Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 4

Proč přišli o svůj domov

Proč přišli o svůj domov

PODÍVEJ se, co se stalo. Adam s Evou byli vyhnáni z krásné zahrady Eden. Víš proč?

Dopustili se totiž něčeho velmi špatného, a proto je Jehova potrestal. Víš, co udělali?

Udělali něco, co jim Bůh zakázal. Bůh jim řekl, že mohou jíst ovoce ze stromů v zahradě. Jen z jednoho stromu nesměli jíst, jinak by zemřeli. Tento strom si Bůh nechal pro sebe. A my přece víme, že si nesmíme brát něco, co patří někomu jinému. Co se tedy stalo?

Když byla Eva jednou v zahradě sama, promluvil k ní had. Jen si to představ! Řekl Evě, aby ochutnala ovoce z toho stromu, ze kterého jim Bůh nedovolil jíst. Jehova ale nestvořil hady tak, aby mohli mluvit. To tedy znamená, že tu musel být někdo jiný, kdo způsobil, aby had mluvil. Kdo to byl?

Adam to nebyl. Musela to tedy být jedna z bytostí, které Jehova vytvořil mnohem dříve než zemi. Tyto bytosti jsou andělé, které lidé nemohou vidět. Jeden z andělů začal být velmi pyšný. Chtěl se stát takovým vládcem jako Bůh. Chtěl, aby lidé poslouchali jeho, a ne Boha Jehovu. A právě tento anděl způsobil, že had promluvil.

Tomuto andělovi se podařilo Evu oklamat. Řekl jí, že kdo ochutná ovoce z tohoto stromu, bude jako Bůh. Eva tomu uvěřila. Vzala si toto ovoce a dala ho také Adamovi. Adam s Evou neposlechli Boha, a proto přišli o svůj domov v krásné zahradě.

Bůh se však postará o to, že jednou bude země tak krásná jako zahrada Eden. Později si ukážeme, jak při tom můžeš pomáhat i ty. Teď si ještě řekneme, jak to dopadlo s Adamem a Evou.