Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 49

Slunce se zastavilo

Slunce se zastavilo

PODÍVEJ se na Jozua. Říká: ‚Slunce, zastav se!‘ A slunce se skutečně zastavilo. Stálo uprostřed nebe celý den. To způsobil Jehova! Řekneme si teď, proč Jozue nechtěl, aby slunce zapadlo.

Když těch pět zlých kananejských králů začalo bojovat proti Gibeoňanům, Gibeoňané poslali jednoho muže k Jozuovi s prosbou o pomoc. ‚Přijď rychle k nám!‘ naléhal. ‚Zachraň nás! Všichni králové z hornaté krajiny přišli, aby bojovali proti tvým služebníkům.‘

Jozue a všichni jeho bojovníci se ihned vydali na cestu. Pochodovali celou noc. Když přišli do Gibeonu, vojska pod vedením pěti králů dostala strach a dala se na útěk. Potom Jehova způsobil, že z oblohy začaly padat velké kroupy. Tím krupobitím bylo pobito více vojáků, než kolik jich pobili Jozuovi bojovníci.

Jozue viděl, že slunce už brzy zapadne. Po setmění by mnoho nepřátelských vojáků mohlo uniknout. Proto se Jozue pomodlil k Jehovovi a potom zvolal: ‚Slunce, zastav se!‘ A slunce se opravdu zastavilo a Izraelité mohli nad svými nepřáteli zvítězit.

V Kanaánu bylo ještě víc zlých králů, kteří nenáviděli Boží lid. Trvalo to asi šest let, než Jozue se svou armádou zvítězil nad 31 králi té země. Potom Jozue dohlédl na to, aby země Kanaán byla rozdělena mezi kmeny, které ještě potřebovaly nějaké území.

Čas plynul, a Jozue nakonec ve svých 110 letech zemřel. Dokud byl on a jeho přátelé naživu, lid poslouchal Jehovu. Ale když tito spravedliví muži zemřeli, začali Izraelité dělat špatné věci a dostali se do mnoha problémů. V té době skutečně potřebovali, aby jim Bůh pomáhal.