Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 105

Čekání v Jeruzalémě

Čekání v Jeruzalémě

TI LIDÉ, které vidíš na obrázku, jsou Ježíšovi následovníci. Poslechli Ježíšův pokyn a zůstali v Jeruzalémě. Všichni se sešli v jednom domě. Najednou se ozval silný hluk. Znělo to jako mocný závan větru. A potom se všem učedníkům začaly nad hlavou objevovat ohnivé jazyky. Vidíš ten plamínek nad každým z nich? Co to znamenalo?

Byl to zázrak! V té době už byl Ježíš zpátky u svého Otce a vylil na své následovníky Božího svatého ducha. Víš, co tento duch způsobil? Všichni začali mluvit různými jazyky.

Ten hluk, který zněl jako silný vítr, zaslechlo mnoho lidí v Jeruzalémě. Přišli se podívat, co se stalo. Někteří z nich byli z jiných národů a do Jeruzaléma přišli proto, aby slavili izraelský svátek, kterému se říkalo Letnice. Když tito lidé vstoupili do domu, byli velmi překvapeni! Slyšeli, jak učedníci mluví jejich jazykem a vyprávějí o podivuhodných věcech, které Bůh vykonal.

‚Ti lidé jsou přece všichni z Galileje,‘ divili se návštěvníci. ‚Jak je možné, že dokážou mluvit všemi těmi jazyky, kterými se mluví v zemích, odkud přicházíme?‘

Apoštol Petr vstal, aby jim to vysvětlil. Začal vyprávět, jak byl Ježíš usmrcen a že ho Jehova vzkřísil z mrtvých. ‚Nyní je Ježíš v nebi po Boží pravici,‘ řekl Petr. ‚A vylil slíbeného svatého ducha. Proto jste viděli a slyšeli tyto zázraky.‘

Když Petr domluvil, mnohým lidem bylo líto, že byl Ježíš zabit. ‚Co máme dělat?‘ ptali se Petra. Petr jim odpověděl: ‚Musíte změnit svůj život a dát se pokřtít.‘ Ještě ten den se tedy dalo pokřtít 3 000 lidí. Stali se Ježíšovými následovníky.