Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Ukonči studium, které nikam nevede

Zlepšujme svou službu: Ukonči studium, které nikam nevede

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ: Pokud chce být někdo zachráněn, musí vzývat Boží jméno. (Ří 10:13, 14) Ale ne každý, kdo začne studovat Bibli, je ochotný žít podle Jehovových měřítek. Drahocenný čas ve službě se snažíme co nejlépe využívat tím, že pomáháme lidem, kteří opravdu chtějí dělat změny a líbit se Jehovovi. Pokud jsme zájemci věnovali rozumné množství času, ale on nedělá přiměřené pokroky, bude lepší věnovat se někomu jinému, koho Jehova přitahuje k sobě a své organizaci. (Jan 6:44) Samozřejmě když se v budoucnosti ukáže, že ten člověk má správný postoj, aby mohl získat věčný život, rádi s ním začneme studovat znovu. (Sk 13:48)

JAK NA TO:

  • Pochval zájemce za to, že chce poznávat pravdu o Bohu. (1Ti 2:4)

  • Zdůrazni, že je důležité, aby podle toho, co se dozvěděl, také jednal. (Lk 6:46–49)

  • Přátelsky s ním rozeber Ježíšovo podobenství o rozsévači. Požádej ho, aby se zamyslel, co je překážkou pro něj. (Mt 13:18–23)

  • Taktně mu vysvětli, proč ses rozhodl studium ukončit.

  • Ujisti ho, že s ním zůstaneš v kontaktu a občas ho povzbudíš nějakou biblickou myšlenkou, a že pokud začne dělat pokroky, můžete studium obnovit.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Jak bylo z rozhovoru vidět, že zájemce nedělá duchovní pokroky?

  • Jak zvěstovatel pomohl zájemci pochopit, že je nezbytné, aby dělal změny?

  • Jak dal zvěstovatel najevo, že studium může v budoucnosti pokračovat?