Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ŘÍMANŮM 4–6

„Bůh nám doporučuje svou vlastní lásku“

„Bůh nám doporučuje svou vlastní lásku“

5:8, 18, 21

Výkupné je dar od Jehovy a umožňuje vyřešit otázky, které mají zásadní význam pro všechny bytosti v nebi i na zemi. Například pomáhá ospravedlnit Boží jméno a svrchovanost. Výkupné nám také umožňuje, abychom už teď měli s Jehovou dobrý vztah a mohli se těšit na úžasnou budoucnost, kterou Bůh slibuje všem, kdo ho poslouchají.

Jak můžeme dát najevo, že si výkupného vážíme?

  • Tím, že se Jehovovi zasvětíme a dáme se pokřtít. Je z toho vidět, že ve výkupné věříme a chceme Jehovovi patřit.

  • Tím, že mluvíme o dobré zprávě o Božím království. Je z toho vidět, že se snažíme být jako Jehova, který má lidi moc rád. (Mt 22:39; Jan 3:16)

Jak jinak ještě můžu Jehovovi ukázat, že jsem vděčný za výkupné?