Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 21

Bratři nenávidí Josefa

Bratři nenávidí Josefa

PODÍVEJ se na toho smutného a bezradného chlapce. Je to Josef. Jeho bratři ho právě prodali těmto mužům, kteří jsou na cestě do Egypta. Tam se má Josef stát otrokem. Proč jeho nevlastní bratři udělali něco tak špatného? Protože na Josefa žárlili.

Jejich otec Jákob Josefa velice miloval. Dal mu proto udělat krásný dlouhý plášť. Josefových deset starších bratrů vidělo, že Jákob má Josefa moc rád, a proto na něj začali žárlit a nenávidět ho. Nenáviděli ho však ještě z jiného důvodu.

Jednou měl Josef dva sny. V těchto snech se mu jeho bratři klaněli. Když o tom svým bratrům vyprávěl, začali ho nenávidět ještě víc.

Později, když Josefovi starší bratři pásli stáda ovcí svého otce, Jákob Josefa požádal, aby se šel podívat, jak se bratrům daří. Jakmile uviděli, že Josef přichází, někteří z nich řekli: ‚Zabijme ho!‘ Ale nejstarší bratr Ruben řekl: ‚Ne, nedělejte to!‘ A tak Josefa popadli a hodili do vyschlé jámy na vodu. Potom se začali radit, co s ním udělají.

Po chvíli kolem procházelo několik Išmaelitů, a tak Juda svým nevlastním bratrům řekl: ‚Prodejme ho Išmaelitům.‘ A přesně to také udělali. Prodali Josefa za dvacet kousků stříbra. To bylo ale bezcitné a zrádné, viď?

Co teď však bratři řeknou svému otci? Domluvili se, že zabijí kozla a do jeho krve namočí Josefův krásný plášť. Potom plášť přinesli domů a svému otci Jákobovi řekli: ‚Tohle jsme našli. Podívej se, není to Josefův plášť?‘

Jákob ten plášť ihned poznal. Vykřikl: ‚Josefa jistě zabilo nějaké divoké zvíře!‘ Josefovi bratři chtěli, aby si jejich otec myslel, že Josef je mrtvý. Jákob byl velmi, velmi smutný. Celé dny plakal. Josef však nezemřel. Podívejme se, kam se dostal a co se s ním dělo.