Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 7

Statečný muž

Statečný muž

LIDÍ na zemi stále přibývalo a většina z nich dělala špatné věci, podobně jako Kain. Ale jeden muž byl jiný než oni. Jmenoval se Enoch. Byl velmi statečný. Lidé kolem něho jednali špatně, ale Enoch stále sloužil Bohu.

Víš, proč tehdy lidé byli tak zlí? Přemýšlej: Kdo Adama a Evu zlákal k tomu, aby neposlechli Boha a jedli ovoce, které jim Bůh zakázal? Ano, byl to zlý anděl. V Bibli se mu říká Satan. A on se snaží donutit každého, aby jednal špatně.

Jehova Bůh jednoho dne požádal Enocha, aby lidem oznámil nepříjemnou zprávu. Měl jim říci: ‚Bůh jednou zničí všechny zlé lidi.‘ Když to lidé slyšeli, určitě se velmi rozzlobili. Možná dokonce chtěli Enocha zabít. Musel být tedy velmi statečný, aby jim řekl, co chce Bůh udělat.

Bůh nenechal Enocha mezi těmito zlými lidmi žít dlouho. Enoch žil jenom 365 let. Proč říkáme „jenom 365 let“? Protože tehdy byli lidé mnohem zdatnější než dnes a žili mnohem déle. Představ si, že Enochův syn Metuzalém žil 969 let!

Když Enoch zemřel, byli lidé čím dál tím horší. Bible říká, že ‚stále mysleli jen na zlé věci‘ a také že ‚země byla naplněna násilím‘.

Víš, proč tehdy bylo na zemi tak mnoho problémů? Protože Satan našel nový způsob, jak lidi ovlivňovat, aby dělali špatné věci. Ještě více se o tom dozvíme v příští kapitole.