Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Co budete dělat v roce sucha?

Co budete dělat v roce sucha?

Víra a důvěra spolu úzce souvisí. Pevná víra v Jehovu nám například pomáhá, abychom důvěřovali tomu, že nás Jehova bude chránit a pečovat o nás. (Ža 23:1, 4; 78:22) S blížícím se koncem tohoto světa můžeme čekat, že Satan bude útoky proti nám zintenzivňovat. (Zj 12:12) Co nám pomůže?

PODÍVEJTE SE NA VIDEO CO BUDETE DĚLAT V ROCE SUCHA? A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  1. V čem jsme jako „strom“, o kterém se píše v Jeremjášovi 17:8?

  2. Co je jeden typ „žáru“?

  3. Jaký vliv to má na „strom“ a proč?

  4. Co chce Satan zničit?

  5. V jakém smyslu jsme jako zkušení cestující letadlem?

  6. Proč bychom měli důvěřovat věrnému a rozvážnému otrokovi a jak bude naše důvěra vyzkoušena?

  7. Proč bychom měli důvěřovat biblickým zásadám, i když se nám kvůli tomu lidé posmívají?