Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

„Cti svého otce a svou matku“

„Cti svého otce a svou matku“

Když žil Ježíš tady na zemi, zdůrazňoval, že je důležité ctít „svého otce a svou matku“. (2Mo 20:12; Mt 15:4) Mohl o tom bez zábran mluvit, protože sám v mládí svoje rodiče poslouchal. (Lk 2:51) A když byl dospělý, záleželo mu na tom, aby bylo o jeho matku dobře postaráno. (Jan 19:26, 27)

I dnes můžou mladí ukázat, že si svých rodičů váží, a to tak, že je poslouchají a mluví s nimi uctivě. Pokyn ctít své rodiče není nijak časově omezený. Měli bychom to dělat, i když zestárnou – třeba tak, že se budeme učit z jejich životních zkušeností. (Př 23:22) Taky je důležité starat se o ně podle toho, jak to potřebují, ať už po citové, nebo finanční stránce. (1Ti 5:8) Pokud chceme svým rodičům ukázat, že si jich vážíme, je důležité s nimi především dobře komunikovat, a to bez ohledu na náš věk.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO JAK SE MÁM BAVIT S RODIČI? ZE SERIÁLU „CHYTRÁ FIXKA“ A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Proč někdy může být těžké povídat si s rodiči?

  • Jak můžeš dát najevo, že si rodičů vážíš, když s nimi mluvíš?

  • Proč stojí za to si s rodiči povídat? (Př 15:22)

    Komunikace s rodiči ti může v životě pomoct