Přejít k článku

Přejít na obsah

DÍL 7

Od vzkříšení Ježíše až k Pavlovu uvěznění

Od vzkříšení Ježíše až k Pavlovu uvěznění

Ježíš byl třetí den po své smrti vzkříšen. V ten den se pětkrát ukázal svým následovníkům. Potom se jim objevoval ještě čtyřicet dnů. Nakonec před očima několika svých učedníků vystoupil do nebe. O deset dnů později Bůh vylil svatého ducha na Ježíšovy následovníky, kteří se sešli v Jeruzalémě.

Později Boží nepřátelé uvrhli apoštoly do vězení, ale anděl je vysvobodil. Učedníka Štěpána jeho odpůrci ukamenovali. Poznáme však, že jednoho z těchto odpůrců Ježíš vybral, aby byl jeho zvláštním služebníkem. Ten byl později znám jako apoštol Pavel. Když uplynulo tři a půl roku od Ježíšovy smrti, Bůh poslal apoštola Petra, aby o dobré zprávě mluvil v domácnosti jednoho muže, který nebyl Žid. Ten muž se jmenoval Kornélius.

Asi o 13 let později zahájil Pavel svou první kazatelskou cestu. Při Pavlově druhé cestě se k němu připojil Timoteus. Pavel a jeho druhové, kteří cestovali s ním, zažili ve službě Bohu mnoho napínavých situací. Potom byl Pavel uvězněn v Římě. Po dvou letech byl propuštěn, ale později byl opět uvězněn a nakonec usmrcen. Události vylíčené v SEDMÉM díle se staly během asi 32 let.

 

V TÉTO ČÁSTI

PŘÍBĚH 102

Ježíš žije

Anděl odvalil kámen od Ježíšovy hrobky a vojáky čeká překvapení, když se podívají dovnitř.

PŘÍBĚH 103

V zamčené místnosti

Proč učedníci vzkříšeného Ježíše nepoznali?

PŘÍBĚH 104

Ježíš se vrací do nebe

Předtím než Ježíš vystoupí do nebe, dává učedníkům poslední příkaz.

PŘÍBĚH 105

Čekání v Jeruzalémě

Proč Ježíš o Letnicích vylil na učedníky svatého ducha?

PŘÍBĚH 106

Vysvobozeni z vězení

Židovští náboženští vůdci uvrhnou apoštoly do vězení, aby nemohli kázat. Bůh to tak ale nenechá.

PŘÍBĚH 107

Ukamenování Štěpána

Během své popravy říká Štěpán v modlitbě něco mimořádného.

PŘÍBĚH 108

Na cestě do Damašku

Oslepující světlo a hlas z nebe Saulovi změní život.

PŘÍBĚH 109

Petr přichází za Kornéliem

Považuje Bůh nějakou rasu nebo národ za nadřazenější než ostatní?

PŘÍBĚH 110

Timoteus – Pavlův nový pomocník

Timoteus opouští domov, aby se s Pavlem vydal na zajímavou kazatelskou cestu.

PŘÍBĚH 111

Chlapec, který usnul

Eutychos usnul během Pavlova prvního proslovu. Během toho druhého už ne. To, co se stalo mezitím, byl zázrak.

PŘÍBĚH 112

Ztroskotání na ostrově

Když už se zdá, že je všechno ztraceno, dostává Pavel od Boha zprávu plnou naděje.

PŘÍBĚH 113

Pavel v Římě

Díky čemu může Pavel dál sloužit jako apoštol, i když je uvězněný?