Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Vnímáš Boží vlastnosti?

Vnímáš Boží vlastnosti?

Když se díváš na barevné květiny, hvězdnou oblohu nebo burácející vodopád, vidíš za tím našeho Stvořitele? Z přírody jsou jasně vidět jeho vlastnosti. (Ří 1:20) Když se na chvíli zastavíme, abychom se nad přírodou kolem nás zamysleli, můžeme vnímat Boží moc, lásku, moudrost, spravedlnost a také štědrost. (Ža 104:24)

Které Jehovovy výtvory každý den vidíš? I když žiješ ve městě, můžeš si všímat stromů nebo ptáků. Když přírodu kolem sebe pozorujeme a přemýšlíme o ní, může nám to pomoct bojovat s úzkostí, dívat se na svoje problémy ze správné perspektivy a získat silnější víru, že Jehova se o nás dokáže starat po celou věčnost. (Mt 6:25–32) Pokud máš děti, pomáhej i jim, aby vnímaly Jehovovy úžasné vlastnosti. Čím víc si budeme vážit věcí, které Jehova stvořil, tím blíž mu budeme. (Ža 8:3, 4)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZÁZRAKY STVOŘENÍ SVĚDČÍ O BOŽÍ SLÁVĚ: SVĚTLO A BARVY A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Jakou roli v tom, že vidíme barvy, hrají pigmenty?

  • Co způsobuje iridescenci?

  • Proč na obloze vidíme různé barvy?

  • Všiml sis v přírodě, která je ve tvém okolí, nějakých nápadně krásných barev?

  • Proč bychom si měli udělat čas na to, abychom pozorovali přírodu?

Co o Jehovových vlastnostech odhalují světlo a barvy?