Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 111

Chlapec, který usnul

Chlapec, který usnul

PODÍVEJ se na ten obrázek. Na zemi leží nějaký chlapec! Co se mu asi stalo? Jeden z těch mužů, kteří vycházejí z domu, je Pavel. Je tam také Timoteus, poznáš ho?

Ten chlapec, který leží na zemi, spadl z okna. Pavel měl v Troadě proslov k učedníkům. Věděl, že je dlouho neuvidí, protože příští den měl z toho města odplout lodí. A tak mluvil až do půlnoci.

Chlapec, který vypadl z okna, se jmenoval Eutychos. Seděl u okna ve třetím poschodí, usnul a převážil se. Proto se ti lidé tak vylekali. Když chlapce zvedli, zjistili, že se stalo to, čeho se obávali. Chlapec byl mrtvý!

Když k němu Pavel přišel, sklonil se nad ním a objal ho. Potom řekl: ‚Nebojte se. Je v pořádku.‘ A skutečně to tak bylo! Stal se zázrak. Pavel toho chlapce přivedl k životu. Všichni měli velikou radost.

Potom šli společně zpátky nahoru, najedli se a Pavel dále mluvil až do rána. Eutychos už ale určitě neusnul! Potom Pavel, Timoteus a ti, kdo s nimi cestovali, nastoupili na loď. Víš, kam pluli?

Pavel se vydal domů, protože právě ukončil svou třetí kazatelskou cestu. Při této cestě se jen v městě Efezu zdržel celé tři roky. Pavlova třetí cesta tedy byla ještě delší než ta předchozí.

Z Troady plula loď do Milétu, kde nějaký čas zůstala. Protože Efez byl odtud jen několik kilometrů, poslal Pavel pro starší muže ve sboru a vzkázal jim, aby přišli do Milétu, protože s nimi chtěl ještě naposledy mluvit. Potom, když přišel čas odjezdu a Pavel nastoupil na loď, všichni byli velmi smutní.

Nakonec loď připlula zpátky do Cesareje. Pavel se zde ubytoval v domě učedníka Filipa. Tehdy tam přišel prorok Agabos a Pavla upozornil na to, že až přijde do Jeruzaléma, bude zatčen. A to se skutečně stalo. Potom byl Pavel dva roky ve vězení v Cesareji a nakonec byl poslán do Říma, aby byl vyslechnut před římským vladařem, césarem. V další kapitole se dozvíme, co se přihodilo na cestě do Říma.