Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je účelem této brožury

Co je účelem této brožury

HOLANDSKÝ filozof Spinoza napsal: „Není mou snahou smát se lidským činnostem, plakat nad nimi nebo je nenávidět, ale snažím se je chápat.“ Jste pedagogové, a tak máte před sebou náročný úkol — snažit se pochopit názory, rodinné prostředí a přesvědčení studentů, o něž pečujete, a to i žáků, kteří jsou dětmi svědků Jehovových. Tito studenti mnohdy možná zaujímají k určitým záležitostem stanovisko, které se zdá velmi neobvyklé. Jestliže však takové jednání jasně vyplývá z náboženského a mravního přesvědčení studenta, zaslouží si vaši pozornost. Tato brožura, kterou vydala Watch Tower Bible and Tract Society (vydavatelská společnost svědků Jehovových), je určena k tomu, aby vám pomohla lépe chápat studenty-svědky. Doufáme, že si uděláte čas a pozorně si ji přečtete.

Pochopení pro náboženské názory jiných lidí od vás nevyžaduje, abyste tyto názory přijali nebo se jimi řídili, a předkládat informace není totéž jako vnucovat lidem svou víru. Tato brožura se nesnaží vnutit ani vám, ani vašim studentům náboženské názory svědků. Prostě si přejeme informovat vás o zásadách a názorech, které některým vašim studentům vštěpují jejich rodiče, aby pro vás bylo snazší porozumět dětem svědků a spolupracovat s nimi. Možná ovšem není vždycky soulad mezi tím, co je dětem vštěpováno, a tím, co dělají, a to proto, že každé dítě se učí řídit se vlastním svědomím.

Tak jako většina rodičů chtějí i svědkové Jehovovi, aby jejich děti získaly z výuky ve škole co největší užitek. Z toho důvodu vedou děti k tomu, aby se svými učiteli spolupracovaly. A rodiče-svědkové i jejich děti zase vděčně oceňují, když pedagogové jednají s dětmi s pochopením a s úctou.

Svědkové Jehovovi jsou křesťané, kteří jsou známí po celém světě. Mnohdy je však lidé nechápou. Proto s nadějí očekáváme, že tato brožura vám pomůže lépe porozumět dětem svědků, které jsou ve vaší péči. A zejména doufáme, že pochopíte, proč se v některých konkrétních situacích děti svědků možná domáhají práva jednat odlišně.