Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 14

Bůh vyzkoušel Abrahamovu víru

Bůh vyzkoušel Abrahamovu víru

VIDÍŠ, co zde Abraham dělá? Má nůž a vypadá to, jako by chtěl zabít svého syna. Proč? Nejdříve se dozvíme, jak se stalo, že se Abrahamovi a Sáře narodil syn.

Vzpomeň si, co jim Bůh slíbil. Řekl, že budou mít syna. Zdálo se to nemožné, protože Abraham a Sára už byli staří. Ale Abraham věřil, že Bůh může udělat i to, co se zdá nemožné. Co se tedy stalo?

Od doby, kdy Bůh dal svůj slib, uplynul další rok. Potom, když Abrahamovi bylo 100 let a Sáře 90 let, narodil se jim chlapeček, kterému dali jméno Izák. Bůh dodržel svůj slib!

Ale když byl Izák starší, Jehova vyzkoušel Abrahamovu víru. Zavolal: ‚Abrahame!‘ A Abraham odpověděl: ‚Zde jsem!‘ Potom Bůh řekl: ‚Vezmi svého syna Izáka, svého jediného syna, a jdi na horu, kterou ti ukážu. Tam svého syna obětuj.‘

Abraham byl velmi smutný, protože svého syna měl moc rád. Navíc Bůh slíbil, že Abrahamovy děti budou žít v zemi Kanaán. Jak by se tento Boží slib mohl splnit, kdyby Izák zemřel? Tomu Abraham nerozuměl, ale přesto Boha poslechl.

Když přišli na horu, Abraham svázal Izáka a položil ho na oltář, který postavil. Potom vzal nůž, aby svého syna zabil. Ale v tu chvíli Boží anděl zavolal: ‚Abrahame, Abrahame!‘ A Abraham odpověděl: ‚Zde jsem!‘

Bůh pak řekl: ‚Neubližuj chlapci a nic mu nedělej. Teď vím, že ve mne věříš, protože jsi mi neodepřel ani svého syna, svého jediného.‘

Abraham měl opravdu pevnou víru v Boha. Věřil, že Jehova může Izáka vzkřísit z mrtvých. Bůh si však ve skutečnosti vůbec nepřál, aby Abraham Izáka zabil. A tak se postaral o to, aby v blízkém křoví uvízla ovce, a řekl Abrahamovi, že ji má obětovat místo svého syna.