprávy patrný Jehovův názor na směšování falešného náboženství s pravým uctíváním? (2. Mojž. 32:46, 10; 1. Kor. 10:7, 11)

  2. Na co by si křesťané měli dávat pozor při výběru zábavy, například hudby a tance? (2. Mojž. 32:18, 19; Ef. 5:15, 16; 1. Jana 2:1517)

  3. Jaký znamenitý příklad nám poskytl kmen Levi tím, že se postavil na stranu spravedlnosti? (2. Mojž. 32:2528; Žalm 18:25)

Příběh 37

Stan pro uctívání

 1. Jak se jmenuje stavba na obrázku a k čemu sloužila?

 2. Proč měl Mojžíš postavit stan tak, aby se dal snadno rozebrat?

 3. Co je ta truhla v malé části na konci stanu a co v ní je?

 4. Koho Jehova vybral za velekněze a co měl velekněz dělat?

 5. Vyjmenuj tři věci, které byly ve větší části stanu.

 6. Které dvě věci stály na nádvoří svatostánku a k čemu se používaly?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Mojžíšovu 25:8–40; 26:1–37; 27:1–8 a 28:1.

  Co představovali cherubíni na „truhle svědectví“? (2. Mojž. 25:20, 22; 4. Mojž. 7:89; 2. Král. 19:15)

 2. Přečti 2. Mojžíšovu 30:1–10, 17–21; 34:1, 2 a Hebrejcům 9:1–5.

  1. Proč kněze u svatostánku Jehova důrazně vybízel, aby dbali na tělesnou čistotu, a v čem je to příklad pro nás? (2. Mojž. 30:1821; 40:30, 31; Hebr. 10:22)

  2. Jak apoštol Pavel ukázal, že v době, kdy psal dopis hebrejským křesťanům, význam svatostánku a smlouvy Zákona již pominul? (Hebr. 9:1, 9; 10:1)

Příběh 38

Dvanáct zvědů

 1. Co je na tom hroznu na obrázku zvláštního a odkud je?

 2. Proč Mojžíš poslal do Kanaánu 12 zvědů?

 3. Jakou zprávu podalo Mojžíšovi 10 zvědů, když se vrátili zpět?

 4. Jak dva zvědové ukázali, že důvěřují v Jehovu, a jak se jmenovali?

 5. Proč se Jehova rozzlobil a co řekl Mojžíšovi?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 4. Mojžíšovu 13:1–33.

  1. Kteří muži byli vybráni jako zvědové a jaká mimořádná příležitost se jim tím naskytla? (4. Mojž. 13:2, 3, 1820)

  2. Proč měli Jozue a Kaleb odlišný názor než ostatní zvědové a jak se z toho můžeme poučit? (4. Mojž. 13:2830; Mat. 17:20; 2. Kor. 5:7)

 2. Přečti 4. Mojžíšovu 14:1–38.

  1. Jaké varování před sklonem reptat proti Jehovovým pozemským zástupcům musíme mít na paměti? (4. Mojž. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1. Kor. 10:10)

  2. Jak je ze 4. Mojžíšovy 14:24 vidět, že se Jehova osobně zajímá o každého svého služebníka? (1. Král. 19:18; Přísl. 15:3)

Příběh 39

Áronova hůl rozkvetla

 1. Kdo se vzbouřil proti autoritě Mojžíše a Árona, a co tito vzbouřenci Mojžíšovi řekli?

 2. K čemu Mojžíš vyzval Koracha a jeho 250 stoupenců?

 3. Co Mojžíš řekl lidu a co se stalo, jakmile domluvil?

 4. Co se stalo s Korachem a jeho 250 stoupenci?

 5. Co měl Áronův syn Eleazar udělat s kadidelnicemi mrtvých mužů a proč?

 6. Proč Jehova způsobil, aby Áronova hůl rozkvetla? (Podívej se na obrázek.)

Doplňující otázky:

 1. Přečti 4. Mojžíšovu 16:1–49.

  1. Co udělali Korach a jeho stoupenci a proč to byla vzpoura proti Jehovovi? (4. Mojž. 16:9, 10, 18; 3. Mojž. 10:1, 2; Přísl. 11:2)

  2. Jaký špatný postoj zaujali Korach a 250 „náčelníků shromáždění“? (4. Mojž. 16:13; Přísl. 15:33; Iz. 49:7)

 2. Přečti 4. Mojžíšovu 17:1–11 a 26:10.

  1. Co znamenalo to, že Áronova hůl vypučela, a proč Jehova nařídil uložit tuto hůl do Truhly? (4. Mojž. 17:5, 8, 10)

  2. Jaké poučení můžeme získat, když přemýšlíme o tom, co se stalo s Áronovou holí? (4. Mojž. 17:10; Sk. 20:28; Fil. 2:14; Hebr. 13:17)

Příběh 40

Mojžíš udeřil do skály

 1. Jak se Jehova staral o Izraelity v době, kdy byli v pustině?

 2. Na co si Izraelité stěžovali, když tábořili v Kadeši?

 3. Jak Jehova obstaral vodu pro lidi a jejich zvířata?

 4. Kdo je ten muž na obrázku, který na sebe ukazuje prstem, a proč to dělá?

 5. Proč se Jehova na Mojžíše a Árona rozhněval a jak je potrestal?

 6. Co se stalo na hoře Hor a kdo se potom stal veleknězem izraelského národa?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 4. Mojžíšovu 20:1–13, 22–29 a 5. Mojžíšovu 29:5.

  1. Co se můžeme naučit z toho, jak se Jehova staral o Izraelity, když byli v pustině? (5. Mojž. 29:5; Mat. 6:31; Hebr. 13:5; Jak. 1:17)

  2. Jak se Jehova díval na to, že ho Mojžíš a Áron neposvětili před izraelským národem? (4. Mojž. 20:12; 1. Kor. 10:12; Zjev. 4:11)

  3. Co se můžeme naučit z toho, jak Mojžíš reagoval na ukáznění, které dostal od Jehovy? (4. Mojž. 12:3; 20:12, 27, 28; 5. Mojž. 32:4; Hebr. 12:711)

Příběh 41

Měděný had

 1. Co Mojžíš umístil na tyč, kterou vidíš na obrázku, a proč to Jehova od něj chtěl?

 2. Jak Izraelité dali najevo, že si neváží toho, co pro ně Jehova dělal?

 3. O co lidé žádali Mojžíše, když je Jehova potrestal tím, že na ně poslal jedovaté hady?

 4. Proč Jehova Mojžíšovi přikázal, aby udělal měděného hada?

 5. Jak se z tohoto příběhu můžeme poučit?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 4. Mojžíšovu 21:4–9.

  1. Jak se můžeme poučit z varovného příkladu Izraelitů, kteří nebyli spokojeni s Jehovovou péčí? (4. Mojž. 21:5, 6; Řím. 2:4)

  2. K čemu Izraelité měděného hada používali v dalších stoletích a co s ním nakonec udělal král Ezekjáš? (4. Mojž. 21:9; 2. Král. 18:14)

 2. Přečti Jana 3:14, 15.

  Proč můžeme říci, že umístění měděného hada na signální tyč vhodně znázorňovalo přibití Ježíše Krista na kůl? (Gal. 3:13; 1. Petra 2:24)

Příběh 42

Oslice promluvila

 1. Kdo to byl Balak a proč k sobě zavolal Baláma?

 2. Proč si Balámova oslice lehla na cestu?

 3. Co oslice řekla Balámovi?

 4. Co řekl Balámovi anděl?

 5. Co se stalo, když se Balám snažil proklít Izrael?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 4. Mojžíšovu 21:21–35.

  Proč Izrael porazil amorejského krále Sichona a bašanského krále Oga? (4. Mojž. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Přečti 4. Mojžíšovu 22:1–40.

  Proč chtěl Balám proklít Izrael a jak se z toho můžeme poučit? (4. Mojž. 22:16, 17; Přísl. 6:16, 18; 2. Petra 2:15; Juda 11)

 3. Přečti 4. Mojžíšovu 23:1–30.

  Jak bylo z Balámova jednání patrné, že Jehovu neuctívá, i když mluvil tak, jako by byl Jehovovým ctitelem? (4. Mojž. 23:3, 1114; 1. Sam. 15:22)

 4. Přečti 4. Mojžíšovu 24:1–25.

  Jak tato biblická zpráva posiluje naši víru v to, že Jehova svůj záměr uskuteční? (4. Mojž. 24:10; Iz. 54:17)

Příběh 43

Jozue se stává vůdcem

 1. Kdo jsou ti dva muži na obrázku, kteří stojí blízko Mojžíše?

 2. Co Jehova řekl Jozuovi?

 3. Proč Mojžíš vystoupil na vrchol hory Nebo a co mu tam Jehova řekl?

 4. Kolik bylo Mojžíšovi let, když zemřel?

 5. Proč byli lidé smutní, ale z čeho měli zároveň radost?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 4. Mojžíšovu 27:12–23.

  Jaký důležitý úkol Jozue dostal od Jehovy a jak je v dnešní době patrné, že se Jehova stará o svůj lid? (4. Mojž. 27:1519; Sk. 20:28; Hebr. 13:7)

 2. Přečti 5. Mojžíšovu 3:23–29.

  Proč Jehova nedovolil, aby Mojžíš a Áron vešli do Zaslíbené země, a jak se z toho můžeme poučit? (5. Mojž. 3:2527; 4. Mojž. 20:12, 13)

 3. Přečti 5. Mojžíšovu 31:1–8, 14–23.

  Jak z toho, co Mojžíš krátce před svou smrtí řekl Izraelitům, vyplývá, že pokorně přijal ukáznění od Jehovy? (5. Mojž. 31:68, 23)

 4. Přečti 5. Mojžíšovu 32:45–52.

  Jak by Boží slovo mělo ovlivňovat náš život? (5. Mojž. 32:47; 3. Mojž. 18:5; Hebr. 4:12)

 5. Přečti 5. Mojžíšovu 34:1–12.

  Co naznačuje 5. Mojžíšova 34:10 o tom, jaký vztah byl mezi Mojžíšem a Jehovou, ačkoli Mojžíš Jehovu na vlastní oči nikdy neviděl? (2. Mojž. 33:11, 20; 4. Mojž. 12:8)

Příběh 44

Raab ukryla zvědy

 1. Kde bydlela Raab?

 2. Kdo jsou ti dva muži na obrázku a proč přišli do Jericha?

 3. Co jerišský král vzkázal Raab a co na to řekla?

 4. Jak Raab těm dvěma mužům pomohla a o jakou laskavost je požádala?

 5. Jaký slib ti dva zvědové dali Raab?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jozua 2:1–24.

  Jak se při dobývání Jericha splnil slib zaznamenaný ve 2. Mojžíšově 23:28, který dal Jehova Izraelitům? (Jozue 2:911)

 2. Přečti Hebrejcům 11:31.

  Jak je z příkladu Raab vidět, že je důležité mít víru? (Řím. 1:17; Hebr. 10:39; Jak. 2:25)

Příběh 45

Přejití přes řeku Jordán

 1. Jaký zázrak Jehova udělal, aby Izraelité mohli přejít přes řeku Jordán?

 2. Jak museli Izraelité dát najevo svou víru, aby se mohli dostat na druhý břeh Jordánu?

 3. Proč Jehova nařídil Jozuovi, aby nechal dvanáct velkých kamenů z říčního koryta přinést na jednu hromadu?

 4. Co se stalo, jakmile kněží vystoupili z Jordánu?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jozua 3:1–17.

  1. Co musíme dělat, abychom obdrželi Jehovovu pomoc a požehnání, jak to vyplývá z této zprávy? (Jozue 3:13, 15; Přísl. 3:5; Jak. 2:22, 26)

  2. Jak vypadala řeka Jordán v době, kdy se Izraelité chystali vstoupit do Zaslíbené země, a proč tím bylo velmi vyvýšeno Jehovovo jméno? (Jozue 3:15; 4:18; Žalm 66:57)

 2. Přečti Jozua 4:1–18.

  K čemu sloužilo dvanáct kamenů, které byly vzaty z Jordánu a umístěny v Gilgalu? (Jozue 4:47)

Příběh 46

Zdi Jericha

 1. Co podle Jehovy měli dělat válečníci a kněží šest dní?

 2. Co měli ti muži udělat sedmý den?

 3. Co se stalo se zdmi Jericha, jak to vidíš na obrázku?

 4. Proč z toho okna visí červená šňůra?

 5. Co Jozue nařídil válečníkům, aby udělali s obyvateli Jericha a s městem, ale co měli udělat se stříbrem, zlatem, mědí a železem?

 6. Co měli udělat dva zvědové?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jozua 6:1–25.

  1. V čem se pochod Izraelitů kolem Jericha v sedmém dni podobá kazatelské činnosti svědků Jehovových v těchto posledních dnech? (Jozue 6:15, 16; Iz. 60:22; Mat. 24:14; 1. Kor. 9:16)

  2. Jak se asi o 500 let později splnilo proroctví zaznamenané u Jozua 6:26 a co nás to učí o Jehovově slovu? (1. Král. 16:34; Iz. 55:11)

Příběh 47

Zloděj v Izraeli

 1. Kdo je ten muž na obrázku, který zakopává cennosti z Jericha, a kdo jsou ti druzí, kteří mu pomáhají?

 2. Proč to, co udělal Achan a jeho rodina, je tak špatné?

 3. Co Jehova odpověděl, když se ho Jozue ptal, proč byli Izraelité v bitvě proti městu Ai poraženi?

 4. Co se stalo s Achanem a jeho rodinou, když byli přivedeni k Jozuovi?

 5. Co důležitého bychom se měli naučit z toho, jaký rozsudek byl vynesen nad Achanem?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jozua 7:1–26.

  1. Co Jozuovy modlitby prozrazují o tom, jaký měl vztah ke svému Stvořiteli? (Jozue 7:79; Žalm 119:145; 1. Jana 5:14)

  2. Co je vidět na příkladu Achana a v čem je to pro nás varováním? (Jozue 7:11, 14, 15; Přísl. 15:3; 1. Tim. 5:24; Hebr. 4:13)

 2. Přečti Jozua 8:1–29.

  Jakou odpovědnost ke křesťanskému sboru má v dnešní době každý z nás? (Jozue 7:13; 3. Mojž. 5:1; Přísl. 28:13)

Příběh 48

Moudří Gibeoňané

 1. Čím se obyvatelé Gibeonu lišili od Kananejců, kteří žili v sousedních městech?

 2. Co Gibeoňané na obrázku dělají a proč?

 3. Jaký slib dali Gibeoňanům Jozue a izraelští vůdci, ale co zjistili o tři dny později?

 4. Co se stalo, když se králové z ostatních měst dozvěděli, že Gibeoňané uzavřeli mír s Izraelem?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jozua 9:1–27.

  1. Jaké Jehovovy vlastnosti jsou patrné z toho, že Jehova Gibeoňany ušetřil, i když předtím Izraelitům nařídil, aby ‚vyhladili všechny obyvatele té země‘? (Jozue 9:22, 24; Mat. 9:13; Sk. 10:34, 35; 2. Petra 3:9)

  2. Jak mohou křesťané v dnešní době napodobovat znamenitý příklad Jozua, který dodržel smlouvu uzavřenou s Gibeoňany? (Jozue 9:18, 19; Mat. 5:37; Ef. 4:25)

 2. Přečti Jozua 10:1–5.

  V čem dnes Gibeoňany napodobuje velký zástup, a jakému nebezpečí je proto vystaven? (Jozue 10:4; Zech. 8:23; Mat. 25:3540; Zjev. 12:17)

Příběh 49

Slunce se zastavilo

 1. Co a proč říká Jozue, kterého vidíš na obrázku?

 2. Jak Jehova pomohl Jozuovi a jeho bojovníkům?

 3. Kolik nepřátelských králů Jozue porazil a jak dlouho s nimi bojoval?

 4. Proč Jozue rozdělil zemi Kanaán?

 5. Kolik let bylo Jozuovi, když zemřel, a jak potom Izraelité začali jednat?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jozua 10:6–15.

  Jakou důvěru máme dnes, když víme, že Jehova kvůli Izraelitům zastavil slunce a měsíc? (Jozue 10:8, 10, 12, 13; Žalm 18:3; Přísl. 18:10)

 2. Přečti Jozua 12:7–24.

  Kdo ve skutečnosti porazil 31 kananejských králů a proč je to pro nás důležité? (Jozue 12:7; 24:1113; 5. Mojž. 31:8; Luk. 21:9, 2528)

 3. Přečti Jozua 14:1–5.

  Jak byla Zaslíbená země rozdělena mezi izraelské kmeny a co to naznačuje ohledně dědičných podílů v ráji? (Jozue 14:2; Iz. 65:21; Ezek. 47:2123; 1. Kor. 14:33)

 4. Přečti Soudce 2:8–13.

  Kdo dnes, podobně jako Jozue v Izraeli, působí jako zábrana proti odpadlictví? (Soud. 2:8, 10, 11; Mat. 24:4547; 2. Tes. 2:36; Tit. 1:79; Zjev. 1:1; 2:1, 2)

Příběh 50

Dvě statečné ženy

 1. Kdo to byli soudci a jak se jmenovali někteří z nich?

 2. Jaký zvláštní úkol měla Debora a co to znamenalo?

 3. Jaké poselství od Jehovy přinesla Debora soudci Barakovi, když byl Izrael ohrožen králem Jabinem a jeho vojevůdcem Siserou, a komu podle Debory měla připadnout čest za vítězství?

 4. Jak Jael projevila odvahu?

 5. Co se stalo po smrti krále Jabina?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Soudce 2:14–22.

  Jak si Izraelité přivodili Jehovův hněv a jak se z toho můžeme poučit? (Soud. 2:20; Přísl. 3:1, 2; Ezek. 18:2123)

 2. Přečti Soudce 4:1–24.

  Jaké poučení týkající se víry a odvahy mohou dnešní křesťanské ženy získat z příkladu Debory a Jael? (Soud. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Přísl. 31:30; 1. Kor. 16:13)

 3. Přečti Soudce 5:1–31.

  Proč lze píseň vítězství Baraka a Debory chápat také jako modlitbu související s blížícím se Har-Magedonem? (Soud. 5:3, 31; 1. Par. 16:810; Zjev. 7:9, 10; 16:16; 19:1921)

Příběh 51

Rut a Noemi

 1. Proč Noemi přišla do moabské země?

 2. Kdo byly Rut a Orpa?

 3. Jak jednala Rut a jak Orpa, když jim Noemi řekla, aby se vrátily ke svému lidu?

 4. Kdo to byl Boaz a jak pomáhal Rut a Noemi?

 5. Jak se jmenoval syn, který se narodil Boazovi a Rut, a proč bychom si toto jméno měli pamatovat?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Rut 1:1–17.

  1. Jakým krásným způsobem dala Rut najevo svou věrně oddanou lásku? (Rut 1:16, 17)

  2. Jak postoj Rut odpovídá postoji, který mají „jiné ovce“ k pomazaným, kteří jsou dosud na zemi? (Jan 10:16; Zech. 8:23)

 2. Přečti Rut 2:1–23.

  V čem je Rut znamenitým příkladem pro mladé ženy v dnešní době? (Rut 2:17, 18; Přísl. 23:22; 31:15)

 3. Přečti Rut 3:5–13.

  1. Jak Boaz hodnotil to, že Rut byla ochotna vzít si jeho, a ne nějakého mladého muže?

  2. Co se z postoje Rut můžeme naučit o věrně oddané lásce? (Rut 3:10; 1. Kor. 13:4, 5)

 4. Přečti Rut 4:7–17.

  V čem mohou křesťanští muži v dnešní době napodobovat Boaze? (Rut 4:9, 10; 1. Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)

Příběh 52

Gideon a jeho 300 mužů

 1. Do jakých těžkostí se dostali Izraelité a proč?

 2. Proč Jehova Gideonovi řekl, že má v armádě příliš mnoho mužů?

 3. Kolik mužů zůstalo, když Gideon poslal domů ty, kteří měli strach?

 4. Pomocí obrázku vysvětli, jak Jehova snížil počet Gideonových bojovníků na 300 mužů.

 5. Jaké pokyny dal Gideon svým 300 mužů a jakým způsobem vyhráli bitvu?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Soudce 6:36–40.

  1. Jak se Gideon ujistil o Jehovově vůli?

  2. Jak můžeme v dnešní době zjistit, co je Jehovovou vůlí? (Přísl. 2:36; Mat. 7:711; 2. Tim. 3:16, 17)

 2. Přečti Soudce 7:1–25.

  1. Co se můžeme naučit z příkladu 300 obezřetných bojovníků, kteří na rozdíl od ostatních nejednali bezstarostně? (Soud. 7:3, 6; Řím. 13:11, 12; Ef. 5:1517)

  2. Jak se máme učit pozorováním většího Gideona Ježíše Krista, podobně jako se 300 mužů mělo poučit, když pozorovali Gideona? (Soud. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1. Petra 2:21)

  3. Jak nám verš v Soudcích 7:21 pomáhá, abychom rádi plnili jakýkoli úkol, který dostaneme od Jehovovy organizace? (1. Kor. 4:2; 12:1418; Jak. 4:10)

 3. Přečti Soudce 8:1–3.

  Jak můžeme v případě, že mezi námi a nějakým bratrem či sestrou vznikne nedorozumění, napodobit způsob, kterým Gideon vyřešil spor s Efrajimovci? (Přísl. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luk. 9:48)

Příběh 53

Jeftův slib

 1. Kdo byl Jefta a v jaké době žil?

 2. Jaký slib dal Jefta Jehovovi?

 3. Proč byl Jefta smutný, když se vrátil domů z vítězné bitvy proti Ammonitům?

 4. Co řekla Jeftova dcera, když se dozvěděla o slibu, který dal Jehovovi její otec?

 5. Proč lidé měli Jeftovu dceru velmi rádi?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Soudce 10:6–18.

  Jaké poučení si můžeme vzít ze zprávy o nevěrném jednání izraelského národa? (Soud. 10:6, 15, 16; Řím. 15:4; Zjev. 2:10)

 2. Přečti Soudce 11:1–11, 29–40.

  1. Na základě čeho víme, že Jefta, který měl dát svou dceru „jako zápalnou oběť“, ji neměl doslova obětovat jako lidskou oběť? (Soud. 11:31; 3. Mojž. 16:24; 5. Mojž. 18:10, 12)

  2. V jakém smyslu Jefta obětoval svou dceru?

  3. Co se můžeme naučit z Jeftova postoje ke slavnostnímu slibu, který dal Jehovovi? (Soud. 11:35, 39; Kaz. 5:4, 5; Mat. 16:24)

  4. Proč je Jeftova dcera znamenitým příkladem pro dnešní mladé křesťany, kteří usilují o celodobou službu? (Soud. 11:36; Mat. 6:33; Fil. 3:8)

Příběh 54

Nejsilnější člověk

 1. Jak se jmenoval nejsilnější člověk, jaký kdy žil, a kdo mu dal takovou sílu?

 2. Co jednou Samson udělal s velkým lvem, jak to vidíš na obrázku?

 3. Jaké tajemství Samson prozradil Delile, jak je to vidět na obrázku, a proč ho kvůli tomu Filištíni zajali?

 4. Jak v den své smrti Samson způsobil, že zahynulo 3 000 nepřátelských Filištínů?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Soudce 13:1–14.

  V čem jsou Manoa a jeho manželka dobrým příkladem pro rodiče, pokud jde o výchovu dětí? (Soud. 13:8; Žalm 127:3; Ef. 6:4)

 2. Přečti Soudce 14:5–9 a 15:9–16.

  1. Co nám o působení Božího ducha odhalují zprávy o tom, jak Samson zabil lva, zpřetrhal nové provazy a zabil tisíc mužů čelistí osla?

  2. Jak nám svatý duch pomáhá v dnešní době? (Soud. 14:6; 15:14; Zech. 4:6; Sk. 4:31)

 3. Přečti Soudce 16:18–31.

  K čemu vedlo to, že se Samson pohyboval ve špatné společnosti, a jak se z toho můžeme poučit? (Soud. 16:18, 19; 1. Kor. 15:33)

Příběh 55

Malý chlapec slouží Bohu

 1. Jak se jmenuje ten malý chlapec na obrázku a kdo jsou ti ostatní lidé?

 2. O co se jednou při návštěvě svatostánku Hana modlila a jak Jehova její modlitbu vyslyšel?

 3. Kolik bylo Samuelovi let, když ho rodiče přivedli, aby sloužil ve svatostánku, a co pro něj jeho matka každý rok udělala?

 4. Jak se jmenovali synové Eliho a jací to byli lidé?

 5. Jakým způsobem Jehova mluvil k Samuelovi a co mu oznámil?

 6. Čím se Samuel stal v dospělosti a k čemu došlo, když zestárl?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Samuelovu 1:1–28.

  1. V jakém ohledu je Elkana příkladem pro křesťany, kteří jsou hlavou rodiny a chtějí rodině poskytovat vedení v pravém uctívání? (1. Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Fil. 1:10)

  2. Jak můžeme jednat podle příkladu Hany, když nás tíží nějaký velký problém? (1. Sam. 1:10, 11; Žalm 55:22; Řím. 12:12)

 2. Přečti 1. Samuelovu 2:11–36.

  Jak Eli ctil své syny víc než Jehovu a v čem je to pro nás varováním? (1. Sam. 2:2224, 27, 29; 5. Mojž. 21:1821; Mat. 10:36, 37)

 3. Přečti 1. Samuelovu 4:16–18.

  Jaká zpráva o čtyřnásobném neštěstí přišla z bitevní linie a jak to na Eliho zapůsobilo?

 4. Přečti 1. Samuelovu 8:4–9.

  Jakým postojem Izraelité zavrhli Jehovu, a jak můžeme my dnes věrně podporovat Boží Království? (1. Sam. 8:5, 7; Jan 17:16; Jak. 4:4)

Příběh 56

Saul — první izraelský král

 1. Co to Samuel dělá a proč? (Podívej se na obrázek.)

 2. Co víme o Saulovi a proč ho měl Jehova rád?

 3. Jak se jmenoval Saulův syn a co udělal?

 4. Proč Saul předložil oběť sám, místo aby počkal, až to udělá Samuel?

 5. Co se můžeme naučit ze zprávy o Saulovi?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Samuelovu 9:15–21 a 10:17–27.

  K čemu Saula vedla skromnost, když o něm někteří muži mluvili urážlivě? (1. Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Přísl. 17:27)

 2. Přečti 1. Samuelovu 13:5–14.

  Jakého hříchu se Saul dopustil v Gilgalu? (1. Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Přečti 1. Samuelovu 15:1–35.

  1. Jakého vážného hříchu se Saul dopustil v souvislosti s amalekitským králem Agagem? (1. Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. Jak se Saul snažil ospravedlnit své jednání a svalovat vinu na jiné? (1. Sam. 15:24)

  3. Jaké varování bychom měli mít na zřeteli, když dostaneme radu? (1. Sam. 15:1921; Žalm 141:5; Přísl. 9:8, 9; 11:2)

Příběh 57

Bůh vybírá Davida

 1. Jak se jmenuje ten chlapec na obrázku a jak víme, že byl statečný?

 2. Kde David žil a jak se jmenoval jeho otec a jeho dědeček?

 3. Proč Jehova řekl Samuelovi, aby šel do Betléma do domu Jišaie?

 4. Co se stalo, když Jišai přivedl k Samuelovi sedm svých synů?

 5. Co řekl Jehova Samuelovi, když přivedli Davida?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Samuelovu 17:34, 35.

  Jak tyto události svědčí o Davidově odvaze a důvěře v Jehovu? (1. Sam. 17:37)

 2. Přečti 1. Samuelovu 16:1–14.

  1. Jak nám Jehovova slova v 1. Samuelově 16:7 pomáhají, abychom byli nestranní a nesoudili člověka podle vnějšího vzhledu? (Sk. 10:34, 35; 1. Tim. 2:4)

  2. Jak je ze Saulova příkladu vidět, že když Jehova někomu odejme svatého ducha, může takového člověka ovládnout zlý duch neboli vnitřní nutkání jednat špatně? (1. Sam. 16:14; Mat. 12:4345; Gal. 5:16)

Příběh 58

David a Goliat

 1. Jak Goliat popichoval izraelské vojsko?

 2. Jak byl Goliat velký a jakou odměnu král Saul slíbil tomu, kdo Goliata zabije?

 3. Co David odpověděl, když Saul řekl, že David je moc mladý na to, aby bojoval s Goliatem?

 4. Co David odpověděl Goliatovi a jak je z toho vidět, že důvěřoval v Jehovu?

 5. Čím David Goliata zabil, jak to vidíš na obrázku, a co se potom stalo s Filištíny?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Samuelovu 17:1–54.

  1. Proč byl David tak nebojácný a jakým způsobem můžeme jeho odvahu napodobovat? (1. Sam. 17:37, 45; Ef. 6:10, 11)

  2. Proč by se křesťané při hraní her nebo jiné rekreaci měli vyhýbat soupeřivosti, jakou projevoval Goliat? (1. Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1. Tim. 4:8)

  3. Jak je z Davidových slov patrné, že důvěřoval v Jehovovu podporu? (1. Sam. 17:4547; 2. Par. 20:15)

  4. Jak tato zpráva ukazuje, že se ve skutečnosti nejednalo o pouhé střetnutí dvou nepřátelských armád, ale že šlo o bitvu mezi falešnými bohy a pravým Bohem Jehovou? (1. Sam. 17:43, 46, 47)

  5. Jak pomazaný ostatek napodobuje Davidovu důvěru v Jehovu? (1. Sam. 17:37; Jer. 1:1719; Zjev. 12:17)

Příběh 59

Proč musel David uprchnout

 1. Proč Saul žárlil na Davida a jaký byl rozdíl mezi Saulem a jeho synem Jonatanem?

 2. Co se jednou stalo, když David Saulovi hrál na harfu?

 3. Jaký úkol dostal David od Saula před tím, než si mohl vzít za manželku jeho dceru Mikal, a proč to Saul udělal?

 4. K jaké situaci třikrát došlo, když David hrál Saulovi na harfu, jak je to vidět na obrázku?

 5. Jak Mikal pomohla zachránit Davidovi život a co potom David musel sedm let dělat?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Samuelovu 18:1–30.

  1. V čem nezlomné pouto lásky mezi Davidem a Jonatanem předstínilo láskyplný vztah mezi ‚jinými ovcemi‘ a ‚malým stádem‘? (1. Sam. 18:1; Jan 10:16; Luk. 12:32; Zech. 8:23)

  2. Jak podle 1. Samuelovy 18:4 Jonatan projevoval výjimečnou podřízenost tomu, kdo byl vybrán za krále, přestože za normálních okolností by byl Saulovým následníkem on sám?

  3. Jak nám Saulův příklad ukazuje, že žárlivost může vést k vážnému hříchu, a v čem je to pro nás varováním? (1. Sam. 18:79, 25; Jak. 3:1416)

 2. Přečti 1. Samuelovu 19:1–17.

  Jak Jonatan riskoval svůj život, když projevil nesouhlas se Saulovým záměrem? (1. Sam. 19:1, 4–6; Přísl. 16:14)

Příběh 60

Abigail a David

 1. Jak se jmenuje žena na obrázku, která přichází naproti Davidovi, a co o ní víš?

 2. Kdo to byl Nabal?

 3. Proč David poslal několik svých mužů k Nabalovi?

 4. Co Nabal řekl Davidovým mužům a jak na to David reagoval?

 5. Z čeho je vidět, že Abigail byla moudrá?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Samuelovu 22:1–4.

  V čem je Davidova péče o rodinu pro nás znamenitým příkladem, jak máme podporovat jeden druhého v křesťanském společenství? (Přísl. 17:17; 1. Tes. 5:14)

 2. Přečti 1. Samuelovu 25:1–43.

  1. Proč se v Bibli o Nabalovi mluví tak negativně? (1. Sam. 25:25, 10, 14, 21, 25)

  2. Co se z příkladu Abigail mohou naučit křesťanské manželky? (1. Sam. 25:32, 33; Přísl. 31:26; Ef. 5:24)

  3. Před jakými dvěma špatnými skutky zadržela Abigail Davida? (1. Sam. 25:31, 33; Řím. 12:19; Ef. 4:26)

  4. Jaké poučení mohou získat muži v dnešní době z toho, jak David reagoval na slova Abigail, a jak jim to pomůže, aby se na ženy dívali stejně jako Jehova? (Sk. 21:8, 9; Řím. 2:11; 1. Petra 3:7)

Příběh 61

David se stal králem

 1. Co udělali David a Abišai, když Saul spal v táboře?

 2. Na co se David ptal Saula?

 3. Kam se David vypravil, když odešel od Saula?

 4. Proč byl David smutný a jakou píseň napsal?

 5. Kolik bylo Davidovi let, když se stal králem v Hebronu, a jak se jmenovali někteří jeho synové?

 6. Kde David vládl později?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Samuelovu 26:1–25.

  1. Jaký postoj k teokratickému uspořádání dal David najevo slovy, která jsou zapsána v 1. Samuelově 26:11? (Žalm 37:7; Řím. 13:2)

  2. Jak nám slova v 1. Samuelově 26:23 pomáhají zachovat si správný postoj v situaci, kdy se upřímně snažíme někomu projevit milující laskavost, ale on to neocení? (1. Král. 8:32; Žalm 18:20)

 2. Přečti 2. Samuelovu 1:26.

  Jak mohou křesťané v dnešní době rozvíjet „jeden k druhému vřelou lásku“, podobně jako David a Jonatan? (1. Petra 4:8; Kol. 3:14; 1. Jana 4:12)

 3. Přečti 2. Samuelovu 5:1–10.

  1. Kolik let David kraloval a jak můžeme období jeho vlády rozdělit? (2. Sam. 5:4, 5)

  2. Komu David vděčil za svou velikost a co se z toho můžeme naučit? (2. Sam. 5:10; 1. Sam. 16:13; 1. Kor. 1:31; Fil. 4:13)

Příběh 62

Těžkosti v Davidově domě

 1. Kdo s Jehovovou pomocí nakonec získal zemi Kanaán?

 2. Co se stalo jednou večer, když byl David na střeše svého paláce?

 3. Proč se Jehova na Davida velmi rozzlobil?

 4. Koho Jehova poslal k Davidovi, aby odhalil jeho hřích, a co ten muž Davidovi řekl, jak to vidíš na obrázku?

 5. Jaké těžkosti měl David?

 6. Kdo se po Davidovi stal králem v Izraeli?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Samuelovu 11:1–27.

  1. Proč můžeme říci, že když máme hodně práce ve službě pro Jehovu, je to pro nás ochranou?

  2. Co bylo příčinou Davidova hříchu a v čem je to pro dnešní Jehovovy služebníky výstrahou? (2. Sam. 11:2; Mat. 5:2729; 1. Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15)

 2. Přečti 2. Samuelovu 12:1–18.

  1. Co se rodiče a sboroví starší mohou naučit ze způsobu, jakým dal Natan Davidovi radu? (2. Sam. 12:14; Přísl. 12:18; Mat. 13:34)

  2. Proč byl Jehova k Davidovi milosrdný? (2. Sam. 12:13; Žalm 32:5; 2. Kor. 7:9, 10)

Příběh 63

Moudrý král Šalomoun

 1. Na co se Jehova zeptal Šalomouna a jak mu Šalomoun odpověděl?

 2. Jak se Jehovovi líbila Šalomounova odpověď a co mu proto slíbil?

 3. S jakým sporem přišly k Šalomounovi dvě ženy?

 4. Podívej se na obrázek a vysvětli, jak Šalomoun tento spor vyřešil.

 5. Jak se za Šalomounovy vlády lidem dařilo a proč?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Královskou 3:3–28.

  1. Co se z Šalomounova upřímného vyjádření v 1. Královské 3:7 mohou naučit muži, kterým je svěřena odpovědnost v Boží organizaci? (Žalm 119:105; Přísl. 3:5, 6)

  2. V jakém smyslu je Šalomounova žádost znamenitým příkladem toho, o co je správné se modlit? (1. Král. 3:9, 11; Přísl. 30:8, 9; 1. Jana 5:14)

  3. Čemu můžeme v souvislosti s budoucí vládou Většího Šalomouna, Ježíše Krista, důvěřovat, když víme, jakým způsobem Šalomoun vyřešil spor mezi dvěma ženami? (1. Král. 3:28; Iz. 9:6, 7; 11:24)

 2. Přečti 1. Královskou 4:29–34.

  1. Jak Jehova vyslyšel Šalomounovu prosbu o poslušné srdce? (1. Král. 4:29)

  2. Jaký postoj ke studiu Božího slova bychom měli mít, když si uvědomíme, kolik úsilí museli kdysi lidé vynaložit, aby mohli slyšet Šalomounovu moudrost? (1. Král. 4:29, 34; Jan 17:3; 2. Tim. 3:16)

Příběh 64

Šalomoun staví chrám

 1. Za kolik let Šalomoun postavil Jehovův chrám a proč tato stavba stála tolik peněz?

 2. Kolik hlavních místností bylo v chrámu a co dal Šalomoun uložit do vnitřní místnosti?

 3. Co řekl Šalomoun v modlitbě, když byl chrám dokončen?

 4. Jak Jehova ukázal, že je s Šalomounovou modlitbou spokojen?

 5. K čemu zlákaly Šalomouna jeho manželky a co se s ním pak stalo?

 6. Proč se Jehova na Šalomouna rozhněval a co mu řekl?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Paralipomenon 28:9, 10.

  Jaké poučení pro svůj život si můžeme vzít z Davidových slov zapsaných v 1. Paralipomenon 28:9, 10? (Žalm 19:14; Fil. 4:8, 9)

 2. Přečti 2. Paralipomenon 6:12–21, 32–42.

  1. Jak Šalomoun ukázal, že žádná budova postavená lidmi nemůže obsáhnout Nejvyššího Boha? (2. Par. 6:18; Sk. 17:24, 25)

  2. Co se o Jehovovi dozvídáme z Šalomounových slov zaznamenaných ve 2. Paralipomenon 6:32, 33? (Sk. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 3. Přečti 2. Paralipomenon 7:1–5.

  K čemu by nás mělo podněcovat rozjímání o tom, jak Jehova žehná svému lidu, podobně jako Izraelity podnítilo ke chvále Jehovy to, že viděli jeho slávu? (2. Par. 7:3; Žalm 22:22; 34:1; 96:2)

 4. Přečti 1. Královskou 11:9–13.

  Jak je z Šalomounova života patrné, že je důležité zůstat věrný až do konce? (1. Král. 11:4, 9; Mat. 10:22; Zjev. 2:10)

Příběh 65

Království je rozděleno

 1. Kdo jsou ti dva muži na obrázku?

 2. Co Achijáš udělal s oděvem, který měl na sobě, a co to znamenalo?

 3. Co se Šalomoun snažil udělat s Jeroboamem?

 4. Proč lid učinil Jeroboama králem nad deseti kmeny?

 5. Proč Jeroboam udělal dvě zlatá telata a co se v zemi stalo brzy potom?

 6. Co se stalo s dvoukmenným královstvím a s Jehovovým chrámem v Jeruzalémě?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Královskou 11:26–43.

  Kdo to byl Jeroboam a co mu Jehova slíbil, jestliže bude dodržovat Boží zákony? (1. Král. 11:28, 38)

 2. Přečti 1. Královskou 12:1–33.

  1. Jaké poučení mohou rodiče a sboroví starší získat ze špatného příkladu Rechoboama, který zneužíval autoritu? (1. Král. 12:13; Kaz. 7:7; 1. Petra 5:2, 3)

  2. S kým by se mladí měli radit, když mají před sebou vážná životní rozhodnutí? (1. Král. 12:6, 7; Přísl. 1:8, 9; 2. Tim. 3:16, 17; Hebr. 13:7)

  3. Co Jeroboama přimělo k tomu, že vyrobil dvě zlatá telata, a jak je z toho vidět, že neměl dostatečnou víru v Jehovu? (1. Král. 11:37; 12:2628)

  4. Kdo způsobil, že se lid desetikmenného království vzbouřil proti pravému uctívání? (1. Král. 12:32, 33)

Příběh 66

Zlá královna Jezábel

 1. Kdo to byla Jezábel?

 2. Proč byl král Achab jednoho dne smutný?

 3. Co Jezábel udělala, aby pro svého manžela Achaba získala Nabotovu vinici?

 4. Koho Jehova poslal, aby Jezábel potrestal?

 5. Co se stalo, když Jehu, jak to vidíš na obrázku, přijel k paláci?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Královskou 16:29–33 a 18:3, 4.

  Jaké podmínky byly v Izraeli za vlády krále Achaba? (1. Král. 14:9)

 2. Přečti 1. Královskou 21:1–16.

  1. Jak dal Nabot najevo, že je odvážný a věrný Jehovovi? (1. Král. 21:13; 3. Mojž. 25:2328)

  2. Proč může být pro nás užitečné uvažovat o jednání Achaba, když se vyrovnáváme s nějakým zklamáním? (1. Král. 21:4; Řím. 5:35)

 3. Přečti 2. Královskou 9:30–37.

  V čem je pro nás příkladem Jehu, který horlivě činil Boží vůli? (2. Král. 9:410; 2. Kor. 9:1, 2; 2. Tim.4:2)

Příběh 67

Jehošafat spoléhal na Jehovu

 1. Kdo to byl Jehošafat a v jaké době žil?

 2. Proč Izraelité dostali strach a co mnozí z nich udělali?

 3. Jak Jehova odpověděl na Jehošafatovu modlitbu?

 4. Co Jehova způsobil ještě dříve, než došlo k bitvě?

 5. Co se můžeme od Jehošafata naučit?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Paralipomenon 20:1–30.

  1. Co by podle příkladu Jehošafata měli udělat věrní Boží služebníci, když hrozí nějaké nebezpečí? (2. Par. 20:12; Žalm 25:15; 62:1)

  2. Jaké sdělovací prostředky používal Jehova při jednání se svým lidem v minulosti a jaký prostředek používá v dnešní době? (2. Par. 20:14, 15; Mat. 24:4547; Jan 15:15)

  3. V jakém smyslu budeme v podobné situaci jako Jehošafat, až Jehova zahájí ‚válku velikého dne Boha Všemohoucího‘? (2. Par. 20:15, 17; 32:8; Zjev. 16:14, 16)

  4. Jak dnes průkopníci a misionáři napodobují Levity, když svou činností podporují celosvětové kazatelské dílo? (2. Par. 20:19, 21; Řím. 10:1315; 2. Tim. 4:2)

Příběh 68

Dva chlapci, kteří opět ožili

 1. Kdo jsou ti tři lidé na obrázku a co se stalo s tím malým chlapcem?

 2. O co se Elijáš modlil a co se pak stalo?

 3. Jak se jmenoval Elijášův pomocník?

 4. Proč Elišu zavolali do domu jedné ženy v Šunemu?

 5. Co Eliša udělal a co se stalo s mrtvým dítětem?

 6. Co Jehova dokáže, jak to ukázal prostřednictvím Elijáše a Eliši?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Královskou 17:8–24.

  1. Jak byla vyzkoušena Elijášova poslušnost a víra? (1. Král. 17:9; 19:14, 10)

  2. Proč byla víra vdovy v Carefatu výjimečná? (1. Král. 17:1216; Luk. 4:25, 26)

  3. Jak zážitek vdovy z Carefatu potvrzuje pravdivost Ježíšových slov zaznamenaných v Matoušovi 10:41, 42? (1. Král. 17:1012, 17, 23, 24)

 2. Přečti 2. Královskou 4:8–37.

  1. Co se můžeme naučit od ženy v Šunemu, pokud jde o pohostinnost? (2. Král. 4:8; Luk. 6:38; Řím. 12:13; 1. Jana 3:17)

  2. Jakými způsoby můžeme dnes projevovat laskavost Božím služebníkům? (Sk. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Hebr. 6:10)

Příběh 69

Holčička pomohla mocnému muži

 1. Co řekla malá holčička té paní? (Podívej se na obrázek.)

 2. Kdo byla ta paní a co ta holčička dělala v jejím domě?

 3. Co řekl Naamanovi Elišův sloužící a proč se Naaman rozzlobil?

 4. Co se stalo, když Naaman poslechl svého sluhu?

 5. Proč Eliša odmítl Naamanův dar, ale co udělal Gechazi?

 6. Co se stalo Gechazimu a jak se z toho můžeme poučit?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Královskou 5:1–27.

  1. Jak příklad izraelské dívky může povzbudit mladé křesťany v dnešní době? (2. Král. 5:3; Žalm 8:2; 148:12, 13)

  2. Proč je dobré vzpomenout si na Naamana, když dostáváme biblickou radu? (2. Král. 5:15; Hebr. 12:5, 6; Jak. 4:6)

  3. Co se můžeme naučit, když porovnáme jednání Eliši a Gechaziho? (2. Král. 5:9, 10, 1416, 20; Mat. 10:8; Sk. 5:15; 2. Kor. 2:17)

Příběh 70

Jonáš a velká ryba

 1. Kdo to byl Jonáš a co mu Jehova nařídil?

 2. Co Jonáš udělal, protože nechtěl jít tam, kam ho Jehova poslal?

 3. Co podle Jonášových slov měli námořníci udělat, aby se bouře utišila?

 4. Co se stalo, jakmile Jonáš spadl do vody, jak to vidíš na obrázku?

 5. Jak dlouho byl Jonáš v břiše velké ryby a co tam dělal?

 6. Kam Jonáš šel, když se dostal z břicha velké ryby, a co se z toho můžeme naučit?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jonáše 1:1–17.

  Jak se Jonáš postavil ke svému úkolu kázat obyvatelům Ninive? (Jon. 1:2, 3; Přísl. 3:7; Kaz. 8:12)

 2. Přečti Jonáše 2:1, 2, 10.

  Jak příběh o Jonášovi posiluje naši důvěru, že Jehova vyslyší naše modlitby? (Žalm 22:24; 34:6; 1. Jana 5:14)

 3. Přečti Jonáše 3:1–10.

  1. V čem je pro nás povzbuzením skutečnost, že Jonáš mohl Jehovovi dále sloužit, přestože předtím svůj úkol nesplnil? (Žalm 103:14; 1. Petra 5:10)

  2. Jak je z Jonášovy zkušenosti s obyvateli Ninive vidět, že nemáme mít předsudky vůči lidem v obvodu? (Jon. 3:69; Kaz. 11:6; Sk. 13:48)

Příběh 71

Bůh slibuje ráj

 1. Kdo to byl Izajáš, kdy žil a co mu Jehova ukázal?

 2. Co znamená slovo „ráj“ a co ti ten obrázek připomíná?

 3. Jak Jehova Izajášovi popsal budoucí ráj?

 4. Proč Adam s Evou přišli o svůj krásný domov?

 5. Co Jehova slibuje lidem, kteří ho milují?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Izajáše 11:6–9.

  1. Jak Boží slovo popisuje pokojné vztahy, které v novém světě budou mezi lidmi a zvířaty? (Žalm 148:10, 13; Iz. 65:25; Ezek. 34:25)

  2. Jak se dnes Izajášova slova v duchovním smyslu splňují v případě Jehovova lidu? (Řím. 12:2; Ef. 4:23, 24)

  3. Díky komu mohou lidé změnit svou osobnost, a to jak nyní, tak v novém světě? (Iz. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 2. Přečti Zjevení 21:3, 4.

  1. Jak z Písma vyplývá, že až Bůh bude přebývat s lidstvem, jeho přítomnost na zemi bude obrazná, a ne doslovná? (3. Mojž. 26:11, 12; 2. Par. 6:18; Iz. 66:1; Zjev. 21:2, 3, 2224)

  2. Jaký druh slz a bolesti již nebude? (Luk. 8:4952; Řím. 8:21, 22; Zjev. 21:4)

Příběh 72

Bůh pomáhá králi Ezekjášovi

 1. Kdo je ten muž na obrázku a proč měl velké starosti?

 2. Jaké dopisy Ezekjáš rozložil před Bohem a o co se modlil?

 3. Jakým králem byl Ezekjáš a jakou zprávu mu Jehova poslal prostřednictvím proroka Izajáše?

 4. Co udělal Asyřanům Jehovův anděl, jak je to vidět na obrázku?

 5. Jak se změnil život lidí v dvoukmenném království po smrti Ezekjáše?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Královskou 18:1–36.

  1. Jak se asyrský mluvčí rabšake snažil oslabit víru Izraelitů? (2. Král. 18:19, 21; 2. Mojž. 5:2; Žalm 64:3)

  2. Jak svědkové Jehovovi při jednání s odpůrci napodobují Ezekjáše? (2. Král. 18:36; Žalm 39:1; Přísl. 26:4; 2. Tim. 2:24)

 2. Přečti 2. Královskou 19:1–37.

  1. Jak Jehovovi ctitelé v dnešní době napodobují Ezekjáše, když se dostanou do tísnivé situace? (2. Král. 19:1, 2; Přísl. 3:5, 6; Hebr. 10:24, 25; Jak. 5:14, 15)

  2. Jakou trojnásobnou porážku utrpěl Senacherib a koho tento král znázorňoval v prorockém smyslu? (2. Král. 19:32, 35, 37; Zjev. 20:2, 3)

 3. Přečti 2. Královskou 21:1–6, 16.

  Proč můžeme říct, že Manasse byl jeden z nejničemnějších králů, kteří kdy vládli v Jeruzalémě? (2. Par. 33:46, 9)

Příběh 73

Poslední dobrý král Izraele

 1. V kolika letech se stal Josijáš králem a co začal už po sedmi letech kralování dělat?

 2. Co Josijáš udělal, jak to vidíš na prvním obrázku?

 3. Co našel velekněz při opravách chrámu?

 4. Proč Josijáš roztrhl svůj oděv?

 5. Jaké poselství od Jehovy předala Josijášovi prorokyně Chulda?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Paralipomenon 34:1–28.

  1. V čem je Josijáš příkladem pro ty, kdo měli těžké dětství? (2. Par. 33:2125; 34:1, 2; Žalm 27:10)

  2. Jaké významné kroky na podporu pravého uctívání Josijáš podnikl v 8., 12. a 18. roce své vlády? (2. Par. 34:3, 8)

  3. Co se můžeme naučit z příkladu krále Josijáše a velekněze Chilkijáše v souvislosti s péčí o naše místa k uctívání? (2. Par. 34:913; Přísl. 11:14; 1. Kor. 10:31)

Příběh 74

Nebojácný muž

 1. Kdo je ten mladý muž na obrázku?

 2. Co si Jeremiáš myslel o tom, že by se měl stát prorokem, ale co mu Jehova slíbil?

 3. Co Jeremjáš stále říkal lidem?

 4. Jak se kněží snažili Jeremjáše umlčet, ale jak dal Jeremjáš najevo, že se jich nebojí?

 5. Co se nakonec stalo, když Izraelité nepřestali jednat špatně?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jeremjáše 1:1–8.

  1. Díky čemu člověk získá způsobilost ke službě pro Jehovu, jak je to vidět z příkladu Jeremjáše? (2. Kor. 3:5, 6)

  2. Proč příklad Jeremjáše může být povzbuzením pro mladé křesťany v dnešní době? (Kaz. 12:1; 1. Tim. 4:12)

 2. Přečti Jeremjáše 10:1–5.

  Jaké působivé znázornění Jeremjáš použil, aby ukázal, že je marné důvěřovat v modly? (Jer. 10:5; Iz. 46:7; Hab. 2:19)

 3. Přečti Jeremjáše 26:1–16.

  1. Z čeho je vidět, že pomazaný ostatek, který dnes káže varovné poselství, si bere k srdci Jehovův příkaz daný Jeremjášovi, aby ‚neubral ani slovo‘? (Jer. 26:2; 5. Mojž. 4:2; Sk. 20:27)

  2. V čem je Jeremjáš znamenitým příkladem pro novodobé svědky Jehovovy, kteří národům oznamují Jehovovy výstrahy? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2. Tim. 4:15)

 4. Přečti 2. Královskou 24:1–17.

  Jaké smutné následky mělo to, že Juda byla nevěrná Jehovovi? (2. Král. 24:24, 14)

Příběh 75

Čtyři chlapci v Babylóně

 1. Kdo jsou ti čtyři chlapci na obrázku a jak se dostali do Babylóna?

 2. Jaké plány měl Nebukadnecar s těmito čtyřmi chlapci a co přikázal svým služebníkům?

 3. O co Daniel žádal pro sebe a své tři přátele v souvislosti s jídlem a pitím?

 4. Jak ve srovnání s ostatními mladými muži vypadal Daniel a jeho přátelé, když deset dní jedli pouze zeleninu?

 5. Proč byli Daniel a jeho tři přátelé ponecháni v králově paláci a v jakém ohledu byli lepší než kněží a moudří muži?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Daniela 1:1–21.

  1. Jaké úsilí musíme vynaložit, jestliže chceme odolávat pokušení a překonávat slabosti? (Dan. 1:8; 1. Mojž. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  2. V jakých situacích mohou být mladí lidé v pokušení nebo pod tlakem, aby si dopřáli to, co někteří považují za ‚pochoutky‘? (Dan. 1:8; Přísl. 20:1; 2. Kor. 6:177:1)

  3. Jak nám biblická zpráva o třech hebrejských mladících pomáhá, abychom viděli skutečnou hodnotu světských vědomostí? (Dan. 1:20; Iz. 54:13; 1. Kor. 3:1820)

Příběh 76

Jeruzalém je zničen

 1. Co se stalo s Jeruzalémem a s Izraelity, jak to vidíš na obrázku?

 2. Kdo to byl Ezekiel a jaké otřesné věci mu Jehova ukázal?

 3. Co Jehova prohlásil, když viděl, že Izraelité k němu nemají úctu?

 4. Co udělal král Nebukadnecar, když se Izraelité proti němu vzbouřili?

 5. Proč Jehova připustil, aby Izraelity postihlo tak hrozné neštěstí?

 6. Jak se stalo, že izraelská země zůstala opuštěná, a na jak dlouho to bylo?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 2. Královskou 25:1–26.

  1. Kdo to byl Sedekjáš, co se s ním stalo a jak se tím splnilo biblické proroctví? (2. Král. 25:57; Ezek. 12:1315)

  2. Kdo byl podle Jehovy odpovědný za projevy nevěrnosti, kterých se Izrael dopouštěl? (2. Král. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2. Par. 36:14, 17)

 2. Přečti Ezekiele 8:1–18.

  V čem křesťanstvo napodobilo odpadlé Izraelity, kteří uctívali slunce? (Ezek. 8:16; Iz. 5:20, 21; Jan 3:1921; 2. Tim. 4:3)

Příběh 77

Nepoklonili se

 1. Co přikázal babylónský král Nebukadnecar?

 2. Proč se Danielovi tři přátelé nepoklonili před zlatou sochou?

 3. Jak tito tři Hebrejci projevili důvěru v Jehovu, když jim Nebukadnecar dal ještě jednu příležitost, aby se poklonili?

 4. Jak chtěl král Nebukadnecar potrestat Šadraka, Mešaka a Abednega?

 5. Co Nebukadnecar uviděl, když se podíval do pece?

 6. Proč král chválil Boha, kterého uctívali Šadrak, Mešak a Abednego, a v čem jsou pro nás tito mladí muži příkladem?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Daniela 3:1–30.

  1. Jakým způsobem mohou postoj těchto tří mladých Hebrejců napodobovat všichni Boží služebníci, když čelí zkouškám ryzosti? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Řím. 14:7, 8)

  2. Jaké důležité poučení Nebukadnecar dostal od Jehovy Boha? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)

Příběh 78

Písmo na stěně

 1. Co se stalo, když babylónský král pořádal velkou hostinu, na kterou nechal přinést poháry a mísy z Jehovova chrámu v Jeruzalémě?

 2. Jaký úkol nedokázali splnit moudří muži, které k sobě Belšacar zavolal?

 3. Co králi Belšacarovi poradila jeho matka?

 4. Proč podle Danielových slov Bůh způsobil, aby se objevilo písmo na stěně?

 5. Jak Daniel vysvětlil význam slov na stěně?

 6. Co se stalo, zatímco Daniel ještě mluvil?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Daniela 5:1–31.

  1. Vysvětlete rozdíl mezi bázní před Bohem a strachem, který měl Belšacar, když uviděl písmo na stěně. (Dan. 5:6, 7; Žalm 19:9; Řím. 8:3539)

  2. Jak Daniel projevil velkou odvahu, když mluvil před Belšacarem a jeho šlechtici? (Dan. 5:17, 18, 22, 2628; Sk. 4:29)

  3. Jakým způsobem pátá kapitola knihy Daniel zdůrazňuje Jehovovu neomezenou svrchovanost? (Dan. 4:17, 25; 5:21)

Příběh 79

Daniel ve lví jámě

 1. Kdo to byl Dareios a co si myslel o Danielovi?

 2. K čemu Dareia podnítili někteří žárliví muži?

 3. Co Daniel udělal, když se dozvěděl o zákonu, který Dareios vydal?

 4. Proč byl Dareios tak rozrušený, že nemohl spát, a co udělal druhý den ráno?

 5. Co Daniel odpověděl Dareiovi?

 6. Co se stalo se zlými muži, kteří se snažili Daniela připravit o život, a co potom Dareios napsal všem lidem ve svém království?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Daniela 6:1–28.

  1. V čem je spiknutí proti Danielovi podobné tomu, co dělají novodobí odpůrci, aby potlačili činnost svědků Jehovových? (Dan. 6:7; Žalm 94:20; Iz. 10:1; Řím. 8:31)

  2. Jak dnes mohou Daniela napodobovat Boží služebníci, pokud jde o podřízenost „nadřazeným autoritám“? (Dan. 6:5, 10; Řím. 13:1; Sk. 5:29)

  3. Jak můžeme sloužit Jehovovi „se stálostí“, podobně jako Daniel? (Dan. 6:16, 20; Fil. 3:16; Zjev. 7:15)

Příběh 80

Boží lid odchází z Babylóna

 1. Kam Izraelité jdou, jak to vidíš na obrázku?

 2. Jak se prostřednictvím Kýra splnilo proroctví, které Jehova dal Izajášovi?

 3. Co Kýros řekl Izraelitům, kteří se nemohli vrátit do Jeruzaléma?

 4. Co Kýros dal lidem, aby to odnesli zpět do Jeruzaléma?

 5. Jak dlouho Izraelitům trvala cesta do Jeruzaléma?

 6. Kolik let uplynulo od chvíle, kdy země zůstala opuštěná?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Izajáše 44:28 a 45:1–4.

  1. Jak Jehova zdůraznil, že se proroctví o Kýrovi jistě splní? (Iz. 55:10, 11; Řím. 4:17)

  2. Co se z Izajášova proroctví o Kýrovi dozvídáme o schopnosti Jehovy Boha předpovídat budoucnost? (Iz. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2. Petra 1:20)

 2. Přečti Ezru 1:1–11.

  Jak můžeme ‚posilovat ruce‘ těch, kdo mohou sloužit celodobě, a tak napodobovat příklad Izraelitů, kteří se nemohli vrátit do Jeruzaléma? (Ezra 1:4, 6; Řím. 12:13; Kol. 4:12)

Příběh 81

Důvěra v Boží pomoc

 1. Kolik lidí se vydalo na dlouhou cestu z Babylóna do Jeruzaléma a v jakém stavu toto město bylo?

 2. Co po svém návratu začali Izraelité stavět, ale co udělali jejich nepřátelé?

 3. Kdo to byli Ageus a Zecharjáš a co říkali lidem?

 4. Proč Tattenai poslal dopis do Babylóna a jakou odpověď dostal?

 5. Co udělal Ezra, když se dozvěděl, že je nutné opravit chrám?

 6. O co se Ezra modlil, jak byla jeho modlitba vyslyšena a co se z toho můžeme naučit? (Podívej se na obrázek.)

Doplňující otázky:

 1. Přečti Ezru 3:1–13.

  Co bychom měli stále dělat, i když se dostaneme do míst, kde není žádný sbor Božího lidu? (Ezra 3:3, 6; Sk. 17:16, 17; Hebr. 13:15)

 2. Přečti Ezru 4:1–7.

  Jaký příklad, pokud jde o vztah k jiným náboženstvím, dal Jehovovým ctitelům Zerubbabel? (2. Mojž. 34:12; 1. Kor. 15:33; 2. Kor. 6:1417)

 3. Přečti Ezru 5:1–5, 17 a 6:1–22.

  1. Proč se odpůrcům nepodařilo zastavit práce na stavbě chrámu? (Ezra 5:5; Iz. 54:17)

  2. V jakém smyslu může být jednání židovských starších mužů povzbuzením pro křesťanské starší, aby hledali vedení od Jehovy, když se setkávají s odpůrci? (Ezra 6:14; Žalm 32:8; Řím. 8:31; Jak. 1:5)

 4. Přečti Ezru 8:21–23, 28–36.

  Co bychom, stejně jako Ezra, měli udělat ještě dříve, než se rozhodneme pro určitý způsob jednání? (Ezra 8:23; Žalm 127:1; Přísl. 10:22; Jak. 4:1315)

Příběh 82

Mordekai a Ester

 1. Kdo to byli Mordekai a Ester?

 2. Proč král Ahasverus hledal novou manželku a koho si vybral?

 3. Kdo to byl Haman a proč se zlobil?

 4. Jaký byl vydán zákon a co udělala Ester, když dostala zprávu od Mordekaie?

 5. Co se stalo s Hamanem a co s Mordekaiem?

 6. Jak byli Izraelité zachráněni z rukou svých nepřátel?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Ester 2:12–18.

  Jak je na příkladu Ester vidět, že je prospěšné projevovat „tichého a mírného ducha“? (Ester 2:15; 1. Petra 3:15)

 2. Přečti Ester 4:1–17.

  V jakém smyslu máme, podobně jako Ester, příležitost zastávat se pravého uctívání a dávat tak najevo oddanost a věrnost Jehovovi? (Ester 4:13, 14; Mat. 5:1416; 24:14)

 3. Přečti Ester 7:1–6.

  Jakému nebezpečí jsou dnes mnozí Boží služebníci vystaveni, podobně jako kdysi Ester, a proč tomu tak je? (Ester 7:4; Mat. 10:1622; 1. Petra 2:12)

Příběh 83

Jeruzalémské hradby

 1. Jak se asi Izraelité cítili, když jejich město Jeruzalém nemělo hradby?

 2. Kdo to byl Nehemjáš?

 3. Jaké měl Nehemjáš zaměstnání a proč byla tato práce důležitá?

 4. Proč byl Nehemjáš smutný a co udělal?

 5. Jakou laskavost král Artaxerxes projevil Nehemjášovi?

 6. Jak Nehemjáš zorganizoval stavební činnost, aby ji nepřátelé Izraelitů nemohli zastavit?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Nehemjáše 1:4–6 a 2:1–20.

  Jak Nehemjáš hledal vedení od Jehovy? (Neh. 2:4, 5; Řím. 12:12; 1. Petra 4:7)

 2. Přečti Nehemjáše 3:3–5.

  Co se starší a služební pomocníci mohou naučit z toho, co udělali Tekoané, a jak na rozdíl od nich jednaly jejich „majestátní osoby“? (Neh. 3:5, 27; 2. Tes. 3:710; 1. Petra 5:5)

 3. Přečti Nehemjáše 4:1–23.

  1. Co Izraelity posilovalo, aby v práci pokračovali i přes krutý odpor? (Neh. 4:6, 8, 9; Žalm 50:15; Iz. 65:13, 14)

  2. V čem je příklad Izraelitů povzbuzením pro nás?

 4. Přečti Nehemjáše 6:15.

  Jakou moc má víra, když vezmeme v úvahu, že jeruzalémské hradby byly vystavěny za dva měsíce? (Žalm 56:3, 4; Mat. 17:20; 19:26)

Příběh 84

Anděl přichází za Marií

 1. Kdo je ta žena, kterou vidíš na obrázku?

 2. Co Marii řekl Gabriel?

 3. Jak Gabriel Marii vysvětlil, že se jí narodí děťátko, i když ještě nežila s mužem?

 4. Co se stalo, když Marie navštívila svou příbuznou Alžbětu?

 5. Co si říkal Josef, když se dozvěděl, že Marie bude mít děťátko, ale proč změnil názor?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Lukáše 1:26–56.

  1. Jak podle slov v Lukášovi 1:35 Bůh zajistil, aby vajíčko v Mariině těle nebylo ovlivněno adamskou nedokonalostí, když tam byl život Božího syna přenesen z duchovní říše? (Ag. 2:1113; Jan 6:69; Hebr. 7:26; 10:5)

  2. Jak byl Ježíš poctěn ještě před tím, než se narodil? (Luk. 1:4143)

  3. V čem je Marie znamenitým příkladem pro dnešní křesťany, kteří dostávají zvláštní služební výsady? (Luk. 1:38, 4649; 17:10; Přísl. 11:2)

 2. Přečti Matouše 1:18–25.

  Jak Ježíš během svého pozemského života naplnil význam jména Immanuel, i když to nebylo jeho osobní jméno? (Mat. 1:22, 23; Jan 14:810; Hebr. 1:13)

Příběh 85

Ježíšovo narození v chlévě

 1. Kdo je to děťátko, které vidíš na obrázku, a kam ho Marie položila?

 2. Proč se Ježíš narodil ve chlévě?

 3. Kdo jsou ti muži, kteří přicházejí do chléva? (Podívej se na obrázek.) A co jim předtím řekl anděl?

 4. Proč bylo Ježíšovo narození tak významné?

 5. Proč Ježíš může být nazýván Boží Syn?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Lukáše 2:1–20.

  1. Jakou úlohu měl Caesar Augustus při splňování proroctví, které se týkalo Ježíšova narození? (Luk. 2:14; Mich. 5:2)

  2. Jak musí člověk jednat, aby mohl patřit k ‚lidem dobré vůle‘? (Luk. 2:14; Mat. 16:24; Jan 17:3; Sk. 3:19; Hebr. 11:6)

  3. Proč mohou mít dnešní Boží služebníci větší radost, než měli pokorní judští pastýři, kteří se radovali z narození Zachránce? (Luk. 2:10, 11; Ef. 3:8, 9; Zjev. 11:15; 14:6)

Příběh 86

Hvězda vede muže

 1. Kdo jsou ti muži, které vidíš na obrázku, a proč jeden z nich ukazuje na tu jasnou hvězdu?

 2. Proč král Herodes dostal strach a co udělal?

 3. Kam hvězda ty muže dovedla, ale proč se vrátili do své země jinou cestou?

 4. Jaký příkaz dal Herodes a proč?

 5. Jak Jehova varoval Josefa?

 6. Kdo způsobil, aby tato nová hvězda svítila, a proč to udělal?

Doplňující otázka:

 1. Přečti Matouše 2:1–23.

  Kolik bylo Ježíšovi let, když ho navštívili astrologové, a kde v té době žil? (Mat. 2:1, 11, 16)

Příběh 87

Mladý Ježíš v chrámu

 1. Podívej se na obrázek. Kolik let bylo tehdy Ježíšovi a kde zrovna byl?

 2. Kam chodil Josef se svou rodinou každý rok?

 3. Proč se Josef s Marií po celodenní cestě k domovu vrátili zpátky do Jeruzaléma?

 4. Kde Josef a Marie našli Ježíše a čemu se divili lidé, kteří tam byli?

 5. Co Ježíš řekl své matce Marii?

 6. Jak můžeme Ježíše napodobovat, když se učíme o Bohu?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Lukáše 2:41–52.

  1. Jak jednali Josef a Marie, ačkoli každoročních svátků se podle Zákona museli účastnit pouze muži? A jak mohou jejich znamenitý příklad napodobovat dnešní rodiče? (Luk. 2:41; 5. Mojž. 16:16; 31:12; Přísl. 22:6)

  2. Jaký příklad v podřízenosti rodičům dal Ježíš dnešním mladým lidem? (Luk. 2:51; 5. Mojž. 5:16; Přísl. 23:22; Kol. 3:20)

 2. Přečti Matouše 13:53–56.

  Jména kterých čtyř Ježíšových rodných bratrů jsou uvedena v Bibli, a jakou úlohu dva z nich později zastávali v křesťanském sboru? (Mat. 13:55; Sk. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Juda 1)

Příběh 88

Jan pokřtil Ježíše

 1. Kdo jsou ti dva muži, které vidíš na obrázku?

 2. Jak probíhá křest?

 3. Koho Jan obvykle křtil?

 4. Z jakého důvodu si Ježíš přál, aby ho Jan pokřtil?

 5. Jak Bůh ukázal, že má radost, když se dal Ježíš pokřtít?

 6. Co se stalo, když Ježíš na 40 dnů odešel na osamělé místo?

 7. Kdo byli Ježíšovi první následovníci neboli učedníci a co bylo prvním zázrakem, který Ježíš vykonal?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 3:13–17.

  Jaký vzor pro křest dal Ježíš svým následovníkům? (Žalm 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luk. 3:21, 22)

 2. Přečti Matouše 4:1–11.

  K čemu povede to, když budeme pravidelně studovat Bibli, jak je to vidět z Ježíšova obratného používání Písma? (Mat. 4:57; 2. Petra 3:17, 18; 1. Jana 4:1)

 3. Přečti Jana 1:29–51.

  Na koho zaměřoval pozornost svých učedníků Jan Křtitel a jak ho v tom můžeme napodobovat? (Jan 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 4. Přečti Jana 2:1–12.

  Jak je z Ježíšova prvního zázraku patrné, že Jehova své služebníky o nic neochuzuje? (Jan 2:9, 10; Žalm 84:11; Jak. 1:17)

Příběh 89

Ježíš očišťuje chrám

 1. Proč byla v chrámu prodávána zvířata?

 2. Proč se Ježíš rozzlobil?

 3. Co Ježíš udělal a co přikázal mužům, kteří prodávali holubice? (Podívej se na obrázek.)

 4. Na co si Ježíšovi následovníci vzpomněli, když viděli, co Ježíš dělá?

 5. Jakým územím Ježíš procházel na zpáteční cestě do Galileje?

Doplňující otázka:

 1. Přečti Jana 2:13–25.

  Jak z toho, že byl Ježíš pobouřen jednáním směnárníků v chrámu, můžeme usoudit, zda by bylo vhodné věnovat se v sále Království obchodní činnosti? (Jan 2:15, 16; 1. Kor. 10:24, 3133)

Příběh 90

Žena u studny

 1. Proč se Ježíš zastavil u studny v Samaří a co tam řekl jedné ženě?

 2. Proč tu ženu Ježíšovo přání překvapilo? Co jí Ježíš řekl dále a proč?

 3. Jak ta žena pochopila Ježíšova slova o vodě, ale jakou vodu měl Ježíš ve skutečnosti na mysli?

 4. Proč se ta žena divila, co všechno o ní Ježíš ví, a odkud se to Ježíš dozvěděl?

 5. Co se můžeme naučit ze zprávy o ženě u studny?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jana 4:5–43.

  1. Jaký postoj bychom podle Ježíšova příkladu měli mít k lidem, kteří pocházejí z jiného národa nebo odlišného sociálního prostředí? (Jan 4:9; 1. Kor. 9:22; 1. Tim. 2:3, 4; Tit. 2:11)

  2. Jaké duchovní obohacení získá člověk, který se stane Ježíšovým učedníkem? (Jan 4:14; Iz. 58:11; 2. Kor. 4:16)

  3. Jak můžeme projevovat vděčnost, podobně jako Samaritánka, která dychtivě mluvila o tom, co se dozvěděla? (Jan 4:7, 28; Mat. 6:33; Luk. 10:4042)

Příběh 91

Ježíš vyučuje na hoře

 1. Kde Ježíš vyučuje a kdo jsou ti, kteří na obrázku sedí blízko u něho?

 2. Jak se jmenovalo dvanáct Ježíšových apoštolů?

 3. Co je království, o kterém Ježíš kázal?

 4. O co se podle Ježíšových slov lidé mají modlit?

 5. Co Ježíš říkal o tom, jak by se lidé měli chovat k sobě navzájem?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 5:1–12.

  Jakým způsobem můžeme dávat najevo, že si uvědomujeme své duchovní potřeby? (Mat. 5:3; Řím. 10:1315; 1. Tim. 4:13, 15, 16)

 2. Přečti Matouše 5:21–26.

  Jak je v Matoušovi 5:23, 24 zdůrazněno, že náš vztah ke spolukřesťanům ovlivňuje náš vztah k Jehovovi? (Mat. 6:14, 15; Žalm 133:1; Kol. 3:13; 1. Jana 4:20)

 3. Přečti Matouše 6:1–8.

  Například na jaké formy samospravedlnosti by si křesťané měli dávat pozor? (Luk. 18:11, 12; 1. Kor. 4:6, 7; 2. Kor. 9:7)

 4. Přečti Matouše 6:25–34.

  Jak Ježíš ukázal, že v záležitostech svého hmotného zabezpečení musíme důvěřovat v Jehovu? (2. Mojž. 16:4; Žalm 37:25; Fil. 4:6)

 5. Přečti Matouše 7:1–11.

  Co se můžeme naučit z působivého znázornění uvedeného v Matoušovi 7:5? (Přísl. 26:12; Řím. 2:1; 14:10; Jak. 4:11, 12)

Příběh 92

Ježíš křísil mrtvé

 1. Kdo byl otcem té dívenky, kterou vidíš na obrázku, a proč on i jeho manželka měli velký strach?

 2. Co udělal Jairos, když uviděl Ježíše?

 3. Co se stalo, když byl Ježíš na cestě do Jairova domu, a jakou zprávu Jairos dostal?

 4. Proč se lidé v Jairově domě Ježíšovi posmívali?

 5. Co Ježíš udělal potom, co do místnosti, kde holčička ležela, vzal její rodiče a tři apoštoly?

 6. Koho dalšího Ježíš vzkřísil a co z toho poznáváme?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Lukáše 8:40–56.

  Jak Ježíš projevil soucit a rozumnost při jednání se ženou postiženou krvotokem a co se z toho dnes mohou naučit křesťanští starší? (Luk. 8:43, 44, 47, 48; 3. Mojž. 15:2527; Mat. 9:12, 13; Kol. 3:1214)

 2. Přečti Lukáše 7:11–17.

  Proč může být Ježíšovo jednání s vdovou z Nain velkou útěchou pro ty, kdo ztratili někoho milovaného? (Luk. 7:13; 2. Kor. 1:3, 4; Hebr. 4:15)

 3. Přečti Jana 11:17–44.

  Jak Ježíš svým jednáním ukázal, že pociťovat zármutek nad smrtí někoho milovaného je přirozené? (Jan 11:3336, 38; 2. Sam. 18:33; 19:14)

Příběh 93

Ježíš nasytil mnoho lidí

 1. Co hrozného se stalo s Janem Křtitelem a jak bylo Ježíšovi, když se to dozvěděl?

 2. Jak Ježíš nasytil zástupy, které ho následovaly, a kolik jídla zbylo?

 3. Proč měli učedníci v noci strach a co se stalo Petrovi?

 4. Jak Ježíš podruhé nasytil tisíce lidí?

 5. Proč bude nádherné, až bude Ježíš kralovat nad zemí?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 14:1–32.

  1. Co se o Petrově osobnosti dozvídáme ze zprávy v Matoušovi 14:2332?

  2. Ze kterých biblických textů je vidět, že Petr překonal své impulzivní chování a stal se z něj zralý člověk? (Mat. 14:2730; Jan 18:10; 21:7; Sk. 2:14, 3740; 1. Petra 5:6, 10)

 2. Přečti Matouše 15:29–38.

  Jak dal Ježíš najevo, že si váží hmotných věcí od svého Otce? (Mat. 15:37; Jan 6:12; Kol. 3:15)

 3. Přečti Jana 6:1–21.

  Jak se dnes mohou křesťané řídit Ježíšovým příkladem ve vztahu k vládě? (Jan 6:15; Mat. 22:21; Řím. 12:2; 13:14)

Příběh 94

Ježíš má rád malé děti

 1. O co se apoštolové hádali, když se vraceli z dlouhé cesty?

 2. Proč Ježíš zavolal malé dítě a postavil je před apoštoly?

 3. V jakém ohledu měli apoštolové být jako děti?

 4. Jak o několik měsíců později Ježíš ukázal, že má děti rád?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 18:1–4.

  Proč Ježíš při vyučování používal znázornění? (Mat. 13:34, 36; Mar. 4:33, 34)

 2. Přečti Matouše 19:13–15.

  Jaké vlastnosti dětí musíme napodobovat, jestliže chceme mít užitek z požehnání, které přinese Království? (Žalm 25:9; 138:6; 1. Kor. 14:20)

 3. Přečti Marka 9:33–37.

  Jaké poučení v souvislosti s touhou po významném postavení dal Ježíš svým učedníkům? (Mar. 9:35; Mat. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:58)

 4. Přečti Marka 10:13–16.

  Jak přístupný byl Ježíš a co se z jeho příkladu mohou naučit křesťanští starší? (Mar. 6:3034; Fil. 2:14; 1. Tim. 4:12)

Příběh 95

Jak Ježíš vyučoval

 1. Na co se jeden muž zeptal Ježíše a proč?

 2. Jak někdy Ježíš vyučoval a co jsme se už dozvěděli o Židech a Samaritánech?

 3. Co se v Ježíšově příběhu stalo Židovi, který byl na cestě do Jericha?

 4. Co udělal židovský kněz i Levita, kteří šli kolem?

 5. Kdo zraněnému Židovi nakonec pomohl? (Podívej se na obrázek.)

 6. Na co se Ježíš zeptal, když dovyprávěl tento příběh, a jak ten muž odpověděl?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Lukáše 10:25–37.

  1. Jakou vyučovací metodu Ježíš zvolil místo přímé odpovědi, aby jednomu muži zběhlému v Zákoně pomohl k přemýšlení? (Luk. 10:26; Mat. 16:1316)

  2. Jak Ježíš používal znázornění k tomu, aby svým posluchačům pomáhal překonávat předsudky? (Luk. 10:36, 37; 18:914; Tit. 1:9)

Příběh 96

Ježíš uzdravoval nemocné

 1. Co Ježíš dělal na svých cestách po izraelské zemi?

 2. Co Ježíš řekl apoštolům tři roky po svém křtu?

 3. Kdo jsou ti lidé, které vidíš na obrázku, a co Ježíš udělal pro tu ženu?

 4. Proč se náboženští vůdci zastyděli, když slyšeli Ježíšovu odpověď na jejich výčitky?

 5. Co Ježíš udělal pro dva slepé žebráky, které potkal, když s učedníky šel z Jericha?

 6. Proč Ježíš dělal zázraky?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 15:30, 31.

  Jak byla prostřednictvím Ježíše obdivuhodným způsobem zjevena Jehovova moc, a jak bychom proto měli chápat Jehovovy sliby týkající se nového světa? (Žalm 37:29; Iz. 33:24)

 2. Přečti Lukáše 13:10–17.

  Jak je z toho, že některé velmi významné zázraky Ježíš vykonal v Sabatu, patrné, že během svého Tisíciletého panství Ježíš přinese lidstvu obdivuhodnou úlevu? (Luk. 13:1013; Žalm 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Zjev. 21:14)

 3. Přečti Matouše 20:29–34.

  Jak z výše uvedené zprávy vyplývá, že Ježíš nikdy nebyl natolik zaneprázdněn, aby nemohl druhým pomoci, a co se z toho můžeme naučit? (5. Mojž. 15:7; Jak. 2:15, 16; 1. Jana 3:17)

Příběh 97

Ježíš přijíždí jako král

 1. O co Ježíš požádal své učedníky, když přišel k malé vesnici nedaleko Jeruzaléma?

 2. Co se stalo, když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému? (Podívej se na obrázek.)

 3. Co dělaly malé děti, když viděly, že Ježíš uzdravuje lidi, kteří jsou slepí a chromí?

 4. Co Ježíš řekl rozzlobeným kněžím?

 5. Jak můžeme být jako ty děti, které chválily Ježíše?

 6. Co chtěli vědět Ježíšovi učedníci?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 21:1–17.

  1. V čem se Ježíšův příjezd do Jeruzaléma lišil od příjezdu vítězných generálů v období Říma? (Mat. 21:4, 5; Zech. 9:9; Fil. 2:58; Kol. 2:15)

  2. Co se mohou mladí naučit z příkladu izraelských chlapců, kteří Ježíše vítali v chrámu slovy ze Žalmu 118? (Mat. 21:9, 15; Žalm 118:25, 26; 2. Tim. 3:15; 2. Petra 3:18)

 2. Přečti Jana 12:12–16.

  Co symbolizovaly palmové ratolesti, kterými lidé zdravili Ježíše? (Jan 12:13; Fil. 2:10; Zjev. 7:9, 10)

Příběh 98

Na Olivové hoře

 1. Který z mužů na obrázku je Ježíš a kdo jsou ti ostatní?

 2. Co se kněží v chrámu snažili s Ježíšem udělat a co jim Ježíš řekl?

 3. Na co se apoštolové Ježíše ptali?

 4. Proč Ježíš svým apoštolům řekl, jaké události se budou dít na zemi, až bude vládnout v nebi jako Král?

 5. Co se podle Ježíšových slov bude dít před tím, než Ježíš odstraní ze země všechnu špatnost?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 23:1–39.

  1. Co z Ježíšových slov v Matoušovi 23:811 poznáváme o používání náboženských titulů v křesťanském sboru, i když Písmo ukazuje, že používat světské tituly může být vhodné? (Sk. 26:25; Řím. 13:7; 1. Petra 2:13, 14)

  2. Jak se farizeové snažili lidem zabránit, aby se stali křesťany, a jaké podobné taktiky používají novodobí náboženští vůdci? (Mat. 23:13; Luk. 11:52; Jan 9:22; 12:42; 1. Tes. 2:16)

 2. Přečti Matouše 24:1–14.

  1. Jak je v Matoušovi 24:13 zdůrazněno, že vytrvalost je velmi důležitá?

  2. Co znamená výraz ‚konec‘ uvedený v Matoušovi 24:13? (Mat. 16:27; Řím. 14:1012; 2. Kor. 5:10)

 3. Přečti Marka 13:3–10.

  Jak je z vyjádření v Markovi 13:10 patrné, že kázat dobrou zprávu je naléhavé, a jak by na nás tato Ježíšova slova měla zapůsobit? (Řím. 13:11, 12; 1. Kor. 7:2931; 2. Tim. 4:2)

Příběh 99

V jedné horní místnosti

 1. Proč byl Ježíš se svými dvanácti apoštoly v horní místnosti? (Podívej se na obrázek.)

 2. Kdo je ten muž, který odchází, a co chce udělat?

 3. Jakou zvláštní slavnost Ježíš zahájil, když slavnost Pasach skončila?

 4. Co si jídlem při slavnosti Pasach připomínali Izraelité a co si při této zvláštní slavnosti připomínají Ježíšovi následovníci?

 5. Co po skončení Pánovy večeře Ježíš řekl svým následovníkům a co potom společně udělali?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 26:14–30.

  1. Jak je ze slov v Matoušovi 26:15 patrné, že Jidáš zradil Ježíše úmyslně?

  2. Jakému dvojímu účelu sloužilo to, že Ježíš prolil svou krev? (Mat. 26:27, 28; Jer. 31:3133; Ef. 1:7; Hebr. 9:19, 20)

 2. Přečti Lukáše 22:1–39.

  V jakém smyslu Satan vstoupil do Jidáše? (Luk. 22:3; Jan 13:2; Sk. 1:24, 25)

 3. Přečti Jana 13:1–20.

  1. Lze vzhledem k tomu, co je uvedeno v Janovi 13:2, připisovat Jidášovi vinu za jeho čin? Jaké poučení z toho mohou získat Boží služebníci? (1. Mojž. 4:7; 2. Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jak. 1:13, 14)

  2. Jaký působivý příklad nám dal Ježíš? (Jan 13:15; Mat. 23:11; 1. Petra 2:21)

 4. Přečti Jana 17:1–26.

  V jakém smyslu se Ježíš modlil o to, aby jeho učedníci „byli jedno“? (Jan 17:11, 2123; Řím. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)

Příběh 100

Ježíš v zahradě

 1. Kam Ježíš a apoštolové odešli, když opustili horní místnost, a k čemu je Ježíš vybízel?

 2. Co apoštolové dělali, když se Ježíš vrátil, a kolikrát se tato situace opakovala?

 3. Kdo přišel do zahrady a co udělal Jidáš? (Podívej se na obrázek.)

 4. Proč Jidáš Ježíše políbil a co udělal Petr?

 5. Co Ježíš Petrovi řekl a proč neprosil Boha, aby mu na pomoc poslal anděly?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 26:36–56.

  1. Jak si dnes starší mohou vzít příklad z toho, jakým způsobem Ježíš dával rady svým učedníkům? (Mat. 20:2528; 26:40, 41; Gal. 5:17; Ef. 4:29, 31, 32)

  2. Jak Ježíš pohlížel na používání zbraní proti jinému člověku? (Mat. 26:52; Luk. 6:27, 28; Jan 18:36)

 2. Přečti Lukáše 22:39–53.

  Můžeme z toho, že se Ježíšovi v zahradě Getsemane objevil anděl, aby ho posílil, vyvodit, že Ježíšova víra zakolísala? Vysvětlete to. (Luk. 22:4143; Iz. 49:8; Mat. 4:10, 11; Hebr. 5:7)

 3. Přečti Jana 18:1–12.

  Jak Ježíš chránil své učedníky před nepřáteli a co se z toho můžeme naučit? (Jan 10:11, 12; 18:1, 69; Hebr. 13:6; Jak. 2:25)

Příběh 101

Ježíšova smrt

 1. Kdo měl hlavní vinu za Ježíšovu smrt?

 2. Co udělali apoštolové, když byl Ježíš zajat?

 3. Co se dělo v domě velekněze Kaifáše?

 4. Proč Petr vyšel ven a plakal?

 5. Co křičeli přední kněží, když byl Ježíš poslán zpátky k Pilátovi?

 6. Co se s Ježíšem stalo v pátek brzy odpoledne a co Ježíš slíbil zločinci, který byl přibit vedle na kůlu?

 7. Kde bude ráj, o kterém Ježíš mluvil?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 26:57–75.

  Jak vyšlo najevo, že členové židovského nejvyššího soudu mají ničemné srdce? (Mat. 26:59, 67, 68)

 2. Přečti Matouše 27:1–50.

  Proč můžeme říci, že Jidášovy výčitky svědomí nebyly upřímné? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2. Kor. 7:10, 11)

 3. Přečti Lukáše 22:54–71.

  V čem pro nás může být poučením to, že v tu noc, kdy byl Ježíš zrazen a zatčen, ho Petr zapřel? (Luk. 22:6062; Mat. 26:3135; 1. Kor. 10:12)

 4. Přečti Lukáše 23:1–49.

  Jak Ježíš reagoval na bezpráví, které na něm lidé spáchali, a co se z toho můžeme naučit? (Luk. 23:33, 34; Řím. 12:1719; 1. Petra 2:23)

 5. Přečti Jana 18:12–40.

  Co poznáváme z toho, že ačkoli Petr byl na chvilku ochromen strachem z člověka, znovu se vzpamatoval a stal se z něj vynikající apoštol? (Jan 18:2527; 1. Kor. 4:2; 1. Petra 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Přečti Jana 19:1–30.

  1. Jak dával Ježíš najevo, že má vyrovnaný názor na hmotné věci? (Jan 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  2. V jakém smyslu byla poslední slova Ježíše vítězným prohlášením, jímž vyvýšil Jehovovu svrchovanost? (Jan 16:33; 19:30; 2. Petra 3:14; 1. Jana 5:4)

Příběh 102

Ježíš žije

 1. Kdo je ta žena a ti dva muži, které vidíš na obrázku, a kde jsou?

 2. Proč Pilát kněžím řekl, aby poslali vojáky hlídat hrobku?

 3. Co udělal anděl třetí den po Ježíšově smrti a jak potom jednali kněží?

 4. Proč byly některé ženy překvapeny, když se podívaly do Ježíšovy hrobky?

 5. Proč Petr a Jan běželi k Ježíšově hrobce a co tam viděli?

 6. Co se stalo s Ježíšovým tělem, ale co Ježíš udělal, aby učedníkům dokázal, že žije?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Matouše 27:62–66 a 28:1–15.

  Jakým jednáním v době Ježíšova vzkříšení přední kněží, farizeové a starší muži zhřešili proti svatému duchu? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:1115)

 2. Přečti Lukáše 24:1–12.

  Jak je ze zprávy o Ježíšově vzkříšení vidět, že Jehova považuje ženy za spolehlivé svědky? (Luk. 24:4, 9, 10; Mat. 28:17)

 3. Přečti Jana 20:1–12.

  Jak ze slov zapsaných v Janovi 20:8, 9 můžeme vidět, že pokud úplně nechápeme, jak se splňuje určité biblické proroctví, musíme být trpěliví? (Přísl. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luk. 24:58; Jan 16:12)

Příběh 103

V zamčené místnosti

 1. Co Marie řekla muži, o kterém si myslela, že to je zahradník, ale jak poznala, že to je Ježíš?

 2. Co se přihodilo dvěma učedníkům, kteří šli do vesnice Emauzy?

 3. Jaká nečekaná událost se stala, když ti dva učedníci vyprávěli apoštolům, že viděli Ježíše?

 4. Kolikrát se Ježíš objevil svým následovníkům?

 5. Co řekl Tomáš, když slyšel, že učedníci viděli Pána, ale co se stalo o osm dní později?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jana 20:11–29.

  Znamenala Ježíšova slova uvedená v Janovi 20:23, že lidé mají oprávnění odpouštět hříchy? Vysvětlete to. (Žalm 49:2, 7; Iz. 55:7; 1. Tim. 2:5, 6; 1. Jana 2:1, 2)

 2. Přečti Lukáše 24:13–43.

  Jak můžeme připravit své srdce, abychom ochotně přijímali biblické pravdy? (Luk. 24:32, 33; Ezra 7:10; Mat. 5:3; Sk. 16:14; Hebr. 5:1114)

Příběh 104

Ježíš se vrací do nebe

 1. Kolik učedníků při jedné příležitosti uvidělo Ježíše a o čem s nimi mluvil?

 2. Co to je Boží království a jaký bude život na zemi, až bude Ježíš kralovat tisíc let?

 3. Kolik dní se Ježíš objevoval svým učedníkům, ale co nakonec udělal?

 4. Jaký úkol dal Ježíš svým učedníkům těsně před tím, než odešel zpátky do nebe?

 5. Co vidíš na obrázku a co se nakonec stalo, takže učedníci už Ježíše neviděli?

Doplňující otázky:

 1. Přečti 1. Korinťanům 15:3–8.

  Proč mohl apoštol Pavel mluvit o Ježíšově vzkříšení tak přesvědčivě a o čem mohou s přesvědčením mluvit dnešní křesťané? (1. Kor. 15:4, 7, 8; Iz. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2. Tim. 3:15)

 2. Přečti Skutky 1:1–11.

  V jakém rozsahu probíhala kazatelská činnost, jak to bylo předpověděno ve Skutcích 1:8? (Sk. 6:7; 9:31; 11:1921; Kol. 1:23)

Příběh 105

Čekání v Jeruzalémě

 1. Co se stalo, když Ježíšovi následovníci čekali v Jeruzalémě? (Podívej se na obrázek.)

 2. Proč byli návštěvníci Jeruzaléma překvapeni?

 3. Co Petr lidem vysvětlil?

 4. Jak Petrova slova zapůsobila na jeho posluchače a k jakému jednání je Petr vybídl?

 5. Kolik lidí se dalo pokřtít o Letnicích roku 33 n. l.?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Skutky 2:1–47.

  1. Jak je z Petrových slov ve Skutcích 2:23, 36 patrné, že za smrt Ježíše byl odpovědný celý židovský národ? (1. Tes. 2:14, 15)

  2. Jak můžeme napodobovat způsob, jímž Petr rozmlouval z Písma? (Sk. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  3. Jak Petr použil první z ‚klíčů nebeského království‘, které mu Ježíš slíbil? (Sk. 2:14, 2224, 37, 38; Mat. 16:19)

Příběh 106

Vysvobozeni z vězení

 1. Co zažili Petr a Jan, když šli jednou odpoledne do chrámu?

 2. Co Petr řekl chromému muži a co cennějšího než peníze mu dal?

 3. Proč se náboženští vůdci rozzlobili a co Petrovi a Janovi udělali?

 4. Co Petr řekl náboženským vůdcům a jaký příkaz apoštolové dostali?

 5. Proč náboženští vůdci žárlili, ale co se stalo, když apoštolové byli uvězněni podruhé?

 6. Jak apoštolové odpověděli, když byli přivedeni do sálu Sanhedrinu?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Skutky 3:1–10.

  Jak nám Petrova slova zaznamenaná ve Skutcích 3:6 pomáhají, abychom oceňovali poselství o Království, ačkoli dnes křesťané nedostali moc provádět zázraky? (Jan 17:3; 2. Kor. 5:1820; Fil. 3:8)

 2. Přečti Skutky 4:1–31.

  Jak bychom měli napodobovat naše křesťanské bratry z prvního století, když se ve službě setkáváme s odporem? (Sk. 4:29, 31; Ef. 6:1820; 1. Tes. 2:2)

 3. Přečti Skutky 5:17–42.

  Jak někteří lidé, kteří nejsou svědky Jehovovými, v minulosti i v současné době dali najevo rozumný postoj ke kazatelské činnosti? (Sk. 5:3439)

Příběh 107

Ukamenování Štěpána

 1. Kdo to byl Štěpán a v čem mu Bůh pomáhal?

 2. Co Štěpán řekl, že se kvůli tomu náboženští vůdci rozzuřili?

 3. Co ti muži Štěpánovi udělali, když ho vyvlekli z města?

 4. Kdo je ten mladý muž, který na obrázku hlídá pláště?

 5. O co se Štěpán modlil k Jehovovi před tím, než zemřel?

 6. Jak bychom měli napodobovat Štěpána, když s námi někdo nejedná hezky?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Skutky 6:8–15.

  Jaké podvodné praktiky náboženští vůdci používají, aby zastavili kazatelskou činnost svědků Jehovových? (Sk. 6:9, 11, 13)

 2. Přečti Skutky 7:1–60.

  1. Co Štěpánovi pomohlo, aby před Sanhedrinem účinně obhájil dobrou zprávu, a co se můžeme z jeho příkladu naučit? (Sk. 7:5153; Řím. 15:4; 2. Tim. 3:1417; 1. Petra 3:15)

  2. Jaký postoj k odpůrcům naší činnosti bychom si měli osvojit? (Sk. 7:5860; Mat. 5:44; Luk. 23:33, 34)

Příběh 108

Na cestě do Damašku

 1. Co začal Saul dělat potom, co byl Štěpán usmrcen?

 2. Co zvláštního se stalo Saulovi, když byl na cestě do Damašku?

 3. Co Ježíš Saulovi nařídil?

 4. Jaké pokyny dal Ježíš Ananiášovi a jak se stalo, že Saul zase viděl?

 5. Pod jakým jménem se Saul později stal známým a jaký úkol dostal?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Skutky 8:1–4.

  Jak silná vlna pronásledování, která zasáhla nově vzniklý křesťanský sbor, přispěla k rozšíření křesťanské víry a co podobného se stalo v dnešní době? (Sk. 8:4; Iz. 54:17)

 2. Přečti Skutky 9:1–20.

  Jakým trojím posláním pověřil Ježíš Saula? (Sk. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Řím. 11:13)

 3. Přečti Skutky 22:6–16.

  V čem můžeme napodobovat Ananiáše a proč je to důležité? (Sk. 22:12; 1. Tim. 3:7; 1. Petra 1:1416; 2:12)

 4. Přečti Skutky 26:8–20.

  Jak mohou být zprávou o Saulově obrácení na křesťanství povzbuzeni zvláště ti, kdo mají nevěřící partnery? (Sk. 26:11; 1. Tim. 1:1416; 2. Tim. 4:2; 1. Petra 3:13)

Příběh 109

Petr přichází za Kornéliem

 1. Kdo je ten muž, který se klaní? (Podívej se na obrázek.)

 2. Co Kornéliovi řekl anděl?

 3. Jaké vidění dal Bůh Petrovi na střeše Šimonova domu v Joppe?

 4. Proč Petr řekl Kornéliovi, aby se před ním neklaněl a aby ho neuctíval?

 5. Proč byli židovští učedníci, kteří přišli s Petrem, překvapeni?

 6. Co bychom si měli zapamatovat z příběhu o Petrově návštěvě u Kornélia?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Skutky 10:1–48.

  Co se z Petrových slov ve Skutcích 10:42 dozvídáme o tom, jakým způsobem bychom měli kázat dobrou zprávu o Království? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Sk. 1:8)

 2. Přečti Skutky 11:1–18.

  Jaký postoj projevil Petr, když pochopil Jehovův záměr týkající se pohanů, a jak se můžeme řídit jeho příkladem? (Sk. 11:17, 18; 2. Kor. 10:5; Ef. 5:17)

Příběh 110

Timoteus — Pavlův nový pomocník

 1. Kdo je ten mladý muž, kterého vidíš na obrázku? Kde žil a jak se jmenovaly jeho matka a babička?

 2. Co Timoteus odpověděl, když se ho Pavel zeptal, zda by chtěl společně se Silasem a s ním kázat dobrou zprávu lidem, kteří bydlí ve vzdálených městech?

 3. Kde byli Ježíšovi následovníci poprvé nazváni křesťané?

 4. Například která města navštívili Pavel, Silas a Timoteus, když odešli z Lystry?

 5. Jak Timoteus pomáhal Pavlovi a o čem mohou přemýšlet děti i mladí lidé dnes?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Skutky 9:19–30.

  Jak apoštol Pavel projevil obezřetnost, když se při kázání setkal s odporem? (Sk. 9:2225, 29, 30; Mat. 10:16)

 2. Přečti Skutky 11:19–26.

  Jak ze zprávy zaznamenané ve Skutcích 11:1921, 26 vyplývá, že kazatelskou činnost řídí Jehovův duch?

 3. Přečti Skutky 13:13–16, 42–52.

  Jak je ze Skutků 13:51, 52 patrné, že učedníci se nenechali zastrašit odporem? (Mat. 10:14; Sk. 18:6; 1. Petra 4:14)

 4. Přečti Skutky 14:1–6, 19–28.

  V čem je pro nás prospěšné, jestliže na základě výroku „svěřili je Jehovovi“ pochopíme, že o nové členy sboru si nemusíme dělat zbytečné starosti? (Sk. 14:2123; 20:32; Jan 6:44)

 5. Přečti Skutky 16:1–5.

  Jak svou ochotou nechat se obřezat dal Timoteus najevo, že je důležité ‚činit všechno kvůli dobré zprávě‘? (Sk. 16:3; 1. Kor. 9:23; 1. Tes. 2:8)

 6. Přečti Skutky 18:1–11, 18–22.

  Co vyplývá ze Skutků 18:9, 10 v souvislosti s tím, zda Ježíš osobně řídí kazatelskou činnost, a čemu díky tomu můžeme důvěřovat? (Mat. 28:20)

Příběh 111

Chlapec, který usnul

 1. Kdo je ten chlapec, kterého vidíš na obrázku? A co se mu stalo?

 2. Co udělal Pavel, když viděl, že chlapec je mrtvý?

 3. Kam se vydal Pavel, Timoteus a ti, kteří s ním cestovali, a co se stalo, když se zastavili v Milétu?

 4. Před čím Pavla varoval prorok Agabos a jak se jeho slova splnila?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Skutky 20:7–38.

  1. Jak můžeme podle Pavlových slov zaznamenaných ve Skutcích 20:26, 27 zůstat ‚čistí od krve všech lidí‘? (Ezek. 33:8; Sk. 18:6, 7)

  2. Proč by se starší měli při vyučování ‚pevně držet věrného slova‘? (Sk. 20:17, 29, 30; Tit. 1:79; 2. Tim. 1:13)

 2. Přečti Skutky 26:24–32.

  Jak Pavel využíval toho, že je římským občanem, při plnění úkolu, kterým ho pověřil Ježíš? (Sk. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luk. 21:12, 13)

Příběh 112

Ztroskotání na ostrově

 1. Co se stalo s lodí, na které byl Pavel, když plula kolem ostrova Kréta?

 2. Co Pavel řekl lidem, kteří byli na lodi?

 3. Jak se stalo, že se loď rozpadla na kusy?

 4. Jaké pokyny dal důstojník lidem na lodi a kolik lidí se bezpečně dostalo na břeh?

 5. Jak se jmenoval ostrov, na kterém přistáli, a co se s Pavlem stalo, jakmile se zlepšilo počasí?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Skutky 27:1–44.

  Jak můžeme tím, že čteme zprávu o Pavlově plavbě do Říma, posílit svou důvěru v přesnost biblického záznamu? (Sk. 27:1619, 2732; Luk. 1:3; 2. Tim. 3:16, 17)

 2. Přečti Skutky 28:1–14.

  K čemu by měli být křesťané podněcováni na základě zprávy o tom, že pohanští obyvatelé Malty projevili apoštolu Pavlovi a jeho společníkům ze ztroskotané lodi „mimořádnou lidskou laskavost“? (Sk. 28:1, 2; Hebr. 13:1, 2; 1. Petra 4:9)

Příběh 113

Pavel v Římě

 1. Komu Pavel kázal, když byl vězněn v Římě?

 2. Kdo je ten muž, který sedí u stolu, a co pro Pavla dělá? (Podívej se na obrázek.)

 3. Kdo to byl Epafroditos a co s sebou vzal, když se vracel do Filip?

 4. Proč Pavel napsal dopis svému blízkému příteli Filemonovi?

 5. Co Pavel dělal, když byl propuštěn na svobodu, a co se s ním stalo později?

 6. Koho Jehova pověřil, aby napsal poslední knihy Bible, a o čem mluví kniha Zjevení?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Skutky 28:16–31 a Filipanům 1:13.

  Jak Pavel využíval čas, když byl vězněn v Římě, a jaký vliv měla jeho neochvějná víra na křesťanský sbor? (Sk. 28:23, 30; Fil. 1:14)

 2. Přečti Filipanům 2:19–30.

  Jak Pavel vyjadřoval ocenění Timoteovi a Epafroditovi a jak můžeme Pavlův příklad napodobovat? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1. Kor. 16:18; 1. Tes. 5:12, 13)

 3. Přečti Filemonovi 1–25.

  1. Na jakém základě Pavel vybízel Filemona, aby dělal to, co je správné, a v čem je tato rada prospěšná pro dnešní starší? (Filem. 9; 2. Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  2. Jak je z Pavlova vyjádření uvedeného ve Filemonovi 13, 14 patrné, že Pavel respektoval svědomí ostatních členů sboru? (1. Kor. 8:7, 13; 10:3133)

 4. Přečti 2. Timoteovi 4:7–9.

  Proč můžeme, stejně jako Pavel, důvěřovat tomu, že nás Jehova odmění, když zůstaneme věrní až do konce? (Mat. 24:13; Hebr. 6:10)

Příběh 114

Konec špatnosti

 1. Proč se v Bibli píše o koních v nebi?

 2. Jak se jmenuje válka, ve které Bůh bude bojovat proti špatným lidem na zemi, a k čemu tato válka povede?

 3. Kdo povede tuto válku, proč má na hlavě korunu a na znamení čeho drží v ruce meč? (Podívej se na obrázek.)

 4. Proč by nás nemělo překvapit, že Bůh zničí špatné lidi? (Podívej se znovu do příběhů 10, 15 a 33.)

 5. Jak z příběhů 36 a 76 můžeme vidět, že Bůh odstraní špatné lidi, i když někteří z nich tvrdí, že ho uctívají?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Zjevení 19:11–16.

  1. Jak Písmo objasňuje, že tím jezdcem na bílém koni je Ježíš Kristus? (Zjev. 1:5; 3:14; 19:11; Iz. 11:4)

  2. Jak krev, kterou je pokropen Ježíšův svrchní oděv, potvrzuje, že Ježíšovo vítězství je rozhodující a úplné? (Zjev. 14:1820; 19:13)

  3. Kdo pravděpodobně také patří mezi vojska, která následují Ježíše na bílém koni? (Zjev. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)

Příběh 115

Nový ráj na zemi

 1. Jaké podmínky budou v ráji na zemi, jak to ukazuje Bible?

 2. Co Bible slibuje těm, kdo budou žít v ráji?

 3. Kdy se Ježíš postará o to, aby k této nádherné změně došlo?

 4. Jak v době svého života na zemi Ježíš ukázal, co bude dělat, až se stane Králem Božího království?

 5. O co se Ježíš a jeho nebeští spoluvládci postarají, až budou z nebe vládnout nad zemí?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Zjevení 5:9, 10.

  Proč můžeme důvěřovat tomu, že králové a kněží, kteří budou v době Tisícileté vlády panovat nad zemí, budou soucitní a milosrdní? (Ef. 4:2024; 1. Petra 1:7; 3:8; 5:610)

 2. Přečti Zjevení 14:1–3.

  Co je vyjádřeno tím, že 144 000 osob má na čele napsáno jméno Otce a jméno Beránka? (1. Kor. 3:23; 2. Tim. 2:19; Zjev. 3:12)

Příběh 116

Jak můžeme žít věčně

 1. Co potřebujeme vědět, abychom mohli žít věčně?

 2. Jak se můžeme učit o Jehovovi Bohu a o Ježíšovi, podobně jako ta malá holčička a její přátelé, které vidíš na obrázku?

 3. Jakou další knihu bychom měli pravidelně číst? (Podívej se na obrázek.)

 4. Co kromě toho, že se budeme učit o Jehovovi a o Ježíšovi, ještě musíme dělat, abychom získali věčný život?

 5. Co se můžeme naučit z příběhu 69?

 6. V čem je pro nás příkladem malý Samuel, o kterém jsme četli v příběhu 55?

 7. Jak můžeme jednat podle příkladu Ježíše Krista a co díky tomu získáme v budoucnosti?

Doplňující otázky:

 1. Přečti Jana 17:3.

  Jak Písmo ukazuje, že přijímat poznání o Jehovovi Bohu a Ježíši Kristu neznamená jen učit se zpaměti nějaké údaje? (Mat. 7:21; Jak. 2:1820; 1. Jana 2:17)

 2. Přečti Žalm 145:1–21.

  1. Uveďte některé z mnoha důvodů, proč bychom měli chválit Jehovu. (Žalm 145:811; Zjev. 4:11)

  2. V jakém smyslu je Jehova „dobrý ke všem“ a proč by nás to k němu mělo ještě více přiblížit? (Žalm 145:9; Mat. 5:4345)

  3. K čemu nás bude naše srdce podněcovat, budeme-li mít k Jehovovi vřelý vztah? (Žalm 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)