Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Nic se nepromarnilo

Nic se nepromarnilo

Potom co Ježíš zázračně nasytil 5 000 mužů a taky ženy a děti, řekl svým učedníkům: „Shromážděte úlomky, které zbývají, aby se nic nepromarnilo.“ (Jan 6:12) Ježíš si vážil toho, co Jehova dává lidem, a tak tím neplýtval.

V dnešní době se vedoucí sbor snaží být jako Ježíš, a proto rozumně využívá darované prostředky. Když se například stavělo světové ústředí ve Warwicku, bratři se rozhodli pro takový projekt, díky kterému se darované peníze využily co nejlépe.

JAK MŮŽEME ZABRÁNIT PLÝTVÁNÍ, KDYŽ...