Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 45

Přejití přes řeku Jordán

Přejití přes řeku Jordán

PODÍVEJ se, Izraelité procházejí řečištěm Jordánu! Ale kde je voda? Ještě před několika minutami byla řeka plná vody, protože v této roční době často prší. Teď je však řečiště vysušené. A Izraelité jdou po suché zemi, podobně jako kdysi prošli Rudým mořem. Kam všechna voda z té řeky zmizela? Uvidíme.

Když přišel čas, aby Izraelité přešli přes řeku Jordán, Jehova přikázal Jozuovi, aby řekl lidu: ‚Ať kněží vezmou truhlu smlouvy a jdou před námi. Jakmile se jejich chodidla ponoří do řeky Jordánu, voda přestane téct.‘

A tak kněží zvedli truhlu smlouvy a nesli ji před lidem. Když přišli k Jordánu, vstoupili přímo do vody. Voda tam teče velmi prudce a řeka je hluboká. Ale jakmile se nohy kněží dotkly vody, řeka přestala téct. Byl to zázrak! Na horním toku Jehova řeku přehradil a za chvíli bylo řečiště úplně suché.

Kněží, kteří nesli truhlu smlouvy, šli přímo doprostřed vyschlé řeky. Vidíš je na obrázku? Stáli tam a všichni Izraelité procházeli suchým řečištěm Jordánu.

Když všichni přešli, vyzval Jehova Jozua, aby řekl dvanácti silným mužům: ‚Jděte do řeky, kde stojí kněží s truhlou smlouvy. Vezměte odtamtud dvanáct kamenů a dejte je na hromadu tam, kde dnes budeme všichni nocovat. Až se vás v budoucnosti vaše děti budou ptát, co znamenají tyto kameny, řeknete jim, že vody Jordánu přestaly téct, když Jehovova truhla smlouvy byla nesena přes Jordán. Kameny vám připomenou tento zázrak!‘ Potom Jozue položil dvanáct kamenů také na místo, kde kněží stáli v říčním korytě.

Nakonec Jozue řekl kněžím, kteří nesli truhlu smlouvy: ‚Vystupte z Jordánu.‘ Jakmile to udělali, řečiště se opět naplnilo vodou.