Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 89

Ježíš očišťuje chrám

Ježíš očišťuje chrám

VIDÍŠ, jak je Ježíš rozzlobený? Víš, proč se tak zlobí? Protože ti muži, kteří jsou na obrázku, obchodovali v Božím chrámu v Jeruzalémě a byli velmi chamtiví. Snažili se získat mnoho peněz od lidí, kteří sem přicházeli uctívat Boha.

Vidíš všechny ty mladé býky, ovce a holubice? Ti muži prodávali tato zvířata přímo v chrámu. Víš proč? Protože Izraelité zvířata a ptáky potřebovali, aby je mohli obětovat Bohu.

Boží zákon vyžadoval, aby Izraelita, který se dopustil něčeho špatného, předložil Bohu oběť. Také při jiných příležitostech lidé měli přinášet oběti. Ale kde si měl Izraelita opatřit ptáky nebo zvířata, aby je obětoval Bohu?

Někteří Izraelité chovali ptáky nebo zvířata doma. Mohli je tedy obětovat. Ale mnozí Izraelité žádná zvířata neměli. A jiní žili tak daleko od Jeruzaléma, že by své zvíře nemohli dovést až do chrámu. A tak lidé přicházeli sem a kupovali si zde zvířata a ptáky, které potřebovali. Ale obchodníci v chrámu druhé lidi šidili, protože zvířata prodávali velmi draze. A ještě k tomu obchodovali přímo v Božím chrámu.

Proto se Ježíš rozzlobil. Začal převracet stoly, na nichž ti muži měli peníze, a rozhazovat jejich mince. Také si udělal z provazů bič a vyhnal z chrámu všechna zvířata. Lidem, kteří tam prodávali holubice, přikázal: ‚Odneste je odtud pryč! Přestaňte dělat z domu mého Otce tržiště.‘

Někteří z Ježíšových následovníků byli tehdy v jeruzalémském chrámu s ním. Když viděli, co Ježíš dělá, byli překvapeni. Potom si ale vzpomněli na jedno místo v Bibli, kde je o Božím Synovi řečeno: ‚Láska k Božímu domu v něm bude hořet jako oheň.‘

V době, kdy se Ježíš v Jeruzalémě zúčastnil slavnosti Pasach, udělal mnoho zázraků. Potom z Judeje odešel a vydal se na zpáteční cestu do Galileje. Cestou procházel také územím, které se nazývalo Samaří. Podívejme se, co se tam stalo.