Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 99

V jedné horní místnosti

V jedné horní místnosti

UPLYNULY další dva dny. Ve čtvrtek večer přišel Ježíš se svými dvanácti apoštoly do této horní místnosti, kterou vidíš na obrázku. Sešli se tam ke slavnosti Pasach. Muž, který odchází, je Jidáš Iškariotský. Jde vyzradit kněžím, jak se mohou Ježíše zmocnit.

Jidáš s nimi mluvil den předtím a zeptal se jich: ‚Co mi dáte, když vám pomůžu, abyste dopadli Ježíše?‘ Kněží řekli: ‚Třicet kousků stříbra.‘ A tak se Jidáš za těmi muži vydal, aby jim Ježíše zradil. Jidáš byl opravdu ničemný člověk.

Slavnost Pasach skončila. Ale Ježíš potom zahájil jinou, zvláštní slavnost. Podával svým apoštolům chléb a řekl: ‚Jezte, protože tento chléb znamená mé tělo, které za vás obětuji.‘ Potom jim podal pohár vína a řekl: ‚Pijte, protože toto víno znamená mou krev, která za vás bude vylita.‘ V Bibli se této slavnosti říká ‚Pánova večeře‘.

Jídlem při slavnosti Pasach si Izraelité připomínali, jak v Egyptě Boží anděl ‚přešel‘ jejich domy, ale pobil prvorozené v domech Egypťanů. Ježíš však chtěl, aby jeho učedníci vzpomínali na něj a na to, že za ně položil život. Proto jim řekl, aby ‚Pánovu večeři‘ slavili každý rok.

Když Pánova večeře skončila, Ježíš svým apoštolům řekl, aby byli stateční a aby měli pevnou víru. Nakonec zazpívali několik písní ke chvále Boha a potom odešli. Bylo už velmi pozdě, možná po půlnoci. Podívejme se, kam se vydali.