Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 38

Dvanáct zvědů

Dvanáct zvědů

PODÍVEJ se na to ovoce, které přinesli ti muži. Vidíš ten hrozen? Je tak velký, že ho musejí dva muži nést na tyči. A podívej se na ty fíky a granátová jablka. Odkud je to nádherné ovoce? Z kananejské země. Vzpomeň si, že v Kanaánu kdysi žil Abraham, Izák a Jákob. Kvůli hladomoru se potom Jákob s celou svou rodinou přestěhoval do Egypta. Asi o 216 let později Mojžíš přivedl Izraelity zpátky do Kanaánu. Přišli do pustiny, na místo, které se jmenuje Kadeš.

V kananejské zemi bydleli zlí lidé. Mojžíš tedy vyslal 12 zvědů a řekl jim: ‚Vypátrejte, kolik tam žije lidí a jak jsou silní. Zjistěte, zda je tam úrodná půda, a přineste odtamtud nějaké ovoce.‘

Když se zvědové vrátili do Kadeše, řekli Mojžíšovi: ‚Je to skutečně dobrá země.‘ A na důkaz toho ukázali ovoce, které donesli. Ale 10 zvědů řeklo: ‚Lidé, kteří tam žijí, jsou velcí a silní. Jestliže se pokusíme zabrat tu zemi, pobíjí nás.‘

Když to Izraelité slyšeli, byli zděšeni. ‚Kdybychom raději zemřeli v Egyptě nebo na poušti,‘ říkali. ‚V bitvě nás Kananejci pobijí a naše manželky a děti padnou do zajetí. Vyberme si nového vůdce a vraťme se do Egypta!‘

Ale dva z těch zvědů důvěřovali Jehovovi a snažili se lid uklidnit. Jmenovali se Jozue a Kaleb. Říkali: ‚Nebojte se. Jehova je s námi. Určitě nám pomůže, abychom tu zemi dobyli.‘ Ale lidé jim nenaslouchali. Dokonce chtěli Jozua a Kaleba zabít.

Jehova se proto velmi rozzlobil a řekl Mojžíšovi: ‚Nikdo z tohoto lidu, komu je více než dvacet let, nevejde do kananejské země. Viděli zázraky, které jsem učinil v Egyptě a v pustině, a přesto mi neuvěřili. Budou tedy putovat pustinou 40 let, dokud nezemře poslední z nich. Do kananejské země vstoupí pouze Jozue a Kaleb.‘