Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | MATOUŠ 18, 19

Neubližuj duchovně sobě ani druhým

Neubližuj duchovně sobě ani druhým

Ježíš nás chtěl tímto přirovnáním naučit, že je velmi důležité, abychom duchovně neublížili sobě ani druhým.

18:6, 7

  • „Kámen klopýtání“ představuje nějakou činnost nebo situaci, které vedou k tomu, že se člověk vydá nesprávným směrem, nějak morálně „zakopne“ či „upadne“ nebo naprosto propadne špatnému jednání.

  • Pokud někdo takto působí na druhé, bylo by lepší, aby skončil v moři s mlýnským kamenem na krku.

Mlýnské kameny

18:8, 9

  • Ježíš svým učedníkům říkal, aby neváhali zbavit se něčeho tak důležitého, jako je ruka nebo oko, kdyby kvůli tomu měli zhřešit.

  • Je totiž lepší zbavit se toho, co máme rádi, a vstoupit do Božího království, než si to nechat a skončit v gehenně – obrazném místě nenávratného zničení.

Co by se pro mě osobně mohlo stát takovým „kamenem klopýtání“? A jak se můžu vyvarovat toho, že bych duchovně ublížil někomu jinému?