Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod

Úvod

PŘÍBĚHY v této knize se skutečně staly. Jsou vybrány z té nejvýznamnější knihy na světě, z Bible. Z těchto příběhů poznáš dějiny světa od doby, kdy Bůh začal tvořit, až dodnes. Dočteš se v ní i o Božích slibech, které se splní v budoucnosti.

Díky této knize se dozvíš, co Bible obsahuje. Dočteš se o různých lidech a o tom, jak jednali. Uvidíš, že Bůh dal lidem nádhernou naději na věčný život v ráji.

V knize je 116 příběhů, které jsou rozděleny do osmi dílů. Na začátku každého dílu je krátký úvod, z něhož se dozvíš, o čem ten díl pojednává. Příběhy jsou řazeny v tom pořadí, v jakém se události odehrávaly. Tak poznáš, kdy k různým situacím v minulosti došlo a s jakými jinými událostmi souvisely.

Příběhy jsou vyprávěny jednoduše. Mnohé děti si je jistě budou moci číst samy. Rodiče určitě brzy zjistí, že jejich malé děti budou chtít, aby jim tyto příběhy četli znovu a znovu. Tato kniha obsahuje mnoho věcí, které jsou zajímavé jak pro děti, tak pro dospělé.

Na konci každého příběhu jsou uvedeny odkazy na Bibli. Bude pro vás velmi užitečné, když si biblické pasáže, na nichž jsou tyto příběhy založeny, společně přečtete. Každý příběh si po přečtení také připomeňte pomocí otázek, které najdete za 116. příběhem, a snažte se na tyto otázky odpovědět.