Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 98

Na Olivové hoře

Na Olivové hoře

NA OBRÁZKU vidíš Ježíše se čtyřmi muži na Olivové hoře. Ti čtyři muži jsou jeho apoštolové. Jsou to bratři Ondřej a Petr a také bratři Jakub a Jan. V dálce můžeš vidět Boží chrám v Jeruzalémě.

Ježíš přijel na oslátku do Jeruzaléma před dvěma dny. Třetí den, v úterý ráno, byl Ježíš v chrámu a kněží se ho chtěli zmocnit, aby ho zabili. Ale báli se to udělat, protože lidé měli Ježíše rádi.

„Hadi, potomstvo zmijí“, tak Ježíš nazval tyto náboženské vůdce. Potom řekl, že je Bůh potrestá za všechny ty špatné věci, které dělali. Nato Ježíš vyšel na Olivovou horu a ti čtyři apoštolové se ho začali ptát. Víš, co je zajímalo?

Apoštolové se ptali na věci, které se měly stát v budoucnosti. Už věděli, že Ježíš jednou odstraní ze země všechnu špatnost. Ale ještě se chtěli dozvědět, kdy se to stane. Přijde Ježíš znovu, aby vládl jako Král?

Ježíš věděl, že až opět přijde, jeho následovníci na zemi ho nebudou moci vidět. Bude totiž v nebi a tam ho vidět nemohou. Proto Ježíš svým apoštolům řekl, jaké události se budou dít na zemi, až on bude vládnout jako Král v nebi. Co to například mělo být?

Ježíš řekl, že budou války, mnoho lidí bude nemocných a budou trpět hladem, bude mnoho zločinů a budou velká zemětřesení. Také řekl, že dobré poselství o Božím království bude oznamováno všude na zemi. Dějí se tyto události v naší době? Ano, a proto si můžeme být jisti, že Ježíš nyní vládne v nebi. Brzy způsobí, že ze země bude odstraněna všechna špatnost.