Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy

Svědkové Jehovovi jsou po celém světě známí svou biblickou vzdělávací činností.

POVAŽUJÍ svou biblickou vzdělávací činnost za velmi důležitou, a proto se někteří lidé domnívají, že svědkové nemají zájem o světské vzdělání. Ale to není pravda. Má-li učitel vyučovat druhé, musí se nejprve sám učit, a k tomu je potřeba vhodné školení a vzdělávání. A tak svědkové Jehovovi nejen dobře využívají světské školy, ale již mnoho let mají  užitek z různých vzdělávacích programů a škol, které zorganizovala Watch Tower Society. Tyto programy pomáhají svědkům i jiným lidem, aby se duševně, mravně i duchovně zdokonalovali.

V mnoha zemích se svědkové například potýkají s mimořádným úkolem: jak učit lidi, kteří k tomu, aby získali dostatečné školní vzdělání, měli buď málo příležitostí, nebo žádné, a proto neumějí číst nebo psát. Pro uspokojení těchto potřeb uspořádala Watch Tower Society programy pro výuku čtení a psaní.

Například v Nigérii pořádají svědkové Jehovovi kursy čtení a psaní od roku 1949. Díky těmto kurzům se desetitisíce Nigerijců naučily číst. Jeden výzkum ukázal, že v Nigérii je více než 90 procent svědků Jehovových gramotných, na rozdíl od ostatního obyvatelstva, kde je gramotných méně než 50 procent. V Mexiku pořádají svědkové Jehovovi kursy čtení a psaní od roku 1946. Během jediného roku se tam naučilo číst a psát přes 6 500 lidí. Celkem se stalo gramotných více než 100 000 lidí. Během let byly kursy čtení a psaní uspořádány také v mnoha dalších zemích, například v Bolívii, Kamerunu, Nepálu a Zambii. Svědkové Jehovovi vytiskli přes sedm milionů výtisků brožury Věnuj se čtení a psaní, a to ve více než 100 jazycích.

V zemích, kde takové vzdělávací programy probíhají, za ně školské úřady vyjadřují své uznání. Jeden státní úředník v Mexiku například napsal: „Jsem vděčný za Vaši spolupráci a jménem státní správy Vám chci vyslovit co nejupřímnější blahopřání k tomu, jak ušlechtilou činnost vykonáváte pro pokrok a k prospěchu lidí tím, že přinášíte světlo poznání negramotným . . . Přeji Vám, aby Vaše vzdělávací činnost byla úspěšná.“

Další školení

Studující dostávají školení ve čtení a v mluveném projevu na veřejnosti

Svědkové Jehovovi považují svou biblickou vzdělávací činnost za velmi důležitou, a proto mají snahu stále se zlepšovat ve schopnosti vysvětlovat biblické nauky druhým lidem. Ve více než 119 000 sborech po celém světě například dostávají školení ve čtení a v mluveném projevu na veřejnosti. Tohoto školení se mohou účastnit i ti nejmladší, jakmile umí číst, což pro ně může být užitečné i v jiných oblastech života, například při studiu ve světských školách. Mnozí pedagogové mluví o tom, že se svědkové-studenti často velmi dobře vyjadřují.

Ve sborech se svědkům vřele doporučuje, aby četli, a podobně je doporučováno každé rodině, aby měla vlastní knihovnu s řadou rozmanitých publikací

Každému sboru svědků Jehovových je kromě toho doporučováno, aby ve svém sále Království nebo v místě, kde se shromažďuje, měl knihovnu obsahující biblické  studijní pomůcky, slovníky, encyklopedie a jiná informační díla. Tato knihovna je dostupná všem, kdo chodí do sálu Království na shromáždění. Ve sborech se svědkům vřele doporučuje, aby četli, a podobně je doporučováno každé rodině, aby měla vlastní knihovnu s řadou rozmanitých publikací, které uspokojí potřeby dětí i dospělých.

Dodatečné školení

Watch Tower Society také řídí školy pro výuku misionářů a misionářek a také školy, kde se školí muži, kteří mají služební úkoly v místních sborech.  Tyto školy jsou dalším potvrzením toho, že svědkové Jehovovi považují vzdělání za velmi důležité.