Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 79

Daniel ve lví jámě

Daniel ve lví jámě

PODÍVEJ! Vypadá to, že Daniel je ve velkém nebezpečí. Ale ti lvi mu vůbec neublížili! Víš proč? A kdo za to mohl, že se Daniel dostal do jámy mezi lvy? Řekneme si, jak k tomu došlo.

Králem v Babylóně se stal muž, který se jmenoval Dareios. Měl Daniela velmi rád, protože Daniel byl laskavý a moudrý. Dareios si Daniela vybral, aby byl v jeho království hlavním správcem. Někteří významní muži v království ale na Daniela žárlili, a proto se proti němu spikli.

Šli k Dareiovi a řekli mu: ‚Dohodli jsme se, králi, že bys měl vydat jeden zákon. Ten zákon by měl říkat, že 30 dnů se nikdo nesmí modlit k žádnému bohu nebo člověku, jedině k tobě, králi. Kdo neposlechne, bude hozen mezi lvy.‘ Dareios nevěděl, proč ti muži chtějí, aby byl vydán takový zákon. Myslel si, že to je dobrý nápad, a proto dal ten zákon napsat. Zapsaný zákon už nemohl být změněn.

Když se Daniel o tom zákoně dozvěděl, šel domů a modlil se, stejně jako to dělal předtím. Ti zlí muži dobře věděli, že Daniel se k Jehovovi modlit nepřestane. Měli radost, protože se jim zdálo, že jejich plán zbavit se Daniela vychází.

Později se král dozvěděl, proč ti muži chtěli, aby byl vydán takový zákon, a bylo mu to líto. Ale už nemohl zákon změnit. Proto musel vydat příkaz, aby byl Daniel uvržen do lví jámy. Danielovi ale řekl: ‚Doufám, že Bůh, kterému sloužíš, tě zachrání.‘

Dareios byl tak rozrušený, že nemohl v noci spát. Druhý den ráno spěchal ke lví jámě. Vidíš ho tady na obrázku? Zavolal: ‚Danieli, služebníku živého Boha! Byl tvůj Bůh, kterému sloužíš, schopen ochránit tě před těmi lvy?‘

‚Bůh poslal svého anděla a zavřel tlamy lvům, takže mi neublížili,‘ odpověděl Daniel.

Král byl velmi šťastný. Přikázal, aby Daniela vytáhli z jámy. Potom nařídil, aby byli lvům hozeni ti zlí muži, kteří chtěli Daniela připravit o život. Ještě než dopadli na dno jámy, lvi po nich skočili a zlámali jim kosti.

Potom král Dareios napsal všem lidem ve svém království: ‚Přikazuji, aby každý měl v úctě Danielova Boha. Působí velké zázraky. Ochránil Daniela před lvy.‘