Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | NEHEMJÁŠ 5–8

Nehemjáš byl vynikajícím dozorcem

Nehemjáš byl vynikajícím dozorcem

tišri 455 př. n. l.

8:1–18

  1. Při této příležitosti dal pravděpodobně Nehemjáš pokyn lidu, aby se shromáždil k pravému uctívání.

  2. Vedlo to k velké radosti.

  3. Hlavy rodin se sešly, aby se dozvěděly, jak se ještě lépe řídit Božím zákonem.

  4. Lid se připravil na oslavu radostného Svátku chýší.