Mladá sestra přednáší referát před spolužáky

PRACOVNÍ SEŠIT Únor 2017

Úvody do služby

Jak nabídnout časopis Probuďte se! a předat myšlenku z Bible týkající se spokojeného manželství. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Když posloucháme Jehovu, přináší to skvělé výsledky

Bůh Jehova nám s láskou ukazuje cestu, po které bychom měli v životě jít.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Kristus trpěl za nás

Ježíš svou smrtí poskytl odpověď na Satanova lživá obvinění týkající se věrnosti Božích služebníků.

ŽIVOT KŘESŤANA

Pomáhej svým dětem, aby získaly pevnou víru ve Stvořitele

Jak se vaše děti dívají na vznik života? A jak jim můžete pomoct, aby získaly víru v to, že stvořitelem všeho je Bůh Jehova?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Rok dobré vůle ze strany Jehovy“

Je rok dobré vůle ze strany Jehovy nějaký konkrétní rok? Jak toto období souvisí s oznamováním dobré zprávy o Království?

ŽIVOT KŘESŤANA

Přemýšlej o tom, jak využíváš naše publikace

Na to, aby se naše publikace dostaly do sborů po celém světě, se vynakládá hodně sil a prostředků. Když je dáváme druhým, používejme při tom dobrý úsudek.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Nová nebesa a nová země přinesou mnoho radosti

Bůh slíbil, že tu budou „nová nebesa“ a „nová země“. Co tento slib znamená pro nás?

ŽIVOT KŘESŤANA

Raduj se ze své naděje

Naději můžeme přirovnat ke kotvě. Když budeme přemýšlet o slibech zaznamenaných v Božím Slově, bude pro nás snadnější vytrvat ve zkouškách a udržet si radost.