Přejít k článku

Přejít na obsah

DÍL 1

Od stvoření k potopě

Od stvoření k potopě

Kde se tu vzalo nebe a země? Jak vzniklo slunce, měsíc a hvězdy a také mnoho věcí na zemi? Bible nám dává správnou odpověď, když říká, že to všechno stvořil Bůh. Proto naše kniha začíná biblickým vyprávěním o stvoření.

Jak se dozvídáme, nejdříve Bůh stvořil duchovní bytosti, které mu byly v něčem podobné. Byli to andělé. Země však byla stvořena pro lidi. Bůh tedy vytvořil muže a ženu, dal jim jména — Adam a Eva — a usadil je v krásné zahradě. Oni však Boha neposlechli, a ztratili možnost žít věčně.

Od stvoření Adama do potopy uplynulo celkem 1656 let. V té době žilo mnoho zlých osob. V nebi to byly neviditelné duchovní bytosti — Satan a jeho zlí andělé. Na zemi to byl Kain a mnoho dalších zlých lidí. Byli mezi nimi někteří velmi silní muži. Na zemi však žili také dobří lidé — Abel, Enoch a Noe. O těchto lidech a událostech se dočteme v PRVNÍM díle této knihy.

 

V TÉTO ČÁSTI

PŘÍBĚH 1

Bůh začíná tvořit

Příběh o stvoření je pochopitelný a poutavý i pro malé děti.

PŘÍBĚH 2

Krásná zahrada

Podle 1. Mojžíšovy Bůh vytvořil na zemi zvláštní místo – zahradu Eden. Přeje si, aby jako tato nádherná zahrada vypadala celá země.

PŘÍBĚH 3

První muž a žena

Bůh stvořil Adama a Evu a dal je do zahrady Eden. Byli to první manželé.

PŘÍBĚH 4

Proč přišli o svůj domov

V Bibli v 1. Mojžíšově se vypráví o tom, jak lidé přišli o ráj.

PŘÍBĚH 5

Začíná tvrdý život

Za hranicemi zahrady Eden se Adam a Eva potýkali s mnoha problémy. Kdyby poslechli Boha, oni i jejich děti mohli mít šťastný život.

PŘÍBĚH 6

Dobrý a zlý syn

Příběh o Kainovi a Abelovi zaznamenaný v 1. Mojžíšově nás učí, jakými lidmi bychom měli být a jaké postoje bychom měli změnit dřív, než bude pozdě.

PŘÍBĚH 7

Statečný muž

Příklad Enocha ukazuje, že můžeme dělat to, co je správné, i když lidé kolem nás dělají to, co je špatné.

PŘÍBĚH 8

Obři na zemi

První Mojžíšova 6. kapitola vypráví o obrech, kteří ubližovali lidem. Říkalo se jim Nefilim a byli to potomci zlých andělů, kteří odešli z nebe a žili na zemi.

PŘÍBĚH 9

Noe staví archu

Noe a jeho rodina přežili potopu, protože na rozdíl od ostatních lidí poslouchali Boha.

PŘÍBĚH 10

Potopa

Lidé se Noemovu varování smáli. Smát se ale přestali ve chvíli, kdy začalo hustě pršet. Přečtěte si, jak se Noe, jeho rodina a zvířata zachránili v arše.