Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 28

Jak byl zachráněn malý Mojžíš

Jak byl zachráněn malý Mojžíš

PODÍVEJ se na to miminko, jak pláče a drží se za prst té paní. Je to Mojžíš. A víš, kdo je ta krásná paní? Je to egyptská princezna, faraónova dcera.

Když se Mojžíš narodil, jeho maminka ho tři měsíce schovávala, protože nechtěla, aby ho Egypťané usmrtili. Věděla však, že by Mojžíše mohli najít, a tak přemýšlela, jak ho zachránit.

Vzala koš a upravila ho tak, aby do něj netekla voda. Potom do něj uložila Mojžíše a koš nechala ležet ve vysoké trávě na břehu řeky Nilu. Nakonec řekla Mojžíšově sestře Miriam, aby zůstala nablízku a pozorovala, co se stane.

Za chvíli přišla k Nilu faraónova dcera, aby se tam vykoupala. Najednou uviděla ve vysoké trávě koš. A tak řekla jedné ze svých služebnic: ‚Jdi a přines mi ten koš.‘ Když ho princezna otevřela, uviděla překrásné děťátko. Malý Mojžíš plakal a princezně ho bylo velmi líto. Nechtěla, aby byl usmrcen.

Potom se objevila Miriam. Vidíš ji na obrázku. Miriam se faraónovy dcery zeptala: ‚Mám zavolat jednu izraelskou ženu, která by se ti o to děťátko starala?‘

‚Ano, zavolej ji,‘ řekla princezna.

A tak Miriam rychle běžela ke své mamince a vyprávěla jí, co se stalo. Když Mojžíšova maminka přišla, princezna jí řekla: ‚Vezmi to děťátko a opatruj ho pro mne, zaplatím ti za to.‘

Tak se Mojžíšova maminka mohla starat o své děťátko. Později, když Mojžíš vyrostl, přivedla ho k faraónově dceři, která ho přijala za vlastního. Tak došlo k tomu, že Mojžíš vyrůstal ve faraónově domě.