Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ŘÍMANŮM 9–11

Podobenství o olivovníku

Podobenství o olivovníku

11:16–26

Co znamenají jednotlivé části symbolického olivovníku?

  • Strom: splnění Božího záměru, který se týká smlouvy s Abrahamem

  • Kmen: Ježíš, hlavní část Abrahamova potomstva

  • Ratolesti: všichni, kdo tvoří druhou část Abrahamova potomstva

  • Vylomené ratolesti: lidé židovského původu, kteří zavrhli Ježíše

  • Naroubované ratolesti: duchem pomazaní křesťané z národů

Tak jak Jehova předpověděl, prostřednictvím Abrahamova potomstva – Ježíše Krista a 144 000 – získají požehnání „všechny národy země“. (1Mo 22:18; Ří 11:12)

Co se o Jehovovi dozvídám z toho, jak splnil svůj záměr ohledně Abrahamova potomstva?