Přejít k článku

Přejít na obsah

ŽIVOT KŘESŤANA

Pomáhej svým dětem, aby získaly pevnou víru ve Stvořitele

Pomáhej svým dětem, aby získaly pevnou víru ve Stvořitele

To, co Jehova stvořil, je svědectvím o jeho vynikajících vlastnostech. (Ža 19:1–4; 139:14) Ve světě, který ovládá Ďábel, se ale vznik života vysvětluje tak, že to Jehovu uráží. (Ří 1:18–25) Jak můžete svoje děti chránit, aby takový názor nepřejaly? Už od malička jim pomáhejte získat víru, že Jehova existuje a že se o ně osobně zajímá. (2Ko 10:4, 5; Ef 6:16) Snažte se zjistit, jak na ně doopravdy působí to, co slyší ve škole. Na podporu víry ve Stvořitele máme k dispozici spoustu materiálů, a proto je dobře využívejte, abyste na srdce svých dětí zapůsobili. (Př 20:5; Jk 1:19)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO JAK TO VIDÍ MLADÍ LIDÉ: VÍRA V BOHA A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Co si o víře v Boha lidé většinou myslí?

  • Co tě o vzniku života učí ve škole?

  • Co je pro tebe důkazem, že Jehova existuje?

  • Co bys mohl říct někomu, koho chceš přesvědčit o existenci Stvořitele?