Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 54

Nejsilnější člověk

Nejsilnější člověk

VÍŠ, jak se jmenoval ten nejsilnější člověk, jaký kdy žil? Byl to soudce Samson. Svou sílu dostal od Jehovy. Ještě před tím, než se Samson narodil, řekl Jehova jeho matce: ‚Brzy budeš mít syna. Ten se ujme vedení a bude zachraňovat Izrael z ruky Filištínů.‘

Filištíni byli zlí lidé, kteří žili v Kanaánu. Měli mnoho bojovníků a velmi Izraelity utiskovali. Jednou se Samson vydal do míst, kde Filištíni bydleli. Najednou se proti němu s řevem vyřítil ohromný lev. A teď si představ, že Samson toho lva zabil holýma rukama. Samson zabil také stovky zlých Filištínů.

Později se Samson zamiloval do ženy, která se jmenovala Delila. Filištínští vládci Delile slíbili, že jí každý z nich dá 1 100 kousků stříbra, když jim řekne, proč je Samson tak silný. Delila ty peníze chtěla. Její přátelství se Samsonem a s Božím lidem nebylo opravdové. Znovu a znovu se Samsona vyptávala, jak to, že je tak silný.

Nakonec Delila přiměla Samsona k tomu, aby jí prozradil tajemství své síly. ‚Mé vlasy ještě nikdy nebyly stříhány,‘ řekl. ‚Už při mém narození mě Bůh vybral, abych byl jeho zvláštním služebníkem, Nazirejcem. Kdyby mi byly ostříhány vlasy, ztratil bych svou sílu.‘

Když se to Delila dozvěděla, uspala Samsona na svém klíně. Potom zavolala jednoho muže, aby Samsonovi ostříhal vlasy. Když se Samson probudil, už nebyl tak silný. A právě v tu chvíli přišli Filištíni a zajali ho. Vypíchli mu obě oči a udělali z něj svého otroka.

Jednoho dne Filištíni uspořádali slavnost k poctě svého boha Dagona. Vyvedli Samsona z vězení, aby se mu posmívali. Ve vězení však Samsonovi zase narostly vlasy. Chlapci, který jej vedl za ruku, Samson řekl: ‚Nech mě, ať se dotknu sloupů, které podepírají tuto budovu.‘ Potom se Samson pomodlil o sílu, vzepřel se proti dvěma sloupům a zvolal: ‚Ať zemřu s Filištíny!‘ Na slavnosti bylo 3 000 Filištínů. Když se Samson vší silou opřel do sloupů, budova se zřítila a všichni ničemní Filištíni přišli o život.