Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 55

Malý chlapec slouží Bohu

Malý chlapec slouží Bohu

PODÍVEJ se na toho malého chlapce na obrázku. Víš, jak se jmenuje? Je to Samuel. A ten muž, který má ruku na Samuelově hlavě, je izraelský velekněz Eli. Na obrázku je také Samuelův otec Elkana a jeho matka Hana, kteří Samuela k Elimu přivedli.

Samuelovi bylo teprve asi čtyři nebo pět let. Od té chvíle však měl žít tady u Jehovova svatostánku, společně s Elim a ostatními kněžími. Ale proč Elkana s Hanou chtěli, aby tak malý chlapec sloužil Jehovovi u svatostánku? O tom si teď něco povíme.

Ještě před několika lety byla Hana velmi smutná. Neměla totiž žádné děti, přestože si je tolik přála. Když jednoho dne přišla do Jehovova svatostánku, modlila se: ‚Jehovo, nezapomínej na mě! Když způsobíš, aby se mi narodil syn, slibuji ti, že ti ho dám, aby ti sloužil po celý svůj život.‘

Jehova její modlitbu vyslyšel a za několik měsíců se Haně narodil Samuel. Hana svého chlapečka milovala a už od malička ho učila o Jehovovi. Říkala svému manželovi: ‚Jakmile Samuel vyroste a nebudu ho kojit, odvedu ho do svatostánku, aby tam sloužil Jehovovi.‘

Na obrázku vidíme, jak ho Hana s Elkanou právě přivedli k Elimu. A protože rodiče Samuela dobře vychovali, byl moc rád, že bude sloužit Jehovovi u svatostánku. Každý rok Hana a Elkana přicházeli ke svatostánku, aby tam uctívali Boha. Pokaždé také navštívili Samuela a přinesli mu nový pláštík bez rukávů, který pro něj Hana udělala.

Uplynulo několik let a Samuel stále sloužil Jehovovi u svatostánku. Jehova i lidé ho měli velmi rádi. Ale synové velekněze Eliho, kteří se jmenovali Chofni a Pinechas, nejednali dobře. Dělali mnoho špatných věcí a naváděli také jiné lidi, aby neposlouchali Jehovu. Eli se měl postarat o to, aby už nesloužili jako kněží, ale neudělal to.

Přestože se u svatostánku děly špatné věci, mladý Samuel nepřestal sloužit Jehovovi. V té době však Jehovu milovalo velmi málo lidí, a proto Jehova už dlouho k nikomu nemluvil. Když ale Samuel trochu vyrostl, stala se zvláštní věc.

Samuel spal ve svatostánku, a najednou ho probudil nějaký hlas. Samuel odpověděl: ‚Zde jsem.‘ Vstal, běžel k Elimu a řekl mu: ‚Volal jsi mě, tak jsem tady.‘

Ale Eli odpověděl: ‚Nevolal jsem tě, jdi spát.‘ A tak si šel Samuel zase lehnout.

Později někdo zavolal podruhé: ‚Samueli!‘ A tak Samuel vstal, běžel k Elimu a znovu mu řekl: ‚Volal jsi mě, tak jsem tady.‘ Ale Eli odpověděl: ‚Nevolal jsem tě, můj synu. Jdi si zase lehnout.‘ Samuel se tedy vrátil na lůžko.

‚Samueli!‘ zavolal hlas potřetí. Samuel se opět rozběhl k Elimu. ‚Jsem tady. Tentokrát jsi mě určitě volal,‘ řekl. Eli teď poznal, že to jistě volal Jehova. Proto Samuelovi řekl: ‚Jdi si ještě jednou lehnout, a jestliže tě ten hlas zase zavolá, řekneš: „Mluv, Jehovo, protože tvůj služebník naslouchá.“‘

Právě to Samuel řekl, když ho Jehova opět zavolal. Jehova mu potom oznámil, že Eliho a jeho syny potrestá. Později Chofni a Pinechas zahynuli v bitvě s Filištíny, a když se Eli dozvěděl, co se stalo, upadl, zlomil si vaz a zemřel. Tak se splnilo Jehovovo slovo.

Samuel dospěl a stal se posledním izraelským soudcem. Když zestárl, lid ho požádal: ‚Vyber nám krále, který by nám vládl.‘ Samuel to nechtěl udělat, protože jejich králem byl ve skutečnosti Jehova. Ale Jehova Samuelovi řekl, aby udělal to, o co ho lid žádá.